Main Menu
User Menu

Praporčík

Ensign

Fähnrich

     
Název:
Name:
Praporčík
Originální název:
Original Name:
Fähnrich
Další názvy:
Other Names:
Fendrich, Fähndrich
Zavedení:
Established:
1649
Zrušení:
Abolished:
1838
Hodnost vyšší:
Higher Rank:
podporučík
Hodnost obdobná:
Equivalent Rank:
kornet
Hodnost nižší:
Lower Rank:
šikovatel
Poznámka:
Note:
Hodnost existovala již v žoldnéřských armádách a byla používána za třicetileté války. Při vzniku stálého vojska v roce 1649 byla převzata.
Zdroje:
Sources:
https://www.militaria.cz
https://www.mlorenz.at/
URL : https://www.valka.cz/Praporcik-t109953#388091Verze : 0
MOD
Praporčík byl již v žoldnéřských vojsích nejnižším důstojníkem. Název této hodnosti byl odvozen od toho, že praporčík nosil zástavu setniny. Toto označení zůstalo i poté, kdy nošení zástavy přešlo na praporečníky, kteří pocházeli z poddůstojníků. Tato hodnost existovala jen u pěchoty a u dragounů. U ostatních složek jezdectva byla ekvivalentem hodnost korneta. U myslivců a dělostřelectva ekvivalentní hodnost neexistovala. Hodnost praporčíků byla zrušena v roce 1838. V tomto roce byli stávající praporčíci převedeni mezi podporučíky.


Pro úplnost je nutno uvést, že tato hodnost byla obnovena v roce 1908, avšak tentokráte se již nejednalo o důstojnickou, nýbrž o nejvyšší hodnost mezi poddůstojníky.
Zdroj:
https://www.militaria.cz/
URL : https://www.valka.cz/Praporcik-t109953#388092Verze : 0
MOD