Main Menu
User Menu

Vojta, Hugo

     
Příjmení:
Surname:
Vojta
Jméno:
Given Name:
Hugo
Jméno v originále:
Original Name:
Hugo Vojta
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.04.1885 Tábor /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
28.09.1941 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Vojta-Hugo-t110709#389647Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Vojta
Jméno:
Given Name:
Hugo
Jméno v originále:
Original Name:
Hugo Vojta
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1898-DD.07.1903 Státní reálka, Tábor
DD.10.1903-DD.06.1905 České vysoké učení technické, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1906-DD.05.1907 Škola jednoročních dobrovolníků, Pulja
DD.08.1917-DD.09.1917 Důstojnický kurs, Borispol
DD.05.1923-DD.07.1923 Informační kurs pro generály a štábní důstojníky, Praha
DD.11.1926-DD.09.1927 Vyšší informační kurs, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.01.1911 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1914 poručík rakousko-uherské branné moci
01.02.1916 nadporučík rakousko-uherské branné moci
31.08.1917 poručík ruské armády
15.10.1917 podkapitán ruské armády
07.02.1918 podkapitán legií
17.08.1918 major legií
09.01.1920 podplukovník legií
16.10.1920 podplukovník dělostřelectva
16.12.1921 plukovník dělostřelectva
19.07.1923 generál V. hodnostní třídy
16.12.1927 brigádní generál
11.01.1934 divisní generál
01.05.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.10.1920-01.12.1921 Velitel : Velitelství dělostřelectva 8. divise
01.12.1921-16.12.1921 Velitel : 8. polní dělostřelecká brigáda
16.12.1921-DD.03.1923 Velitel : 8. polní dělostřelecká brigáda
DD.03.1922-DD.05.1923 Velitel : 17. oddělení /dělostřelecké/
DD.07.1923-DD.01.1924 Velitel : 17. oddělení /dělostřelecké/
15.09.1925-01.11.1926 Velitel : Velitelství zemského dělostřelectva v Košicích
30.09.1927-16.12.1927 Velitel : Velitelství zemského dělostřelectva v Košicích
16.12.1927-30.09.1930 Velitel : Velitelství zemského dělostřelectva v Košicích
30.09.1930-11.01.1934 Velitel : Velitelství zemského dělostřelectva v Bratislavě
27.09.1938-15.12.1938 Velitel : Úřad zbrojní služby III. armády
27.09.1938-15.12.1938 Velitel : Velitelství dělostřelectva III. armády
00.01.1939-14.03.1939 Velitel : Zemské vojenské velitelství v Bratislavě

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1906-DD.11.1906 jednoroční dobrovolník Pevnostního dělostřeleckého pluku č. 4, Pulja
DD.11.1906-DD.05.1907 vojenské studium, Pulja
DD.05.1907-DD.09.1907 velitel dělostřelecké čety Pevnostního dělostřeleckého pluku č. 4, Pulja
DD.08.1914-DD.08.1915 velitel dělostřelecké baterie Pevnostního dělostřeleckého pluku č. 4, Pulja a italské válčiště
DD.08.1915-DD.06.1916 zástupce velitele Těžké dělostřelecké baterie č. 52, italské a východoevropské válčiště
28.06.1916-28.06.1916 zajetí na východoevropském válčišti
DD.06.1916-DD.08.1917 ruské zajatecké tábory
DD.08.1917-DD.09.1917 vojenské studium, Borispol
DD.09.1917-DD.12.1917 velitel pěší roty 5. československého střeleckého pluku, Borispol
DD.12.1917-DD.04.1918 velitel dělostřelecké čety 2. československé dělostřelecké brigády, Borispol a přesun
DD.04.1918-DD.07.1918 velitel dělostřelecké baterie 2. československé dělostřelecké brigády, přesun a sibiřské válčiště
DD.07.1918-DD.08.1918 velitel oddílu 2. československé dělostřelecké brigády, sibiřské válčiště
DD.08.1918-DD.02.1919 velitel 2. československého těžkého dělostřeleckého oddílu, sibiřské válčiště
DD.02.1919-DD.04.1919 velitel 2. československé dělostřelecké brigády, sibiřské válčiště
DD.04.1919-DD.05.1920 velitel dělostřelectva 2. československé střelecké divise, sibiřské válčiště
DD.05.1920-DD.07.1920 velitel 24. československého lodního transportu, přesun
DD.07.1920-DD.11.1920 repatriační dovolená
DD.11.1920-DD.12.1921 velitel dělostřelectva Divise 8, Opava
DD.12.1921-DD.03.1922 velitel Polní dělostřelecké brigády 8, Opava
DD.03.1922-DD.05.1923 přednosta 17. oddělení /dělostřeleckého/ ministerstva národní obrany, Praha
DD.05.1923-DD.07.1923 vojenské studium, Praha
DD.07.1923-DD.01.1924 přednosta 17. oddělení /dělostřeleckého/ ministerstva národní obrany, Praha
DD.01.1924-DD.09.1925 zástupce přednosty Dělostřeleckého a zbrojního odboru ministerstva národní obrany, Praha
DD.09.1925-DD.11.1926 velitel Velitelství zemského dělostřelectva v Košicích
DD.11.1926-DD.09.1927 vojenské studium, Praha
DD.09.1927-DD.09.1930 velitel Velitelství zemského dělostřelectva v Košicích
DD.09.1930-DD.09.1938 velitel Velitelství zemského dělostřelectva v Bratislavě
DD.09.1938-DD.12.1938 velitel dělostřelectva III. armády, branná pohotovost státu
DD.12.1938-DD.03.1939 velitel Velitelství zemského dělostřelectva v Bratislavě
DD.01.1939-DD.03.1939 zatímní velitel Zemského vojenského velitelství v Bratislavě
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Řád Sv. Stanislava 2. třída s meči
Order of St Stanislaus 2nd Class with Swords
Орден Святого Станислава 2-я степень с мечами
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Vojenský kříž
Military Cross
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1923

Válečný záslužný kříž
War Merit Cross
Croce al Merito di Guerra
-

DD.MM.1925

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Vojta-Hugo-t110709#389648Verze : 0
MOD