Main Menu
User Menu

36. pěší divize [1943-1944]

36th Infantry Division

36. Infanterie-Division

     
Název:
Name:
36. pěší divize
Originální název:
Original Name:
36. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1943
Předchůdce:
Predecessor:
36. pěší divize (motorizovaná)
Datum zániku:
Disbanded:
03.08.1944
Nástupce:
Successor:
36. granátnická divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.05.1943-DD.08.1943 Skupina armád Střed
DD.08.1943-DD.09.1943 4. armáda
DD.09.1943-DD.10.1943 XXXXI. tankový sbor
DD.10.1943-DD.12.1943 LV. armádní sbor
DD.12.1943-DD.01.1944 XXXV. armádní sbor
DD.01.1944-DD.07.1944 XXXXI. tankový sbor
DD.07.1944-03.08.1944 -
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
01.05.1943-10.08.1943 Gollnick, Hans (Generalleutnant)
DD.08.1943-DD.08.1943 Frölich, Gottfried (Oberst)
DD.08.1943-10.01.1944 Stegmann, Rudolf (Generalmajor)
10.01.1944-17.01.1944 Kadgien, Horst (Oberst)
17.01.1944-19.01.1944 Neindorff, Egon von (Generalmajor)
19.01.1944-01.07.1944 Conrady, Alexander (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.05.1943-DD.11.1943 Dělostřelecký pluk (motorizovaný) 36
01.05.1943-03.08.1944 Granátnický pluk 118
01.05.1943-03.08.1944 Granátnický pluk 87
01.05.1943-01.01.1944 Motocyklistický střelecký prapor 36
02.11.1943-22.04.1944 Divizní skupina 268
02.11.1943-DD.06.1944 Dělostřelecký pluk 268

Ručně vyplněné položky:
01.05.1943-03.08.1944 Granátnický pluk 87
01.05.1943-03.08.1944 Granátnický pluk 118
01.05.1943-03.08.1944 Divizní skupina 268
01.05.1943-03.08.1944 Dělostřelecký pluk 36
01.05.1943-03.08.1944 Divizní jednotky 36
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/36-pesi-divize-1943-1944-t111195#390639Verze : 0
MOD
36. Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/36-pesi-divize-1943-1944-t111195#390685Verze : 0
MOD
1943Divizní jednotky 36 Division Units 36 Divisions-Einheit 36
divizní mušketýrský prapor 36 Division Fusiliers Battalion 36 Divisions-Füsilier-Bataillon 36
ženijní prapor 36 Pioneer Battalion 36 Pionier-Bataillon 36
polní doplňovací prapor 36 Field Replacement Battalion 36 Felderstatz-Bataillon 36
protitankový oddíl 36 Anti-tank Section 36 Panzerjäger-Abteilung 36
velitelství podpůrných jednotek 36. pěší divize Commander of Infantry Division Supply Troops 36 Kommandeur der Infanterie-Divisions-Nachschubtruppen 36
spojovací oddíl 36. pěší divize Infantry Division Signal Section 36 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 36
administrativní služba 36. pěší divize Administration Service 36 Verwaltungsdienste 36
pekařská rota 36 Bakery Company 36 Bäckerei-Kompanie 36
rota polních jatek 36 Butchery Company 36 Schlächterei-Kompanie 36
zdravotnická služba 36. pěší divize Medical Service 36 Sanitätsdienste 36
polní pošta 36 Field Post 36 Feldpostamt 36
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/36-pesi-divize-1943-1944-t111195#390688Verze : 0
MOD