Main Menu
User Menu

Tidworth

Tidworth

     
Název:
Name:
Tidworth
Originální název:
Original Name:
Tidworth
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Wiltshire
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
51°14'13.18"N 1°39'50.40"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1611
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
kostol sv. Marie
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1906-DD.MM.1907
2. prapor Bedfordshirského pluku
2nd Battalion of the Bedfordshire Regiment
DD.MM.1909-22.06.1911
2. prapor Královského munsterského fyzilírského pluku
2nd Battalion of the Royal Munster Fusiliers
DD.MM.1910-DD.08.1914
18. (královny Marie vlastní) husarský pluk
18th (Queen Mary\'s Own) Hussars
DD.MM.1913-DD.08.1914
1. prapor Vévody z Edinburgu (Wiltshirského pluku)
1st Battalion of The Duke of Edinburgh\'s (Wiltshire Regiment)
DD.MM.1919-DD.MM.1920
2. prapor Durhamského lehkého pěšího pluku
2nd Battalion of the Durham Light Infantry
27.06.1922-DD.06.1922
17./21. kopinický pluk
17th/21st Lancers
DD.MM.1923-DD.MM.1927
1. prapor Wiltshirského pluku (vévody z Edinburgu)
1st Battalion of The Wiltshire Regiment (Duke of Edinburgh\'s)
DD.MM.1923-DD.MM.1927
14./20. husarský pluk
14th/20th Hussars
DD.MM.1931-DD.MM.1935
1. prapor Králova vlastního yorkshirského lehkého pěšího pluku
1st Battalion of the King\'s Own Yorkshire Light Infantry
DD.MM.1935-DD.MM.1936
1. prapor Argyllských a Sutherlandských horalů
1st Battalion of The Argyll and Sutherland Highlanders
DD.MM.1935-DD.MM.1937
15./19. králův královský husarský pluk
15th/19th The King\'s Royal Hussars
DD.MM.1937-DD.09.1939
1. prapor Střelecké brigády (prince manžela vlastní)
1st Battalion of the Rifle Brigade (Prince Consort\'s Own)
26.01.1944-15.02.1944
5. pěší divize
5th Infantry Division
DD.MM.1950-DD.MM.1952
14./20. králův husarský pluk
14th/20th King\'s Hussars
DD.MM.1954-DD.MM.1956
1. prapor Bedfordshirského a hertfordshirského pluku
1st Battalion of the Bedfordshire and Hertfordshire Regiment
DD.10.1957-07.11.1958
1. prapor Střelecké brigády (prince manžela vlastní)
1st Battalion of the Rifle Brigade (Prince Consort\'s Own)
07.11.1958-DD.MM.1959
3. zelené kabáty
3rd Green Jackets
DD.10.1959-DD.12.1962
1. prapor Vévody z Edinburgu královského pluku (berkshirského a wiltshirského)
1st Battalion of The Duke of Edinburgh\'s Royal Regiment (Berkshire and Wiltshire)
DD.03.1964-01.09.1964
1. prapor Leicestershirského pěšího pluku
1st Battalion of the Leicestershire Regiment of Foot
DD.01.1965-DD.08.1965
1. prapor Králova vlastního yorkshirského lehkého pěšího pluku
1st Battalion of the King\'s Own Yorkshire Light Infantry
DD.05.1966-DD.06.1967
1. prapor Králova vlastního yorkshirského lehkého pěšího pluku
1st Battalion of the King\'s Own Yorkshire Light Infantry
DD.01.1970-DD.01.1972
14./20. králův husarský pluk
14th/20th King\'s Hussars
DD.09.1970-DD.MM.RRRR
3. prapor Královských zelených kabátů
3rd Battalion of The Royal Green Jackets
DD.12.1971-DD.03.1972
3. prapor Královninho pluku
3rd Battalion of The Queen\'s Regiment
DD.04.1972-DD.08.1972
3. prapor Královninho pluku
3rd Battalion of The Queen\'s Regiment
DD.09.1972-DD.11.1972
3. prapor Královninho pluku
3rd Battalion of The Queen\'s Regiment
DD.05.1973-DD.09.1973
3. prapor Královninho pluku
3rd Battalion of The Queen\'s Regiment
DD.05.1976-DD.05.1979
15./19. králův královský husarský pluk
15th/19th The King\'s Royal Hussars
DD.MM.1977-DD.07.1979
1. prapor Královských Irských rangerů
1st Battalion of The Royal Irish Rangers
DD.05.1979-DD.08.1982
17./21. kopinický pluk
17th/21st Lancers
DD.01.1989-DD.01.1990
2. prapor lehké pěchoty
2nd Battalion of the Light Infantry
DD.05.1990-DD.11.1990
2. prapor lehké pěchoty
2nd Battalion of the Light Infantry
DD.12.1990-DD.09.1991
2. prapor lehké pěchoty
2nd Battalion of the Light Infantry
DD.05.1991-04.12.1992
14./20. králův husarský pluk
14th/20th King\'s Hussars
DD.07.1991-25.06.1993
17./21. kopinický pluk
17th/21st Lancers
DD.10.1991-DD.02.1992
2. prapor lehké pěchoty
2nd Battalion of the Light Infantry
DD.07.1992-25.02.1993
2. prapor lehké pěchoty
2nd Battalion of the Light Infantry
DD.06.1997-DD.08.2000
2. prapor Královského pluku Prince z Walesu
2nd Battalion of The Princess of Wales\'s Royal Regiment
DD.12.1999-DD.01.2001
1. prapor Královského pluku Prince z Walesu
1st Battalion of The Princess of Wales\'s Royal Regiment
DD.08.2000-DD.MM.2000
1. prapor Stafforshirského pluku (prince z Walesu)
1st Battalion of The Staffordshire Regiment (The Prince of Wales\'s)
DD.MM.2000-DD.11.2002
1. prapor Stafforshirského pluku (prince z Walesu)
1st Battalion of The Staffordshire Regiment (The Prince of Wales\'s)
DD.07.2001-DD.05.2002
1. prapor Královského pluku Prince z Walesu
1st Battalion of The Princess of Wales\'s Royal Regiment
DD.12.2002-DD.04.2004
1. prapor Královského pluku Prince z Walesu
1st Battalion of The Princess of Wales\'s Royal Regiment
DD.05.2003-DD.04.2005
1. prapor Stafforshirského pluku (prince z Walesu)
1st Battalion of The Staffordshire Regiment (The Prince of Wales\'s)
DD.11.2004-DD.03.2005
1. prapor Královského pluku Prince z Walesu
1st Battalion of The Princess of Wales\'s Royal Regiment
25.10.2005-24.08.2007
1. prapor Stafforshirského pluku (prince z Walesu)
1st Battalion of The Staffordshire Regiment (The Prince of Wales\'s)
24.08.2007-DD.MM.2007
3. prapor Mercianského pluku (Staffords)
3rd Battalion of The Mercian Regiment (Staffords)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1. obrněná pěší brigáda
1st Armoured Infantry Brigade
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1. pluk Královského jízdního dělostřelectva
1st Regiment Royal Horse Artillery
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1. prapor Královského fyzilírského pluku
1st Battalion, The Royal Regiment of Fusiliers
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
19. pluk Královského dělostřelectva
19th Regiment Royal Artillery
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Králův královský husarský pluk
The King\'s Royal Hussars
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Tidworth(Založeno během linkování)

DD.MM.1910-DD.08.1914 18. vlastní husaři Královny Mary
27.06.1922-DD.06.1922, DD.05.1979-DD.08.1982, DD.07.1991-25.06.199317/21. kopiníci
DD.03.1964-01.09.1964 1. prapor Leicestershireského pěšího pluku
DD.MM.1906-DD.MM.1907 2. prapor Bedfordshireského pluku
DD.MM.1954-DD.MM.1956 1. prapor Bedfordshireského a Hertfordshireského pluku
DD.MM.1935-DD.MM.1937, DD.05.1976-DD.05.1979 15/19. Královi královský husaři
DD.MM.1923-DD.MM.1927 14/20. husaři
DD.MM.1950-DD.MM.1952, DD.01.1970-DD.01.1972, DD.05.1991-04.12.1992 14/20. Královi husaři
DD.MM.1919-DD.MM.1920 2. prapor Durhamovy lehké pěchoty
DD.MM.1909-22.06.1911 2. prapor Královských Munsterských střelců
DD.MM.1931-DD.MM.1935, DD.01.1965-DD.08.1965, DD.05.1966-DD.06.1967 1. prapor Královy osobní Yorkshireské lehké pěchoty
DD.01.1989-DD.01.1990, DD.05.1990-DD.11.1990, DD.12.1990-DD.09.1991, DD.10.1991-DD.02.1992, DD.07.1992-25.02.1993 2. prapor lehké pěchoty
DD.12.1971-DD.03.1972, DD.04.1972-DD.08.1972, DD.09.1972-DD.11.1972, DD.05.1973-DD.09.1973 3. prapor Královninho pluku
DD.MM.1977-DD.07.1979 1. prapor Královských Irských rangerů
DD.MM.1935-DD.MM.1936 1. prapor Argyllských a Sutherlandských horalů
DD.MM.1937-DD.09.1939 1. prapor střelecké brigády (Prince manžela)
DD.10.1957-07.11.1958 1. prapor střelecké brigády (Prince manžela)
07.11.1958-DD.MM.1959 3. zelené kabáty
DD.09.1970-DD.MM.RRRR 3. prapor Královských zelených kabátů
DD.MM.1913-DD.08.1914 1. prapor Vévody z Edinburghu (Wiltshireský pluk)
DD.MM.1923-DD.MM.1927 1. prapor Wiltshireského pluku (Vévody z Edinburghu)
DD.10.1959-DD.12.1962 1. prapor Královského pluku Vévody z Edinburghu (Berkshireský a Wiltshireský)
DD.08.2000-DD.MM.2000, DD.MM.2000-DD.11.2002, DD.05.2003-DD.04.2005, 25.10.2005-24.08.2007 1. prapor Stafforshireského pluku (Prince z Walesu) Mooltan Barracks
24.08.2007-DD.MM.2007 3. prapor Mercianského pluku (Staffords) - Mooltan Barracks
DD.12.1999-DD.01.2001, DD.07.2001-DD.05.2002, DD.12.2002-DD.04.2004, DD.11.2004-DD.03.2005 1. prapor Královského pluku Prince z Walesu
DD.06.1997-DD.08.2000 2. prapor Královského pluku Prince z Walesu
URL : https://www.valka.cz/Tidworth-t111622#391514Verze : 0
MOD