Main Menu
User Menu
Reklama

Pevnost Franzensfeste

Fortress Franzensfeste

Festung Franzensfeste

     
Název:
Name:
Pevnost Franzensfeste
Originální název:
Original Name:
Festung Franzensfeste
Další názvy:
Other Names:
Werk Franzensfeste
Fortezza Franzensfeste
Obec:
Municipality:
Fortezza
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
46°46'38.55"N 11°37'41.83"E
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
Typ pevnostního komplexu:
Type of Fortress Complex:
polygonální komplex
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
Pevnostní uzávěr Franzensfeste
Části pevnostního komplexu:
Components of the Fortress Complex:
Dolní pevnost (velitelství a kasárny)
Střední pevnost (dělostřelecké kasematy)
Horní pevnost (citadela)
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.MM.1833
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.MM.1838
Výzbroj:
Armament:
79 kanonů
4 houfnice
7 moždířů
Posádka:
Crew:
1 200 mužů
Bojové využití:
Combat Use:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR -
Současný stav:
Current Condition:
zachovalý
Přístupnost:
Accessibility:
přístupno v návštěvních hodinách
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Franzensfeste (Bozen/Bolzano 2008)
http://de.wikipedia.org/wiki/Festung_Franzensfeste
www.sagen.at
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Franzensfeste-t111670#421915Verze : 0
MOD
Werk Franzensfeste (Fortezza)


Pevnost Franzensfeste byla vybudována v letech 1833-1838 jako fortifikační uzávěr údolí, jímž vede silnice z Brixenu (Bressanone) přes Brennerský průsmyk do Innsbrucku. Skládá se ze tří výškově oddělených částí. Z dolní pevnosti (s velitelstvím a kasárnami posádky), střední pevnosti (s hlavními dělostřeleckými kasematami) a z horní pevnosti (citadely), kterou s ostatními částmi komplexu spojuje podzemní schodiště se 451 schody. V době svého vzniku byla největší fortifikační stavbou v Tyrolsku. Se vzrůstající účinností obléhacího dělostřelectva význam této monumentální pevnosti, postavené ze žulových kvádrů, pozvolna upadal. V roce 1867 byla její střední část přeťata drážním tělesem železniční trati Toblach-Brixen. Roku 1882 byla pevnost Franzensfeste překlasifikována na armádní skladiště. Na konci 1. světové války ji - bez jediného výstřelu - obsadila italská armáda.


Výzbroj (plánovaná):
79 kanonů, 4 houfnice, 7 moždířů


Posádka:
70 mužů v míru, až 1200 mužů ve válce. V době 1. světové války byla posádkou náhradní rota praporu pevnostního dělostřelectva č. 4.


Zdroje:
Franzensfeste (Bozen/Bolzano 2008)
http://de.wikipedia.org/wiki/Festung_Franzensfeste
www.sagen.at
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Franzensfeste-t111670#391623Verze : 0
MOD