Klán, Jan

Kent, John
Jan Klán / John Kent
     
Příjmení:
Surname:
Klán Klán
Jméno:
Given Name:
Jan Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Klán
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník (in memoriam) Colonel (in memoriam)
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
22.01.1911 Německý Brod /
22.01.1911 Německý Brod /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.12.1986 Tuscon, Arizona
10.12.1986 Tuscon, Arizona
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 312. československé perutě RAF
- náčelník štábu 1. československé smíšené letecké divise
- Commander of the No. 312 Squadron RAF
- Chief of Staff of the 1st Czechoslovak Mixed Air Division
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- stíhací eso (5 - 3 - 0)
- po komunistickém převratu v Československu (1948) emigroval do Velké Británie, přijal jméno John Kent
- fighter ace (5 - 3 - 0)
- after the communist takeover in Czechoslovakia (1948) he emigrated to UK, he adopted the name John Kent
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
RAJLICH, Jiří. Na nebi sladké Francie, Svět křídel, Cheb 2008, ISBN - 978-80-86808-51-2
HURT, Zdeněk a RAIL, Jan. Pod křídly RAF v druhém exilu. 2. díl. Cheb: Svět křídel, 2022. ISBN 978-80-7573-110-4.
www.vuapraha.cz
URL : https://www.valka.cz/Klan-Jan-t10992#51601 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
KlánKlán
Jméno:
Given Name:
JanJan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Klán
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-16.07.1930 reálné gymnázium, Německý BrodDD.MM.RRRR-16.07.1930
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1930-DD.MM.1931 Škola na důstojníky letectva v záloze, Prostějov /
DD.MM.1932-01.07.1934 Vojenská akademie, Hranice /
DD.MM.1930-DD.MM.1931 Air Force Reserve Officer School, Prostějov /
DD.MM.1932-01.07.1934 Military Academy, Hranice /
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.07.1934 poručík
01.04.1938 nadporučík
28.10.1940 kapitán
07.03.1942 štábní kapitán
28.10.1944 major
01.08.1945 podplukovník
01.06.1991 plukovník in memoriam
17.08.1940 pilot důstojník
23.11.1940 poručík letky (po dobu výkonu funkce)
01.03.1941 letecký důstojník
27.05.1941 vedoucí perutě (po dobu výkonu funkce)
27.08.1941 poručík letky
01.07.1943 vedoucí perutě
01.07.1934 Lieutenant
01.04.1938 1st Lieutenant
28.10.1940 Captain
07.03.1942 Staff Captain
28.10.1944 Major
01.08.1945 Lieutenant Colonel
01.06.1991 Colonel in memoriam
17.08.1940 Pilot Officer
23.11.1940 Flight Lieutenant (acting)
01.03.1941 Flying Officer
27.05.1941 Squadron Leader (acting)
27.08.1941 Flight Lieutenant
01.07.1943 Squadron Leader
Průběh vojenské služby:
Military Career:
20.07.1935-15.09.1936 Letecký pluk 2
15.09.1936-25.04.1938 Letecký pluk 4
25.04.1938-27.09.1938 ČLH České Budějovice
27.09.1938-07.11.1938 Letka 34
07.11.1938-31.03.1939 ČLH České Budějovice
16.05.1939-26.05.1939 odchod do exilu (via Polsko do Francie)
18.08.1939-03.09.1939 služba v Cizinecké legii
03.09.1939-02.12.1939 vstup do francouzského letectva a výcvik
02.12.1939-04.07.1940 Stihací skupina II/5
08.07.1940-04.08.1940 evakuace do Velké Británie
17.08.1940-19.09.1940 vstup do RAF a výcvik
19.09.1940-05.06.1941 312. peruť RAF
05.06.1941-15.07.1942 Inspektorát československého letectva
15.07.1942-11.08.1942 51. OTU - přeškolení
11.08.1942-30.10.1942 605. peruť RAF
30.10.1942-10.06.1943 68. peruť RAF
10.06.1943-01.02.1944 Inspektorát československého letectva
01.02.1944-03.05.1944 přesun do Sovětského svazu a výcvik
03.05.1944-01.06.1944 128. čs. samostatná stíhací peruť - zástupce velitele
01.06.1944-DD.10.1944 1. čs. samostatný stíhací pluk - zástupce velitele
05.01.1945-DD.04.1945 1. čs. smíšená letecká divise - náčelník štábu
26.05.1945-31.12.1945 Letecká dopravní skupina - velitel
28.10.1945-DD.01.1946 1. letecká divise - velitel
01.01.1946-01.02.1948 Čs. vojenská mise, Moskva - zástupce velitele
05.04.1948-01.07.1948 2. letecká divise - zatímní velitel
01.07.1948-31.01.1949 Letecký pluk 5 - zatímní velitel
31.01.1949-01.05.1949 dovolená ze služebních důvodů
01.05.1949-DD.MM.1949 dovolená s čekaným
02.11.1949-02.11.1949 odchod do exilu
20.07.1935-15.09.1936 2nd Air Regiment
15.09.1936-25.04.1938 4th Air Regiment
25.04.1938-DD.MM.1938 Gendarmerie Air Patrol Ceske Budejovice
DD.MM.1938-07.11.1938 34th Flight
07.11.1938-31.03.1939 Gendarmerie Air Patrol Ceske Budejovice
16.05.1939-26.05.1939 going into exile (via Poland to France)
18.08.1939-03.09.1939 service in the Foreign Legion
03.09.1939-02.12.1939 joining the French Air Force and training
02.12.1939-04.07.1940 Fighter Wing II/5
08.07.1940-04.08.1940 evacuation to the UK
17.08.1940-19.09.1940 joining the RAF and training
19.09.1940-05.06.1941 No. 312 Squadron RAF
05.06.1941-15.07.1942 Czechoslovak Inspectorate General / CIG
15.07.1942-11.08.1942
11.08.1942-30.10.1942 No. 605 Squadron RAF
30.10.1942-10.06.1943 No. 68 Squadron RAF
10.06.1943-01.02.1944 Czechoslovak Inspectorate General / CIG
01.02.1944-03.05.1944 transfer to the Soviet Union and training
03.05.1944-01.06.1944 128th Czechoslovak Independent Fighter Air Squadron
01.06.1944-DD.10.1944 1st Czechoslovak Independent Fighter Air Regiment
05.01.1945-DD.04.1945 1st Czechoslovak Mixed Air Division
26.05.1945-31.12.1945 Air Transport Group
28.10.1945-DD.01.1946 1st Air Division
01.01.1946-01.02.1948
05.04.1948-01.07.1948 2nd Air Division
01.07.1948-31.01.1949 5th Air Regiment
31.01.1949-01.05.1949
01.05.1949-DD.MM.1949
02.11.1949-02.11.1949 going into exile
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
osobní číslo: L-59
osobní číslo RAF: 83288

Prezentován 2.10.1939 v Paříži jako nadporučík letectva.
Personal No.: L-59
RAF No.: 83288
RAF rank: Squadron Leader (S/Ldr)
Zdroje:
Sources:
RAJLICH, Jiří. Na nebi sladké Francie, Svět křídel, Cheb 2008, ISBN - 978-80-86808-51-2
HURT, Zdeněk a RAIL, Jan. Pod křídly RAF v druhém exilu. 2. díl. Cheb: Svět křídel, 2022. ISBN 978-80-7573-110-4.
www.vuapraha.cz
http://www.army.cz/acr/raf/seznam/k.htm
URL : https://www.valka.cz/Klan-Jan-t10992#431992 Verze : 5

Diskuse

Dnes, 22. ledna, je to právě sto let, co se v Německém (nyní Havlíčkově) Brodě tento pilot narodil.
Připravili jsme k tomuto významnému výročí článek 100 let od narození stíhacího esa z Vysočiny, Jana Klána.
K přečtení je na webu http://www.czechspitfireclub.cz.
URL : https://www.valka.cz/Klan-Jan-t10992#386957 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více