Main Menu
User Menu

Pelikán, Rudolf

     
Příjmení:
Surname:
Pelikán
Jméno:
Given Name:
Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Pelikán
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál zdravotnictva
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
MUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.03.1881 Maleč /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
18.03.1964 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu [A href="https://www.army.cz" target="_blank"]Ministerstva obrany ČR[/A] a [A href="https://os.valka.cz" target="_blank"]Občanského sdružení valka.cz[/A]


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Pelikan-Rudolf-t110507#389295Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Pelikán
Jméno:
Given Name:
Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Pelikán
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1892-DD.07.1900 Státní gymnasium, Německý Brod
DD.10.1900-DD.04.1904 Karlo-Ferdinandova universita, lékařská fakulta, Praha
DD.10.1904-DD.07.1908 Karlo-Ferdinandova universita, lékařská fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.10.1908-DD.08.1909 Vojenská lékařská škola, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1908 lékař rakousko-uherské branné moci
01.11.1909 nadlékař rakousko-uherské branné moci
01.05.1912 plukovní lékař rakousko-uherské branné moci
15.07.1917 starší lékař ruské armády
07.02.1918 kapitán legií
01.10.1918 podplukovník legií
01.01.1920 plukovník legií
09.11.1920 plukovník zdravotnictva
04.05.1928 generál zdravotnictva
01.09.1938 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.04.1904-DD.10.1904 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 14, Linz
DD.08.1908-DD.10.1908 mladší lékař Posádkové nemocnice č. 1, Wien
DD.10.1908-DD.08.1909 vojenské studium, Wien
DD.08.1909-DD.10.1910 mladší lékař Posádkové nemocnice č. 14, Brno
DD.10.1910-DD.05.1913 praporní lékař Pěšího pluku č. 16, Wien a Belovar
DD.05.1913-DD.09.1914 hlavní lékař Houfnicového dělostřeleckého pluku č. 2, Wien a východoevropské válčiště
09.09.1914-09.09.1914 zajetí na východoevropském válčišti
DD.09.1914-DD.07.1917 ruské zajatecké tábory
DD.07.1917-DD.10.1917 mladší lékař Borispolského tábora, Borispol
DD.10.1917-DD.04.1918 hlavní lékař 2. československé dělostřelecké brigády, Borispol a přesun
DD.04.1918-DD.06.1918 velitel 3. československého zdravotnického vlaku, přesun
DD.06.1918-DD.04.1920 velitel Československé nemocnice pro venerické choroby, Vladivostok a Pětropavlovsk
DD.04.1920-DD.07.1920 hlavní lékař 22. československého lodního transportu, přesun
DD.07.1920-DD.11.1920 repatriační dovolená
DD.11.1920-DD.03.1922 superarbitrační referent 31. oddělení /zdravotního/ ministerstva národní obrany, Praha
DD.03.1922-DD.01.1927 superarbitrační referent 33. oddělení /zdravotního/ ministerstva národní obrany, Praha
DD.01.1927-DD.08.1927 superarbitrační referent I./4. oddělení /zdravotního/ ministerstva národní obrany, Praha
DD.08.1927-DD.10.1928 velitel Vojenské školy lékařské, Praha
DD.10.1928-DD.10.1934 velitel Vojenské lékařské školy, Praha
DD.10.1934-DD.08.1938 velitel Kursu pro důstojníky zdravotnictva z povolání, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1920

Československá revoluční medaile
Czechoslovak Revolutionary Medal
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Pelikan-Rudolf-t110507#389296Verze : 0
MOD