Main Menu
User Menu

Rytmistr

Rittmaster

Rittmeister

Hodnost existovala již v žoldnéřských armádách a byla používána za třicetileté války. Při vzniku stálého vojska v roce 1649 byla převzata. Rytmistr byl jezdeckým ekvivalentem setníka. Výjimku představovali dragouni a švališeři, u nichž byla vzhledem k historickému vývoji používána hodnost setníka. V roce 1769 byli i u těchto dvou složek jezdectva zavedeni rytmistři. Následně došlo k rozdělení hodnosti rytmistra na prvního a druhého rytmistra. Do hodnosti prvního rytmistra byli převedeni dosavadní rytmistři, do hodnosti druhého rytmistra dosavadní kapitánporučíci. V roce 1852 byli první a druzí rytmistři přejmenováni na rytmistry I. a II. třídy. Tyto třídy přetrvaly až do roku 1908.
URL : https://www.valka.cz/Rytmistr-t109980#388148Verze : 2
MOD