Main Menu
User Menu

Řád republiky [1932-1939]

Order of Republic

Orden de la República

     
Název:
Name:
Rád republiky
Název v originále:
Original Name:
Orden de la República
Datum vzniku:
Date of Establishment:
21.07.1932
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1939
Struktura:
Structure:
řetěz
velkokříž
velkodůstojník
komandér
důstojník
rytíř
stříbrná medaile
bronzová medaile
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.coleccionesmilitares.com/medallas
docelinajes.es
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1932-1939-t110007#388201Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád republiky - řetěz
Název v originále:
Original Name:
Gran Collar de Orden de la República
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1932
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1939
Komponenty:
Components:
Dekorácia je tvorená zlatou reťazovým náhrdelníkom a klenotom
Klenot:
Badge:
Jedná sa o 7 ramenný symetrický kríž, pričom každé rameno má 2 hroty so špicom dovnútra ramena. Ramená sú z červeného smaltu so zlatým lemovaním. Ramená sú spojené 2 symetrickými vavrínovými ratolesťami zo zeleného smatu a zlatým lemovaním. Ratolesti vychádzajú z povrchu vrchného ramena, sú prevlečené popod druhé rameo, ponad tretie, popod štvrté ramo a spájajú sa na piatom ramene pozláteným uzlom.
Uprostred je ovál z bieleho smaltu s dvoma pozlátenými centrickými kruhmi, pričom uprostred menšieho z nich (centrálnejšieho) sa nachádza žentká podobizeň s prilbicou, symbolizujúca republiku. Podobizeň má okolo krku taktiež vavrínový veniec.
Klenot je pripevnený k náhrdelníku pomocou medzikusu, ktorý tvorí mestská koruna.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
Je zo zlata a je tvorená slnečným diskom al. oválom na opálovom smalte, pričom v centrálnej časti je vystupujúca podobizeň ženy v prilbici, symbolizujúca republiku.
Z disku vyráža 8 ramien z červeného smaltu a lemované zlatom. Medzi ramenami sa nachádza zelená smaltovaná vavrínová ratolesť.
Z pozadia tohto vyrážajú zlaté lúče. Zokupených po 7 hrotov (pričom 4 je najdlhší), celkovo 56 lúčov.
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.coleccionesmilitares.com/medallas
www.todocoleccion.net
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1932-1939-t110007#388273Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád republiky - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Banda con Grand Cruz de Orden de la República
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1932
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1939
Komponenty:
Components:
Dekorácia je tvorená stuhou, klenotom a hviezdou
Klenot:
Badge:
Jedná sa o 7 ramenný symetrický kríž, pričom každé rameno má 2 hroty so špicom dovnútra ramena. Ramená sú z červeného smaltu so zlatým lemovaním. Ramená sú spojené 2 symetrickými vavrínovými ratolesťami zo zeleného smatu a zlatým lemovaním. Ratolesti vychádzajú z povrchu vrchného ramena, sú prevlečené popod druhé rameo, ponad tretie, popod štvrté ramo a spájajú sa na piatom ramene pozláteným uzlom.
Uprostred je ovál z bieleho smaltu s dvoma pozlátenými centrickými kruhmi, pričom uprostred menšieho z nich (centrálnejšieho) sa zlatá nachádza ženská podobizeň s prilbicou, symbolizujúca republiku. Podobizeň má okolo krku taktiež vavrínový veniec.
Klenot je pripevnený k náhrdelníku pomocou medzikusu, ktorý tvorí mestská koruna.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
Je stieborná a je tvorená slnečným diskom al. oválom na opálovom smalte, pričom v centrálnej časti zlatá je vystupujúca podobizeň ženy v prilbici, symbolizujúca republiku.
Z disku vyráža 8 ramien z červeného smaltu a lemované zlatom. Medzi ramenami sa nachádza zelená smaltovaná vavrínová ratolesť.
Z pozadia tohto vyrážajú zlaté lúče. Zokupených po 7 hrotov (pričom 4 je najdlhší), celkovo 56 lúčov.
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.coleccionesmilitares.com/medallas
www.todocoleccion.net
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1932-1939-t110007#388315Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Rád republiky - velkodůstojník
Název v originále:
Original Name:
Placa del Orden de la República
Datum vzniku:
Date of Establishment:
21.07.1932
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1939
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.coleccionesmilitares.com
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1932-1939-t110007#656577Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Rád republiky - komandér
Název v originále:
Original Name:
Orden de la República
Datum vzniku:
Date of Establishment:
21.07.1932
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1939
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.coleccionesmilitares.com/medallas
docelinajes.es
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1932-1939-t110007#656613Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Rád republiky - důstojník
Název v originále:
Original Name:
Orden de la República
Datum vzniku:
Date of Establishment:
21.07.1932
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1939
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.coleccionesmilitares.com/medallas
docelinajes.es
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1932-1939-t110007#656614Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Rád republiky - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Orden de la República
Datum vzniku:
Date of Establishment:
21.07.1932
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1939
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.coleccionesmilitares.com/medallas
docelinajes.es
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1932-1939-t110007#656615Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Rád republiky - stříbrná medaile
Název v originále:
Original Name:
Orden de la República
Datum vzniku:
Date of Establishment:
21.07.1932
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1939
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.coleccionesmilitares.com/medallas
docelinajes.es
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1932-1939-t110007#656616Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Rád republiky - bronzová medaile
Název v originále:
Original Name:
Orden de la República
Datum vzniku:
Date of Establishment:
21.07.1932
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1939
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.coleccionesmilitares.com/medallas
docelinajes.es
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1932-1939-t110007#656617Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád republiky - řetěz
Order of Republic - Collar
Gran Collar de Orden de la República
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1932-1939-t110007#629216Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád republiky - velkokříž
Oreder of Republic - Grandc ross
Banda con Grand Cruz de Orden de la República
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
11.02.1935 - Rocha García, Juan José
DD.MM.1935 Beneš, Edvard
DD.MM.RRRR Quezon, Manuel Luis
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1932-1939-t110007#629217Verze : 0
MOD
Název
Name
Rád republiky - velkodůstojník
Order of the Republic - Grandofficer
Placa del Orden de la República
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1932 Hernández Saravia, Juan
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1932-1939-t110007#656620Verze : 0
MOD
Název
Name
Rád republiky - komandér
Order of the Republic - Commander
Orden de la República
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1932-1939-t110007#656621Verze : 0
MOD
Název
Name
Rád republiky - důstojník
Order of the Republic - Officer
Orden de la República
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1932-1939-t110007#656622Verze : 0
MOD
Název
Name
Rád republiky - rytíř
Order of the Republic - Knight
Orden de la República
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1932-1939-t110007#656623Verze : 0
MOD
Název
Name
Rád republiky - stříbrná medaile
Order of the Republic - Silver Medal
Orden de la República
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1932-1939-t110007#656624Verze : 0
MOD
Název
Name
Rád republiky - bronzová medaile
Order of the Republic - Bronze Medal
Orden de la República
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1932-1939-t110007#656625Verze : 0
MOD