CZK - vz. 53 (30 mm PLDvK)

     
Název:
Name:
30mm protiletadlový dvojkanón vz. 53 30mm anti-aircraft gun M53
Originální název:
Original Name:
30mm protiletadlový dvojkanón vz. 53
Výrobce:
Producer:
Zbrojovka, Vsetin
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1956-DD.MM.1960
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1952
Obsluha:
Crew:
6 (velitel, střelec, 2 nabíječi, 2 podavači / commander, gunner, 2 chargers, 2 feeders)
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
2100 kg 4630 lb
Přepravní hmotnost:
Manoeuvre Weight:
2100 kg 4630 lb
Ráže:
Calibre:
30 mm 1 ⅛ in
Délka hlavně:
Barrel Length:
2363 mm 7 ft 9 in
Celková délka:
Overall Length:
5140 mm 16 ft 10 ⅜ in
Celková šířka:
Overall Width:
1760 mm 5 ft 9 ¼ in
Celková výška:
Overall Height:
1920 mm 6 ft 3 ⅝ in
Náměr:
Elevation:
-10° +85 °
Odměr:
Traverse:
360 °
Přepravní rychlost:
Manoeuvre Speed:
60 km/h 37 mph
Používaná munice:
Ammo Used:
30x211 mm
30-JFSv-PLdvK 53
30-JNhSv-PLdvK 53
30-JPNhSv-PLdvK 53
30-JPZSv-PLdvK 53
30x211 mm
30-JFSv-PLdvK 53
30-JNhSv-PLdvK 53
30-JPNhSv-PLdvK 53
30-JPZSv-PLdvK 53
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range:
dostřel: 9950 m, výškový dostřel: 6950 m range: 10882 yd, altitude range: 7601 yd
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
380-410 380-410
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
1000 m/sec. 1094 yd/sec.
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Označení prototypu: ZK453.
Armádní zkratka: 30mm PLdvK vz.53.
Palná výška: 880 mm.
Průbojnost: 55 mm na vzdálenost 500 m.
Prototype designation: ZK453.
Army acronym: 30mm PLdvK vz.53.
Firing height: 34 ⅝ in.
Penetration: 2.165 in at a distance of 547 yd.
Zdroje:
Sources:
Děl-22-9: 30 mm protiletadlový dvojkanón vz. 53, MNO, Praha 1959, ISBN nemá
https://www.frajasw.cz/lizard_pldvk53.html
https://weaponsystems.net/system/752-M53
web.archive.org
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-30-mm-PLDvK-t1111#639006 Verze : 3
História 30 mm PLDvK vz.53


Vývoj 30 mm protilietadlového dvojkanóna na dvojkolesovom podvozku( 30 mm PLDvK vz.53 ) sa začal v Zbrojovke Brno na základe výnosu MNO začiatkom roka 1948. Pri konštrukčných prácach nadviazala zbrojovka na svoju nedoriešenú zbraň z obdobia druhej svetovej vojny, vtedy označovanú ako „kanón 303 Br“. Prototyp kanóna vyrobený v roku 1949 niesol továrenské označenie „ZK 453“ a jeho automatika využívala piestový mechanizmus, čo zaručovalo vysokú rýchlosť streľby a účinný výškový dostrel.


Začiatkom roka 1950 prešiel prototyp komisionálnymi skúškami. Výsledky boli vyhovujúce a streľba na vlečný rukáv bola hodnotená ako veľmi dobrá. Ďalšie práce na kanóne však boli výnosom MNO zo dňa 28. 6.1950 zastavené z dôvodu nezodpovedajúcich unifikačných požiadaviek na kaliber. V januári 1952 na základe odporúčania sovietskych vojenských poradcov výnosom MNO z 31.1.1952 vyšiel rozkaz na dokončenie vývoja 30 mm protiletadlového dvojkanóna a súčasne bolo vydané zariadenie na prípravu sériovej výroby. Po obnovení vývojových prác na dvojkanóne výnos MNO č.j.03685/NM zo dňa 28.2.1952 nariadil vojskové skúšky s pôvodným prototypom. Vtedy bol vývoj vlastného kanóna považovaný za takmer dokončený. Vzhľadom na skutočnosť, že dvojkanón v pôvodnom prevedení na dvojkolesovom podvozku nespĺňal požiadavku možnosti streľby z chodu v celom kruhu odmeru, nebol z rozhodnutia NGŠ zavedený do výzbroje. Dňa 29. 4. 1952 podal veliteľ delostrelectva návrh na vývoj 30 mm protilietadlového dvojkanóna na štvorkolesovej lafete, čím by bola zaručená možnosť streľby z chodu v celom kruhovom odmere. Po spresnení takticko-technických požiadaviek podľa výsledkov vojskových skúšok vykonaných v marci 1952, prikročila zbrojovka v máji 1952 k riešeniu novej spodnej lafety, upravenej hornej lafety a automatizácii riadidiel odmeru a námeru. Koncom roka 1952 bol postavený prototyp 30 mm protilietadlového dvojkanóna na štvorkolesovej lafete, ktorý v mesiacoch január až február 1953 prešiel kontrolnými jazdnými a streleckými skúškami, pričom sa dosiahli uspokojivé výsledky. V nadväznosti na ne bol prototyp daný do vojskových skúšok. Uskutočnili sa v marci až apríli 1953 vo vojenských priestoroch Doupov a Boletice s dobrými výsledkami. Na základe výsledkov z nich bol rozhodnutím MNO zo dňa 29. 6. 1953 zavedený do výzbroje čs. armády 30 mm PLDvK vz.53.


Kanón mala pôvodne vyrábať Zbrojovka Brno, ale z dôvodu voľných výrobných kapacít bola ich výrobou poverená Zbrojovka Vsetín. Sériová výroba sa naplno rozbehla až v roku 1956. Spodné štvorkolesové lafety sa podľa výkresovej dokumentácie spracovanej v Konštrukte Brno vyrábali v Závode 9. mája Trenčín – Kubra. Organizačne bol PLDvK vz. 53 začlenený do výzbroje protilietadlových jednotiek peších, streleckých, mechanizovaných a tankových plukov. V rokoch 1956 – 1960 tvoril základ protilietadlovej obrany letísk a palebných postavení veľkokalibrového delostrelectva. Po reorganizačných zmenách v roku 1960 sa časť kanónov vyčlenila pre výzbroj útvarov typu „B“ a „C“. Kanón bol určený na streľbu na vzdušné ciele letiace rýchlosťou 280 m/s v prízemných a malých výškach. Ďalej ho bolo možné použiť na ničenie osvetľovacích bômb, vzdušných výsadkov a na streľbu na pozemné ciele, obrnené transportéry a ľahké tanky.


Začiatkom 70. rokov boli PLDvK vz. 53 postupne sťahované z výzbroje prvosledových vševojskových útvarov a po opravách sa prideľovali protilietadlovým jednotkám Východného vojenského okruhu. Časť z nich bola uložená v skladoch nedotknuteľných zásob. Tu zostali až do roku 1992. Po roku 1993 časť kanónov prevzala do svojej výzbroje Armáda SR, ktorá začala s ich postupnou likvidáciou.
Zdroj : Turza Peter, pplk. V,v. Protilietadlové dvojča OBRANA č.11 2009 MO SR
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-30-mm-PLDvK-t1111#372649 Verze : 0
doplnění materiálu
CZK - vz. 53 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-30-mm-PLDvK-t1111#4730 Verze : 0
foto z muzea v piestanoch
CZK - vz. 53 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-30-mm-PLDvK-t1111#288465 Verze : 0
„ Dar jedného čs. závodu Kubánskej ľudovej armáde, protilietadlový kanón...“


Zdroj : Vojenská technika 1963 č.2
CZK - vz. 53 (30 mm PLDvK) - 30 mm PlDvk vz. 53

30 mm PlDvk vz. 53
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-30-mm-PLDvK-t1111#299107 Verze : 0
Lešany 2009,
vlastní foto
CZK - vz. 53 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-30-mm-PLDvK-t1111#318469 Verze : 0
Králíky 2009,
vlastní foto
CZK - vz. 53 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-30-mm-PLDvK-t1111#318473 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více