Main Menu
User Menu

Tatra T-928-17

Vznetový motor na rôzne palivá T 928-17


Pre prevádzku na rôzne palivá a ich zmesi bol upravený vznetový motor T 928 ( od výrobného čísla motoru 23781 ) a označený T 928-17.


Na základe úprav je možné v ňom spaľovať motorovú naftu NM, letecký petrolej PL-4, automobilový benzín BA-80 a BA-90 so zmesou nafty. Spaľovací proces pri spaľovaní benzínu líši prudším stúpnutím tlaku vo valci v dôsledku väčšieho oneskorenia pri vznietení benzínu.


Prevádzku motoru na viac palív umožňujú namontované prídavné zariadenia.


Spaľovanie zmesí benzínu s naftou alebo leteckým petrolejom je riešené ako náhradná prevádzka. Konštrukcia motoru zaisťuje spoľahlivý chod motoru v tejto náhradnej prevádzke do dobu jazdy 10000 km, bez toho, aby bola skrátená životnosť motoru.


Odlíšenie od motoru T 928-10 :


1 - vstrekovacie trysky majú zmenšený priestor medzi sedlom ihly trysky a výstrekovými otvormi,
2 – vstrekovače majú úpravu pre odvedenie odkvapkajúceho paliva od trysiek,
3 – hlavy valcov sú tiež upravené pre odvod odkvapkajúceho paliva od trysiek,
4 – sedlá ventilov sú vyrobené zo špeciálne tvrdej ocele,
5 – palivová sústava je doplnená elektrickým čerpadlom CS 1 A umiestnený za búdkou vodiča, ktorá zaisťuje dodávku paliva i za vysokých teplôt,
6 – vstrekovacie čerpadlo je upravené tak, že zabraňuje prelínaniu paliva do skrine čerpadla, aby nebola znehodnocovaná olejová náplň benzínom.
7 – dvojbaňkový čistič paliva je nahradený jednobaňkovým čističom.
8 – motor je vybavený jemným odstredivým čističom olej, namontovaným na boku kľukovej hriadeľe,
9 – pre uľahčenie spúšťania motoru je namontované pomocné spúšťacie zariadenie JIKOV 132, ktoré je nutné použiť pri teplotách nižších ako 0 °C.


Vozidlo s viacpalivovým motorom má naviac tieto zariadenia alebo rozdielne súčiastky :

- trojpolohový doraz dodávky paliva na vstrekovacom čerpadle,
- elektrické čerpadlo CS 1 A, ovládané spínačom na rozvodnej doske v búdke vodiča,
- vstrekovavcie čerpadlo s odpadom paliva a upraveným vypúšťaním oleja zo skrine regulátoru a skrine vstrekovacieho čerpadla,
- vstrekovacie trysky,
- podávacie čerpadlo,
- palivový hustomer.
Zdroj : Aut-24-1 Nákladný terénny automobil TATRA 138 VN. Popis, prevádzka – predpis ČSĽA, Praha 1965
URL : https://www.valka.cz/Tatra-T-928-17-t111052#390313Verze : 0