Main Menu
User Menu

Laureát mezinárodní ceny Christo Boteva

International Botev Prize

Laureát medzinárodnej ceny Christo Boteva

Лауреат На Международна Ботевска Награда

     
Název:
Name:
Laureát mezinárodní ceny Christo Boteva
Název v originále:
Original Name:
Лауреат На Международна Ботевска Награда
Datum vzniku:
Date of Establishment:
24.07.1972
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prof. Petko Pavlov - BULGARIAN ORDERS, MEDALS AND DECORATIONS, Sofia 2002
URL : https://www.valka.cz/Laureat-mezinarodni-ceny-Christo-Boteva-t110180#621921Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Laureát mezinárodní ceny Christo Boteva
Název v originále:
Original Name:
Лауреат На Международна Ботевска Награда
Datum vzniku:
Date of Establishment:
24.07.1972
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prof. Petko Pavlov - BULGARIAN ORDERS, MEDALS AND DECORATIONS, Sofia 2002
URL : https://www.valka.cz/Laureat-mezinarodni-ceny-Christo-Boteva-t110180#621923Verze : 0
MOD
Laureát mezinárodní ceny Christo Boteva .
Tato státní cena byla založena Výnosem číslo 1695 ze dne 24. července 1972.
Státní cena se udělovala vždy jednou za pět let a byla určena pro vynikající literáty - umělce, kteří se aktivně zapojili svoji práci za upevnění míru a pokroku.
Od roku 1972 do roku 1991 bylo uděleno celkem „12“ titulů Laureátu státní ceny Christo Boteva.
Obrázky jsou převzaté z oficielních stránek Bulharských sběratelů. Není nám známo, zda se tato cena nachází v privátní sbírce. Ale další tak zvaná II. varianta zhotovená z pozlaceného tombaku se nachází převážně v ruských a bulharských sbírkách.
Poznámka:
Christo Botev se narodil 25. prosince (6. ledna 1848, dle nového kalendáře) 20. května 1876 padl v boji (1. června 1876 dle nového kalendáře). Snílek, utopický socialista, bojovník za svobodu a demokracii, čestný člověk a básník, spisovatel a učitel. Hrdina boje za svobodu a nezávislost Bulharska..
URL : https://www.valka.cz/Laureat-mezinarodni-ceny-Christo-Boteva-t110180#354138Verze : 1