Main Menu
User Menu

Zemský dělostřelecký inspektorát pro Podkarpatskou Rus [1919-1920]

Land Artillery Inspectorate for Ruthenia

     
Název:
Name:
Zemský dělostřelecký inspektorát pro Podkarpatskou Rus
Originální název:
Original Name:
Zemský dělostřelecký inspektorát pro Podkarpatskou Rus
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.10.1919
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství dělostřelectva východní skupiny
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.1920
Nástupce:
Successor:
Velitelství zemského dělostřelectva pro Podkarpatskou Rus
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.10.1919-01.07.1920 Zemské vojenské velitelství pro Podkarpatskou Rus
Dislokace:
Deployed:
10.10.1919-01.07.1920 Užhorod, Velitelská budova

Velitel:
Commander:
10.10.1919-01.07.1920 Hittl, Arnošt (plukovník generálního štábu)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Zemské vojenské velitelství v Užhorodu
URL : https://www.valka.cz/Zemsky-delostrelecky-inspektorat-pro-Podkarpatskou-Rus-1919-1920-t110814#389846Verze : 1
MOD