Main Menu
User Menu

Okres Rhein-Neckar-Kreis

Landkreis Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

     
Název:
Name:
Okres Rhein-Neckar-Kreis
Originální název:
Original Name:
Landkreis Rhein-Neckar-Kreis
Vyšší územní celek:
Upper Territorial Unit:
Bádensko-Württembersko
Sídlo:
Capital:
Heidelberg
Počet měst a obcí:
Density of Cities and Municipalities:
54
Rozloha:
Area:
1061,71 km2
Sousední územní celky:
Neighbouring Territorial Units:
Zemské okresy: Bergstraße, Odenwaldkreis, Neckar-Odenwald, Heilbronn, Karlsruhe, Rhein-Pfalz-Kreis


Mestské okresy: Speyer, Mannheim, Heidelberg
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Rhein-Neckar-Kreis
Mapa:
Map:

URL : https://www.valka.cz/Okres-Rhein-Neckar-Kreis-t110599#389492Verze : 0
MOD