Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva II. sboru [1935-1938]

2nd Corps Artillery Command

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva II. sboru
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva II. sboru
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.10.1935
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 107
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.10.1935-25.09.1938 II. sbor
15.10.1935-25.09.1938 Velitelství zemského dělostřelectva v Praze
Dislokace:
Deployed:
15.10.1935-24.09.1938 Hradec Králové,

Velitel:
Commander:
15.10.1935-15.11.1935 Ruml, Bedřich (brigádní generál)
15.11.1935-05.03.1936 Vojan, Karel (plukovník dělostřelectva)
05.03.1936-25.09.1938 Vojan, Karel (brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1935-31.12.1937 3. polní dělostřelecká brigáda
15.10.1935-31.12.1937 4. polní dělostřelecká brigáda
15.10.1937-31.12.1937 13. polní dělostřelecká brigáda
31.12.1937-24.09.1938 Velitelství dělostřelectva 13. divise
31.12.1937-24.09.1938 Velitelství dělostřelectva 3. divise
31.12.1937-24.09.1938 Velitelství dělostřelectva 4. divise

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond II. sbor
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-II-sboru-1935-1938-t110958#390126Verze : 1
MOD