Main Menu
User Menu

CZK - vz. 53 (30 mm PLDvK)

História 30 mm PLDvK vz.53


Vývoj 30 mm protilietadlového dvojkanóna na dvojkolesovom podvozku( 30 mm PLDvK vz.53 ) sa začal v Zbrojovke Brno na základe výnosu MNO začiatkom roka 1948. Pri konštrukčných prácach nadviazala zbrojovka na svoju nedoriešenú zbraň z obdobia druhej svetovej vojny, vtedy označovanú ako „kanón 303 Br“. Prototyp kanóna vyrobený v roku 1949 niesol továrenské označenie „ZK 453“ a jeho automatika využívala piestový mechanizmus, čo zaručovalo vysokú rýchlosť streľby a účinný výškový dostrel.


Začiatkom roka 1950 prešiel prototyp komisionálnymi skúškami. Výsledky boli vyhovujúce a streľba na vlečný rukáv bola hodnotená ako veľmi dobrá. Ďalšie práce na kanóne však boli výnosom MNO zo dňa 28. 6.1950 zastavené z dôvodu nezodpovedajúcich unifikačných požiadaviek na kaliber. V januári 1952 na základe odporúčania sovietskych vojenských poradcov výnosom MNO z 31.1.1952 vyšiel rozkaz na dokončenie vývoja 30 mm protiletadlového dvojkanóna a súčasne bolo vydané zariadenie na prípravu sériovej výroby. Po obnovení vývojových prác na dvojkanóne výnos MNO č.j.03685/NM zo dňa 28.2.1952 nariadil vojskové skúšky s pôvodným prototypom. Vtedy bol vývoj vlastného kanóna považovaný za takmer dokončený. Vzhľadom na skutočnosť, že dvojkanón v pôvodnom prevedení na dvojkolesovom podvozku nespĺňal požiadavku možnosti streľby z chodu v celom kruhu odmeru, nebol z rozhodnutia NGŠ zavedený do výzbroje. Dňa 29. 4. 1952 podal veliteľ delostrelectva návrh na vývoj 30 mm protilietadlového dvojkanóna na štvorkolesovej lafete, čím by bola zaručená možnosť streľby z chodu v celom kruhovom odmere. Po spresnení takticko-technických požiadaviek podľa výsledkov vojskových skúšok vykonaných v marci 1952, prikročila zbrojovka v máji 1952 k riešeniu novej spodnej lafety, upravenej hornej lafety a automatizácii riadidiel odmeru a námeru. Koncom roka 1952 bol postavený prototyp 30 mm protilietadlového dvojkanóna na štvorkolesovej lafete, ktorý v mesiacoch január až február 1953 prešiel kontrolnými jazdnými a streleckými skúškami, pričom sa dosiahli uspokojivé výsledky. V nadväznosti na ne bol prototyp daný do vojskových skúšok. Uskutočnili sa v marci až apríli 1953 vo vojenských priestoroch Doupov a Boletice s dobrými výsledkami. Na základe výsledkov z nich bol rozhodnutím MNO zo dňa 29. 6. 1953 zavedený do výzbroje čs. armády 30 mm PLDvK vz.53.


Kanón mala pôvodne vyrábať Zbrojovka Brno, ale z dôvodu voľných výrobných kapacít bola ich výrobou poverená Zbrojovka Vsetín. Sériová výroba sa naplno rozbehla až v roku 1956. Spodné štvorkolesové lafety sa podľa výkresovej dokumentácie spracovanej v Konštrukte Brno vyrábali v Závode 9. mája Trenčín – Kubra. Organizačne bol PLDvK vz. 53 začlenený do výzbroje protilietadlových jednotiek peších, streleckých, mechanizovaných a tankových plukov. V rokoch 1956 – 1960 tvoril základ protilietadlovej obrany letísk a palebných postavení veľkokalibrového delostrelectva. Po reorganizačných zmenách v roku 1960 sa časť kanónov vyčlenila pre výzbroj útvarov typu „B“ a „C“. Kanón bol určený na streľbu na vzdušné ciele letiace rýchlosťou 280 m/s v prízemných a malých výškach. Ďalej ho bolo možné použiť na ničenie osvetľovacích bômb, vzdušných výsadkov a na streľbu na pozemné ciele, obrnené transportéry a ľahké tanky.


Začiatkom 70. rokov boli PLDvK vz. 53 postupne sťahované z výzbroje prvosledových vševojskových útvarov a po opravách sa prideľovali protilietadlovým jednotkám Východného vojenského okruhu. Časť z nich bola uložená v skladoch nedotknuteľných zásob. Tu zostali až do roku 1992. Po roku 1993 časť kanónov prevzala do svojej výzbroje Armáda SR, ktorá začala s ich postupnou likvidáciou.
Zdroj : Turza Peter, pplk. V,v. Protilietadlové dvojča OBRANA č.11 2009 MO SR
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-30-mm-PLDvK-t1111#372649Verze : 0
doplnění materiálu
CZK - vz. 53 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-30-mm-PLDvK-t1111#4730Verze : 0
Dve fotografie z výzbroje OS SR (rok 2005, VZr Kežmarok, osoby na foto som ja so synom)

URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-30-mm-PLDvK-t1111#181404Verze : 0
MOD
Kubánska montáž vz. 53 na BTR-60P.
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-30-mm-PLDvK-t1111#202324Verze : 0
MOD
foto z muzea v piestanoch
CZK - vz. 53 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-30-mm-PLDvK-t1111#288465Verze : 0
„ Dar jedného čs. závodu Kubánskej ľudovej armáde, protilietadlový kanón...“


Zdroj : Vojenská technika 1963 č.2
CZK - vz. 53 (30 mm PLDvK) - 30 mm PlDvk vz. 53

30 mm PlDvk vz. 53
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-30-mm-PLDvK-t1111#299107Verze : 0
Lešany 2009,
vlastní foto
CZK - vz. 53 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-30-mm-PLDvK-t1111#318469Verze : 0
MOD
Králíky 2009,
vlastní foto
CZK - vz. 53 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-30-mm-PLDvK-t1111#318473Verze : 0
MOD