Main Menu
User Menu
Reklama

Praporčík

Ensign

Fähnrich

     
Název:
Name:
Praporčík
Originální název:
Original Name:
Fähnrich
Další názvy:
Other Names:
Fendrich, Fähndrich
Zavedení:
Established:
1649
Zrušení:
Abolished:
1838
Hodnost vyšší:
Higher Rank:
podporučík
Hodnost obdobná:
Equivalent Rank:
kornet
Hodnost nižší:
Lower Rank:
šikovatel
Poznámka:
Note:
Hodnost existovala již v žoldnéřských armádách a byla používána za třicetileté války. Při vzniku stálého vojska v roce 1649 byla převzata.
Zdroje:
Sources:
http://www.militaria.cz
http://www.mlorenz.at/
URL : https://www.valka.cz/Praporcik-t109953#388091Verze : 0
MOD
Praporčík byl již v žoldnéřských vojsích nejnižším důstojníkem. Název této hodnosti byl odvozen od toho, že praporčík nosil zástavu setniny. Toto označení zůstalo i poté, kdy nošení zástavy přešlo na praporečníky, kteří pocházeli z poddůstojníků. Tato hodnost existovala jen u pěchoty a u dragounů. U ostatních složek jezdectva byla ekvivalentem hodnost korneta. U myslivců a dělostřelectva ekvivalentní hodnost neexistovala. Hodnost praporčíků byla zrušena v roce 1838. V tomto roce byli stávající praporčíci převedeni mezi podporučíky.


Pro úplnost je nutno uvést, že tato hodnost byla obnovena v roce 1908, avšak tentokráte se již nejednalo o důstojnickou, nýbrž o nejvyšší hodnost mezi poddůstojníky.
Zdroj:
http://www.militaria.cz/
URL : https://www.valka.cz/Praporcik-t109953#388092Verze : 0
MOD
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
18.08.1890 - Bratmann, Rudolf
18.08.1904 Materna, Friedrich
18.08.1908 Dedek, Emil
18.08.1908 Rossi, Franz
DD.MM.1908 Martinek, Robert
18.08.1909 Aldrian, Eduard
18.08.1909 Ortner-Weigand, Rudolf
18.08.1909 Raus, Erhard
18.08.1909 Schörgi, Hugo
18.08.1911 Gerloch, Bruno
01.01.1913 Bláha, František
18.08.1913 Felzmann, Maximilian
01.08.1914 Drescher, Otto
01.08.1914 Gajda, Radola
01.08.1914 Pavlík, Antonín
01.08.1914 Vodepp, Felix
01.09.1914 Zmek, Josef
11.11.1914 Viest, Rudolf
15.11.1914 Bláha, Silvestr
DD.MM.1914 Tahy, Alexander
17.07.1915 Luža, Vojtěch
31.12.1915 Husárek, Karel
DD.MM.1918 Jansa, Ernst
DD.MM.RRRR Frint, Johann
URL : https://www.valka.cz/Praporcik-t109953#677587Verze : 0
MOD