Main Menu
User Menu

Smrček, Jan

     
Příjmení:
Surname:
Smrček
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Smrček
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál V. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.04.1863 Josefov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.06.1933 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Smrcek-Jan-t110488#389262Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Smrček
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Smrček
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Městské gymnasium, Litomyšl
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenská vyšší reálka, Hranice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenská technická akademie, Mödling
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vyšší dělostřelecký kurs, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1883 poručík rakousko-uherské branné moci
DD.MM.RRRR nadporučík rakousko-uherské branné moci
DD.MM.RRRR setník rakousko-uherské branné moci
DD.MM.RRRR major rakousko-uherské branné moci
DD.MM.RRRR podplukovník rakousko-uherské branné moci
DD.MM.RRRR plukovník rakousko-uherské branné moci
01.11.1916 generálmajor rakousko-uherské branné moci
01.11.1918 generálmajor
01.11.1919 generál V. hodnostní třídy
01.02.1921 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR velitel Pluku pevnostního dělostřelectva č. 2, Kraków a východoevropské válčiště
DD.09.1914-DD.10.1914 velitel dělostřelectva X. sboru, východoevropské válčiště
DD.10.1914-DD.11.1914 velitel dělostřelectva XII. sboru, východoevropské válčiště
DD.11.1914-DD.12.1914 velitel dělostřelectva krakovské pevnosti, východoevropské válčiště
DD.12.1914-DD.04.1915 velitel skupiny těžkého dělostřelectva 3. armády, východoevropské válčiště
DD.04.1915-DD.08.1915 velitel dělostřelectva krakovské pevnosti, východoevropské válčiště
DD.08.1915-DD.09.1915 velitel dělostřelectva tridentské pevnosti, italské válčiště
DD.09.1915-DD.07.1916 velitel Polní dělostřelecké brigády č. 90, italské válčiště
DD.07.1916-DD.01.1917 nemocniční ošetřování
DD.01.1917-DD.12.1917 přednosta výcvikového oddělení Dělostřeleckého inspektorátu, Wien
DD.12.1917-DD.11.1918 zdravotní dovolená
DD.11.1918-DD.09.1919 velitel Posádkového velitelství Velká Praha
DD.09.1919-DD.01.1921 dovolená
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1915

Řád železné koruny 3. třída
Order of Iron Crown 3rd Class
Orden der Eisernen Krone III. Kl.
-

DD.MM.1916

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Smrcek-Jan-t110488#389263Verze : 0
MOD
..z rodinného archivu fotografie generála Smrčka
URL : https://www.valka.cz/Smrcek-Jan-t110488#497697Verze : 0