Main Menu
User Menu

50. (královnin vlastní) pěší pluk [1831-1881]

50th (the Queen's Own) Regiment of Foot

50th (the Queen's Own) Regiment of Foot

     
Název:
Name:
50. (královnin vlastní) pěší pluk
Originální název:
Original Name:
50th (the Queen's Own) Regiment of Foot
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1831
Předchůdce:
Predecessor:
50. pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.1881
Nástupce:
Successor:
Královnin osobní (Královský Západokentský pluk) 2)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1831-01.07.1881 ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1830-DD.MM.1833 ?, Irsko /
DD.MM.1833-DD.MM.1834 ?, Anglicko /
DD.MM.1834-DD.MM.1835 na mori,
DD.MM.1835-DD.MM.1841 ?, Australia /
DD.MM.1841-DD.MM.1841 presun po mori,
DD.MM.1841-DD.MM.1848 ?, India /
18.12.1845-DD.12.1845 Mudki, /
21.12.1845-DD.12.1845 Ferozeshah, /
28.01.1846-DD.01.1846 Sutlej River, /
10.02.1846-DD.02.1846 Sobraon, /
DD.MM.1848-DD.07.1848 presun po mori,
DD.07.1848-DD.MM.1854 ?, Anglicko /
DD.MM.1854-DD.MM.1854 ?, Irsko /
DD.MM.1854-DD.02.1854 presun po mori,
DD.02.1854-DD.06.1854 ?, Malta /
DD.06.1854-DD.06.1854 presun po mori,
DD.06.1854-DD.MM.1854 Varna, /
DD.MM.1854-DD.MM.1854 Galipoli poloostrov /
DD.MM.1854-DD.05.1856 ?, Krym /
DD.09.1854-DD.09.1854 River Alma, /
05.11.1854-DD.11.1854 Inkerman, /
DD.11.1854-DD.12.1854 Sevastopol, /
DD.05.1856-DD.MM.1856 presun po mori,
DD.MM.1856-DD.MM.1857 ?, Irsko /
DD.MM.1857-DD.MM.1857 presun po mori,
DD.MM.1857-DD.MM.1863 ?, Ceylon /
DD.MM.1863-DD.MM.1863 presun po mori,
DD.MM.1863-DD.06.1866 ?, Nový Zéland /
DD.01.1865-DD.01.1865 Whanganui, /
DD.06.1866-DD.03.1869 Sydney, /
DD.03.1869-DD.MM.1869 presun po mori,
DD.MM.1869-DD.MM.1874 ?, Anglicko /
DD.MM.1874-DD.MM.1878 ?, Irsko /
DD.MM.1878-DD.MM.1880 ?, Škótsko /
DD.MM.1880-01.07.1881 ?, Anglicko /

Velitel:
Commander:
DD.MM.1831-23.12.1839 Duff, James (General)
23.12.1839-17.11.1842 Walker, George Townsend (General)
17.11.1842-20.01.1844 Lowe, Hudson (General Lieutenant)
20.01.1844-28.03.1849 Gardiner, John (General Lieutenant)
28.03.1849-11.04.1851 Hill, Dudley St Leger (Major General)
11.04.1851-11.10.1852 Loftus, William Francis Bentinck (General Lieutenant)
11.10.1852-28.02.1853 Allan, James (Major General)
28.02.1853-20.09.1854 Arthur, George (General Lieutenant)
20.09.1854-DD.MM.1855 England, Richard (Major General)
DD.MM.1855-20.04.1861 England, Richard (General Lieutenant)
20.04.1861-12.11.1862 Eden, George Morton (General Lieutenant)
12.11.1862-08.03.1872 Slade, Marcus John (General Lieutenant)
08.03.1872-01.07.1881 Forestier-Walker, Edward Walter (General)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1831-01.07.1881 1./50. pěšího pluku

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1831-01.07.1881 Velenie
DD.MM.1831-01.07.1881 1. prapor
DD.MM.1856-DD.MM.1871 ? náhradní prapor
DD.MM.1873-DD.MM.1881 46 brigádní náhrada 3)
DD.MM.1831-01.07.1881 ?
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.1793 Battle Honours - Egypt
DD.MM.1811 Battle Honours - Coruna
DD.MM.1812 Battle Honours - Peninsula
DD.MM.1815 Battle Honours - Almaraz
DD.MM.1816 Battle Honours - Vimiera
DD.MM.1817 Battle Honours - Vittoria
DD.MM.1817 Battle Honours - Pyrenees
DD.MM.1817 Battle Honours - Nive
DD.MM.1817 Battle Honours - Orthes
DD.MM.1843 Battle Honours - Punniar
DD.MM.1845 Battle Honours - Mookdee
DD.MM.1845 Battle Honours - Ferozeshah
DD.MM.1846 Battle Honours - Aliwal
DD.MM.1846 Battle Honours - Sobraon
DD.MM.1854 Battle Honours - Alma
DD.MM.1854 Battle Honours - Inkerman
DD.MM.1855 Battle Honours - Sevastopol
DD.MM.1861 Battle Honours - New Zealand
Poznámka:
Note:
Pomenovaný na počesť Adelaide, manželky Williama IV
2) vytvára ho spojením sa s 97. peším plukom Grófa z Ulsteru
3) v Maidstone
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
web.archive.org
web.archive.org
URL : https://www.valka.cz/50-kralovnin-vlastni-pesi-pluk-1831-1881-t110990#390206Verze : 13
MOD
Pluk vypláva do Austrálie roku 1830 ako eskorta väzňov. Tu sa zdržuje až do roku 1841, kedy sa presúva do Indie.


Tu sa zúčastňuje kampane Gwalior v roku 1843 a následne celej prvej anglo sikhskej vojny v rokoch 1845–1846. Počas tohto konfliktu pluk utrpí značné straty a stráca väčšinu dôstojníkov.


Po ukončení vojny sa vracia do Anglicka. V roku 1854 sa nachádza na Malte a odtiaĺto vyráža na Krym bojovať do konfliktu. Tu sa zúčastňuje bitiev u Almy, Inkermanu, a obliehania Sevastopolu.


V roku 1860 znovu odchádza pluk do Austrálie a odtiaľto na Nový Zéland, kde sa zúčastňuje bojov v roku 1864.


V roku 1881 sa pluk spája s 97. peším plukom (97th Earl of Ulster's Regiment of Foot) a vytvára Kráľovnin vlastný Kráĺovský západokentský pluk (The Queen's Own Royal West Kent Regiment).


zdroj
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/50-kralovnin-vlastni-pesi-pluk-1831-1881-t110990#390207Verze : 0
MOD