Main Menu
User Menu
Reklama

Rotunda

vojnový cintorín z prvej svetovej vojny č. 051

     
Název:
Name:
Rotunda
Originální název:
Original Name:
Cmentarz wojenny nr. 051 Rotunda
Obec:
Municipality:
Regetów Nizny
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
00°00'00.00"N 00°00'00.00"E
Počet hrobů:
Number of Graves:
?
Počet pohřbených:
Number of Burials:
54
Počet identifikovaných pohřbených:
Number of Identified Burials:
?
Státní příslušnosti pohřběných:
Citizenship of Burials:
Rakúsko-Uhorsko, Rusko,
Přístupnost:
Accessibility:
volně přístupno
Poznámka:
Note:
Architekt cintorína: Dušan Jurkovič
Zdroje:
Sources:
http://www.cmentarze.gorlice.net.pl/
URL : https://www.valka.cz/Rotunda-t111999#392273Verze : 0
MOD
Vojnový cintorín nr. 51 Rotunda
Jeden z vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny, ktoré projektoval Dušan Jurkovič.Zdroj:
http://www.cmentarze.gorlice.net.pl/
Fotografie použité so súhlasom pána Miroslava Lopatu.
Rotunda - Zdroj:
http://www.cmentarze.gorlice.net.pl/
Fotografie použité so súhlasom pána Miroslava Lopatu.

Zdroj:
http://www.cmentarze.gorlice.net.pl/
Fotografie použité so súhlasom pána Miroslava Lopatu.

Rotunda - Zdroj:
http://www.cmentarze.gorlice.net.pl/
Fotografie použité so súhlasom pána Miroslava Lopatu.

Zdroj:
http://www.cmentarze.gorlice.net.pl/
Fotografie použité so súhlasom pána Miroslava Lopatu.

Rotunda - Zdroj:
http://www.cmentarze.gorlice.net.pl/
Fotografie použité so súhlasom pána Miroslava Lopatu.

Zdroj:
http://www.cmentarze.gorlice.net.pl/
Fotografie použité so súhlasom pána Miroslava Lopatu.

Rotunda - Zdroj:
http://www.cmentarze.gorlice.net.pl/
Fotografie použité so súhlasom pána Miroslava Lopatu.

Zdroj:
http://www.cmentarze.gorlice.net.pl/
Fotografie použité so súhlasom pána Miroslava Lopatu.

URL : https://www.valka.cz/Rotunda-t111999#392274Verze : 0
MOD