Main Menu
User Menu

Fort Gomagoi

Straßensperre Gomagoi

     
Název:
Name:
Fort Gomagoi
Originální název:
Original Name:
Straßensperre Gomagoi
Další názvy:
Other Names:
Forte Gomagoi
Obec:
Municipality:
Gomagoi
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
46°34'28.21"N 10°32'20.58"E
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
Druh objektu:
Sort of Object:
uzávěrový fort
Typ objektu:
Type of Object:
silniční uzávěr
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
Pevnostní uzávěr Stilfserjoch 
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.MM.1860
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.MM.1862
Výzbroj:
Armament:
6x 9cm kanon M-4
1x 9cm kasematní kanon M-75
5x 8mm těžký kulomet M-7
Posádka:
Crew:
2+133
Bojové využití:
Combat Use:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR -
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Současný stav:
Current Condition:
zachovalý
Přístupnost:
Accessibility:
nepřístupno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.valka.cz/topic/view/112087/
URL : https://www.valka.cz/Fort-Gomagoi-t112087#421861Verze : 0
MOD
Werk Gomagoi


Kamenná pevnost Werk Gomagoi byla postavena v letech 1860-1862 jako uzávěr (Straßensperre) silnice, vedoucí z průsmyku Stilfser (Stelvio) do vnitrozemí. Stavba z pravidelných žulových kvádrů měla původně členitý půdorys (viz plánek), který nutil silnici obcházet pevnost úzkým koridorem přes dva padací mosty. Krátce před 1. světovou válkou byla blízká obrana pevnosti zesílena vybudováním betonového kulometného objektu na její střeše.


Posádku pevnosti tvořili vojáci z jednotek:
- detašovaný oddíl pluku zemských střelců č. II
- detašovaný oddíl 3. roty praporu pevnostního dělostřelectva č. 7


Během války zůstala pevnost v hlubokém zázemí. Její dělostřelecká výzbroj s obsluhami a většinou posádky byla přemístěna do předsunutých betonových a kavernových polních postavení na horských vrcholcích. V průběhu války neutrpěla žádné škody, po válce připadla Itálii. V rámci rozšiřování silnice Italové střední část pevnosti zbořili a silnice nyní vede přímo přes ni.
Zdroje:

Kurt Mörz de Paula - Der österreichisch-ungarische Befestigungsbau 1820-1914 (Wien 2000)
fortifikace.bloguje.cz
www.moesslang.net
de.wikipedia.org.
URL : https://www.valka.cz/Fort-Gomagoi-t112087#392525Verze : 0
MOD