Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva VII. sboru [1935-1938]

7th Corps Artillery Command

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva VII. sboru
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva VII. sboru
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.10.1935
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 112
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.10.1935-25.09.1938 VII. sbor
15.10.1935-24.09.1938 Velitelství zemského dělostřelectva v Bratislavě
Dislokace:
Deployed:
15.10.1935-22.09.1936 Turčianský Svätý Martin, kasárny /
22.09.1936-DD.09.1938 Bratislava, Budova zemského velitelství /
00.09.1938-25.09.1938 Banská Bystrica, Budova sborového velitelství /

Velitel:
Commander:
15.10.1935-25.09.1938 Mackevič, Jiří (Brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1935-31.12.1937 10. polní dělostřelecká brigáda
15.10.1935-31.12.1937 9. polní dělostřelecká brigáda
31.12.1937-24.09.1938 Velitelství dělostřelectva 10. divise
31.12.1937-24.09.1938 Velitelství dělostřelectva 9. divise

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond VII. sbor
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-VII-sboru-1935-1938-t110964#390133Verze : 2
MOD