Main Menu
User Menu

Východní armádní skupina [1919-1919]

Eastern Army Group

     
Název:
Name:
Východní armádní skupina
Originální název:
Original Name:
Východní armádní skupina
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.03.1919
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
10.10.1919
Nástupce:
Successor:
Zemské vojenské velitelství pro Podkarpatskou Rus
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.03.1919-04.06.1919 Ministerstvo národní obrany
04.06.1919-10.10.1919 Vrchní velitelství branné moci
Dislokace:
Deployed:
25.03.1919-28.04.1919 Košice, Budova zemského velitelství /
28.04.1919-31.05.1919 Užhorod, Velitelská budova /
31.05.1919-05.06.1919 Košice, Budova zemského velitelství /
05.06.1919-07.07.1919 Spišská Nová Ves, kasárny /
07.07.1919-10.10.1919 Košice, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
01.06.1919-10.10.1919 Hennocque, Edmond Charles Adolphe (generálporučík legií)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.06.1919-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
25.03.1919-10.10.1919 Velitelství dělostřelectva východní armádní skupiny
01.06.1919-DD.08.1919 6. divise
11.06.1919-12.08.1919 Provisorní divise
18.07.1919-24.09.1919 1. divise
03.08.1919-10.10.1919 20. pěší brigáda
12.08.1919-DD.10.1919 5. divise
24.09.1919-10.10.1919 10. divise

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Boje na Slovensku 1919
Ježek, Zdeněk: Boj o Slovensko v letech 1918-1919. Praha, Zdeněk Ježek 1928.
Kuthan, Pavel: V těžkých dobách. Praha, Corona - Ares 2010.
URL : https://www.valka.cz/Vychodni-armadni-skupina-1919-1919-t110822#389854Verze : 1
MOD