Main Menu
User Menu

Panzner, Čeněk

     
Příjmení:
Surname:
Panzner
Jméno:
Given Name:
Čeněk
Jméno v originále:
Original Name:
Čeněk Panzner
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.09.1875 Měčín /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
18.02.1932 Brno /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Panzner-Cenek-t110513#389307Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Panzner
Jméno:
Given Name:
Čeněk
Jméno v originále:
Original Name:
Čeněk Panzner
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1886-DD.06.1890 Státní gymnasium, Hradec Králové
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1890-DD.08.1894 Kadetní škola pěchoty, Praha
DD.02.1904-DD.10.1904 Sborová důstojnická škola, Przemysl
DD.11.1924-DD.10.1925 Vyšší informační kurs pro generály a plukovníky, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1894 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1895 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1900 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1910 setník rakousko-uherské branné moci
01.10.1916 major rakousko-uherské branné moci
28.12.1918 major pěchoty
05.01.1919 podplukovník pěchoty
16.12.1921 plukovník pěchoty
04.05.1928 brigádní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.04.1919-01.10.1920 Velitel : Pěší pluk 36
01.10.1920-DD.12.1921 Velitel : Pěší pluk 47
DD.12.1921-DD.01.1923 Velitel : Pěší pluk 47
DD.01.1923-DD.12.1925 Velitel : 6. pěší brigáda
00.01.1930-DD.10.1932 Velitel : 6. divise

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1890-DD.08.1894 vojenské studium, Praha
DD.08.1894-DD.11.1895 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 10, Jaroslaw
DD.11.1895-DD.05.1898 instruktor poddůstojnické školy Pěšího pluku č. 10, Jaroslaw
DD.05.1898-DD.02.1904 proviantní důstojník Pěšího pluku č. 10, Jaroslaw
DD.02.1904-DD.10.1904 vojenské studium, Przemysl
DD.10.1904-DD.05.1907 praporní zbrojní důstojník Pěšího pluku č. 10, Jaroslaw a Bjělina
DD.05.1907-DD.05.1913 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 35, Plzeň a Kalinovik
DD.05.1913-DD.07.1914 zatímní velitel praporu Pěšího pluku č. 35, Kalinovik
DD.07.1914-DD.08.1916 velitel praporu Pěšího pluku č. 58, balkánské a italské válčiště
DD.08.1916-DD.01.1917 nemocniční ošetřování
DD.01.1917-DD.01.1918 velitel praporu Pěšího pluku č. 58, východoevropské válčiště
DD.01.1918-DD.09.1918 velitel praporu Kombinovaného pluku, italské válčiště
DD.09.1918-DD.10.1918 zatímní velitel Kombinovaného pluku, italské válčiště
DD.10.1918-DD.12.1918 nemocniční ošetřování
DD.12.1918-DD.02.1919 velitel náhradního praporu Střeleckého pluku č. 8, Praha a Hradec Králové
DD.02.1919-DD.04.1919 velitel náhradního praporu Pěšího pluku č. 36, Mladá Boleslav
DD.04.1919-DD.10.1920 zatímní velitel Pěšího pluku č. 36, slovenské válčiště a Mladá Boleslav
DD.10.1920-DD.01.1923 velitel Pěšího pluku 47, Mladá Boleslav
DD.01.1923-DD.11.1924 velitel Pěší brigády 6, Mladá Boleslav
DD.11.1924-DD.10.1925 vojenské studium, Praha
DD.10.1925-DD.12.1925 velitel Pěší brigády 6, Mladá Boleslav
DD.12.1925-DD.01.1927 přednosta 16. oddělení /pěšího vojska/ ministerstva národní obrany, Praha
DD.01.1927-DD.12.1929 přednosta I./1. oddělení //pěšího vojska/ ministerstva národní obrany, Praha
DD.12.1929-DD.10.1932 velitel Divise 6, Brno
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1916

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Panzner-Cenek-t110513#389308Verze : 0
MOD