Main Menu
User Menu

Řád Obojí Sicílie

Order of Both Sicily

Ordine reale delle Due Sicilie

     
Název:
Name:
Řád Obojí Sicílie
Název v originále:
Original Name:
Ordine di Due Sicílie
Datum vzniku:
Date of Establishment:
26.01.1808
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
1. třída
2. třída
3. třída
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Václav Měřička: Joachima Murata královský řád Obojí Sicílie (1960)
Václav Měřička: Orden und Ehrenzeichen (1967)
František Lobkowicz : Encyklopedie řádů a vyznamenání (1995)
Maxmilián Gritzner : Ritter und Verdienstorden (Lipsko 1893)
A.M. Perrot : Vom Hosenbandorden zur Ehrenlegion ( 1821)
Prodejní katalog italské firmy San Georgio
Prodejní katalog firmy Spink London
Archiv: Alt
Archiv: Faleristika


URL : https://www.valka.cz/Rad-Oboji-Sicilie-t111839#412369Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Obojí Sicílie - 1. třída
Název v originále:
Original Name:
Ordine di Due Sicílie
Datum vzniku:
Date of Establishment:
26.01.1808
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Václav Měřička: Joachima Murata královský řád Obojí Sicílie (1960)
Václav Měřička: Orden und Ehrenzeichen (1967)
František Lobkowicz : Encyklopedie řádů a vyznamenání (1995)
Maxmilián Gritzner : Ritter und Verdienstorden (Lipsko 1893)
A.M. Perrot : Vom Hosenbandorden zur Ehrenlegion ( 1821)
Prodejní katalog italské firmy San Georgio
Prodejní katalog firmy Spink London
Archiv: Alt
Archiv: Faleristika
URL : https://www.valka.cz/Rad-Oboji-Sicilie-t111839#649912Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Obojí Sicílie - 2. třída
Název v originále:
Original Name:
Ordine di Due Sicílie
Datum vzniku:
Date of Establishment:
26.01.1808
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Václav Měřička: Joachima Murata královský řád Obojí Sicílie (1960)
Václav Měřička: Orden und Ehrenzeichen (1967)
František Lobkowicz : Encyklopedie řádů a vyznamenání (1995)
Maxmilián Gritzner : Ritter und Verdienstorden (Lipsko 1893)
A.M. Perrot : Vom Hosenbandorden zur Ehrenlegion ( 1821)
Prodejní katalog italské firmy San Georgio
Prodejní katalog firmy Spink London
Archiv: Alt
Archiv: Faleristika
URL : https://www.valka.cz/Rad-Oboji-Sicilie-t111839#649913Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Obojí Sicílie - 3. třída
Název v originále:
Original Name:
Ordine di Due Sicílie
Datum vzniku:
Date of Establishment:
26.01.1808
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Václav Měřička: Joachima Murata královský řád Obojí Sicílie (1960)
Václav Měřička: Orden und Ehrenzeichen (1967)
František Lobkowicz : Encyklopedie řádů a vyznamenání (1995)
Maxmilián Gritzner : Ritter und Verdienstorden (Lipsko 1893)
A.M. Perrot : Vom Hosenbandorden zur Ehrenlegion ( 1821)
Prodejní katalog italské firmy San Georgio
Prodejní katalog firmy Spink London
Archiv: Alt
Archiv: Faleristika
URL : https://www.valka.cz/Rad-Oboji-Sicilie-t111839#649914Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Obojí Sicílie - 1. třída
Order of Both Sicily - 1st Class
Ordine di Due Sicílie
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1809 Poniatowski, Józef Antoni
DD.MM.RRRR Bonaparte, Joseph
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-Oboji-Sicilie-t111839#649915Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Obojí Sicílie - 2. třída
Order of Both Sicily - 2nd Class
Ordine di Due Sicílie
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Oboji-Sicilie-t111839#649916Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Obojí Sicílie - 3. třída
Order of Both Sicily - 3rd Class
Ordine di Due Sicílie
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Oboji-Sicilie-t111839#649917Verze : 0
MOD
Ordine di Due Sicílie
Orden beider Sicilien
Tento zajímavý řád založil Josef Bonaparte, nejstarší bratr císaře Napoleona I. Vlastní řád založil již v hodnosti neapolského krále, nebo také krále Obojí Sicílie, kterým se stal 31. března 1806 a tento řád založil 26. ledna 1808.
Řád byl po vzoru starých záslužných řádu rozdělen do tří tříd (stupňů) Byl určen pro:
50 hodnostářů
100 komandérů
650 rytířů
Řádový klenot je koncipován jako zlatá, červeně smaltovaná pěticípá hvězdice, která má na konci hrotů zakončení kuličkami. Střed hvězdice je tvořen zlatým kruhovým medailonem na kterém je položena takzvaná sicilská trojnožka. Kolem středu na světlemodrém mezikruží je rozložen nápis:
JOSEPH NAPOLEO SICIL. REX INSTITUIT- (Josef Napoleon, sicilský král založil)
Na rubové straně se nachází podobný štítek se znakem Neapole (Znakem Neapole je vzpínající se kůň, heraldicky k pravé straně.). Na mezikruží je pak opis:
PRO RENOVATA PATRIA- (Za obnovenou vlast)
Mezi horními cípy hvězdice se nachází císařský orel k pravé straně obrácený. Orel má polorozepjatá křídla. V převýšení klenotu je koruna. Stuha řádu je blankytně modrá. Hvězdy velkokříže jsou dle módní zvyklosti dracounové se středovým kruhovým štítkem, na kterém jsou přes sebe přeloženy dva zelené vavřínové věnce a na modrém mezikruží je opět řádové heslo.
Dnem 15. července 1808 byl Josef Napoleon odvolán a vystřídán Joachimem Muratem, Napoleonovým maršálem, ale i manželem jeho sestry Karolíny.
Murat změnil legendu na líci řádového klenotu, opis byl pozměněn:
JOACHIM NAPOLEO SICIL. REX
- a dále dne 28. ledna 1811 doplnil řád o kolanu, která byla určená jen pro 15 nejvyšších hodnostářů. Tento řetěz (kolana) je složen z 15 medailonů se znaky vzájemně spojenými bílými postavami sirén. Oválný základní medailon je zpodobněním maršála Joachima MURATA.
Joachim Murat byl v říjnu roku 1815 popraven, ale tento řád převzal bourbonský král Ferdinand IV. a zařadil jej mezi neapolské řády. U této vlastně již třetí změny dochází k odstranění medailonu takto. Na lícním kruhovém štítku mizí původní znak tak, že zde je umístěn neapolský kůň. Řádové heslo se mění a opis je následující:
FELICI. RESTITU. X. KAL. JUN. MDCCCXV- (Šťastně obnovil dne 10. června 1815).
Na reversu je místo sicilského znaku vložena bourbonská lilie na modrém poli. Opis řádu:
FERD. BORBO. UTRIU. SICI. REX. P. M. A. – (Ferdinand Bourbonský, Obou Sicílií král, Zbožný, Veliký, Vznešený).
Tento typ řádového klenotu nemá v převýšení orla. Nachází se zde však stylizovaná lilie a teprve ta je převýšená královskou korunou. Řádová stuha se nemění.
Ve Francii od roku 1815 nebyl řád uznáván. Na Sicílii byl udělován až do roku 1818. Řád oficiálně zanikl dne 1. ledna 1819, kdy byl nahrazen novým řádem Svatého Jiří Sjednocení.
Poznámka:
Václav Měřička uvádí, že na zámku Kynžvart je chován (byl chován?) velkokříž řádu. Patřil knížeti Klementu Lotharu Metternichovi, rakouskému kancléři a ministru zahraničních věcí. Podle zápisu, který je na vnitřní straně krabičky či etuje, ve které je řád uložen, byl tento unikátní exemplář udělen knížeti přímo osobně napoleonským králem Joachimem Murátem. Zde jde, jak uvádí pan Měřička, který měl možnost tento řád prozkoumat o klenot z doby Josefa Napoleona, který je tedy na lícové straně opatřen i příslušným opisem (JOSEPH NAPOLEO SICILIARUM REX INSTITUTI). Zlatá červená pěticípá hvězda má v průměru 76,5 mm, rozpětí hrotu je 45 mm, střední kruhový štítek včetně mezikruží 34,5 mm, výška včetně koruny v převýšení je 108 mm. Klenot je zhotoven ze zlata o váze 103 g. K řádu náleží hvězda která je dracounová s kovovým středním štítkem a v průměru 113 mm. Pan Měřička tento klenot osobně viděl, fotografoval i vážil a uvádí, že řád je deponován v Muzeu kuriozit.
Řádových řetězů bylo uděleno jen 13 kusů. Zájemci si tento nádherný „kousek“ mohou prohlédnout v Paříži (Invalidovna), kde je vystavena kolana, která patřila Joachimu Muratovi. Další známá kolana se nachází v muzeu v Neapoli. Jiný výskyt mi není znám.
Literatura:
Václav Měřička: Joachima Murata královský řád Obojí Sicílie (1960)
Václav Měřička: Orden und Ehrenzeichen (1967)
František Lobkowicz : Encyklopedie řádů a vyznamenání (1995)
Maxmilián Gritzner : Ritter und Verdienstorden (Lipsko 1893)
A.M. Perrot : Vom Hosenbandorden zur Ehrenlegion ( 1821)
Prodejní katalog italské firmy San Georgio
Prodejní katalog firmy Spink London
Archiv: Alt
Archiv: Faleristika
Poslední dva obrázky převzaté z NM v Belgii.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Oboji-Sicilie-t111839#323033Verze : 1