Main Menu
User Menu

Vojan, Karel

     
Příjmení:
Surname:
Vojan
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Vojan
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
30.07.1887 Jičín /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.06.1978 Hradec Králové /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Vojan-Karel-t110710#389649Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Vojan
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Vojan
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1897-DD.06.1905 Státní gymnasium, Jičín
DD.10.1905-DD.06.1911 Karlo-Ferdinandovy universita, filosofická fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1911-DD.05.1912 Škola jednoročních dobrovolníků, Przemysl
DD.10.1917-DD.01.1918 Důstojnický kurs, Iasi
DD.03.1920-DD.07.1920 Kurs pro výchovu důstojníků generálního štábu, Praha
DD.10.1927-DD.04.1928 Kurs pro velitele vojskových těles, Praha
DD.01.1933-DD.08.1933 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1912 kadet rakousko-uherské branné moci
01.09.1914 praporčík rakousko-uherské branné moci
25.01.1918 praporčík ruské armády
07.02.1918 praporčík legií
17.01.1919 poručík legií
01.05.1919 nadporučík legií
01.01.1920 kapitán legií
24.07.1920 kapitán dělostřelectva
02.12.1921 štábní kapitán dělostřelectva
22.12.1922 major dělostřelectva
30.12.1924 podplukovník dělostřelectva
21.02.1929 plukovník dělostřelectva
05.03.1936 brigádní generál
01.08.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.09.1930-DD.01.1933 Velitel : Dělostřelecký pluk 51
DD.08.1933-DD.05.1934 Velitel : Dělostřelecký pluk 51
DD.06.1934-15.10.1935 Velitel : 2. polní dělostřelecká brigáda
15.11.1935-05.03.1936 Velitel : Velitelství dělostřelectva II. sboru
05.03.1936-25.09.1938 Velitel : Velitelství dělostřelectva II. sboru
24.09.1938-27.10.1938 Velitel : Velitelství dělostřelectva XII. hraničního pásma

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1911-DD.11.1911 jednoroční dobrovolník Pevnostního dělostřeleckého pluku č. 3, Przemysl
DD.11.1911-DD.05.1912 vojenské studium, Przemysl
DD.05.1912-DD.09.1912 velitel dělostřelecké čety Pevnostního dělostřeleckého pluku č. 3, Przemysl
DD.07.1914-DD.03.1915 velitel dělostřelecké čety Pevnostního dělostřeleckého pluku č. 3, východoevropské válčiště
20.03.1915-20.03.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.03.1915-DD.08.1917 ruské zajatecké tábory
DD.08.1917-DD.10.1917 dobrovolník 1. československého dělostřeleckého oddílu, Tyranovka
DD.10.1917-DD.01.1918 vojenské studium, Iasi
DD.01.1918-DD.10.1918 velitel dělostřelecké čety 1. československé dělostřelecké brigády, přesun a sibiřské válčiště
DD.10.1918-DD.03.1920 instruktor Důstojnické školy, sibiřské válčiště a přesun
DD.03.1920-DD.07.1920 vojenské studium, Praha
DD.07.1920-DD.09.1921 důstojník Inspektorátu dělostřelectva, Praha
DD.09.1921-DD.09.1927 profesor Vojenské akademie, Hranice
DD.09.1927-DD.10.1927 velitel oddílu Dělostřeleckého pluku 108, Hranice
DD.10.1927-DD.04.1928 vojenské studium, Praha
DD.04.1928-DD.09.1930 velitel Dělostřeleckého oddílu 258, Opava
DD.09.1930-DD.01.1933 velitel Dělostřeleckého pluku 51, Brandýs nad Labem
DD.01.1933-DD.08.1933 vojenské studium, Praha
DD.08.1933-DD.05.1934 velitel Dělostřeleckého pluku 51, Brandýs nad Labem
DD.05.1934-DD.11.1935 velitel Polní dělostřelecké brigády 2, Plzeň
DD.11.1935-DD.09.1938 velitel dělostřelectva Sboru II, Hradec Králové
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel dělostřelectva Hraničního pásma XII, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.07.1939 velitel dělostřelectva Sboru II, Hradec Králové
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1928

Řád rumunské koruny 3. třída
Order of Crown of Romania 3rd Class
Ordinul Coroana României Comandor
-

DD.MM.1933

Řád Jugoslávské koruny 3. třída
Order of Yugoslav Crown 3rd Class
Orden Jugoslavenske krune 3 stepen
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Vojan-Karel-t110710#389650Verze : 0
MOD