Main Menu
User Menu

Magyar Repülőgépgyár Rt [1914-1921]

Ungarische Flugzeugfabrik AG, UFAG

     
Název:
Name:
Ungarische Flugzeugfabrik AG
Originální název:
Original Name:
Magyar Repülőgépgyár Rt
Historie názvů:
History of Names:
06.11.1912-DD.MM.1914 Magyar Léghajó- és Repülőgépgyár Rt
DD.MM.1914-DD.MM.1921 Magyar Repülőgépgyár Rt
Obory výroby:
Production Subjects:
letectví
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
06.11.1912-DD.MM.1914 Budapešť-Váci /
DD.MM.1914-DD.MM.1921 Budapešť-Albertfalva /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vznik:
Founded:
06.11.1912
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1921
Produkty:
Products:
DD.MM.1914-DD.MM.1914 Lohner B.II (U) Serie 12.4
DD.MM.1915-DD.MM.1916 Lohner L
DD.MM.1915-DD.MM.1915 Lohner B.III (U) Serie 14.5
DD.MM.1915-DD.MM.1915 Lohner B.IV (U) Serie 15.5
DD.MM.1915-DD.MM.1916 Lohner B.VII (U) Serie 17.4
DD.MM.1916-DD.MM.191R Hansa-Brandenburg C.I
DD.MM.1916-DD.MM.191R Hansa Brandenburg C.II
DD.MM.1916-DD.MM.191R Hansa-Brandenburg D.I (U) Serie 65
DD.MM.1916-DD.MM.191R Hansa-Brandenburg D.I (U) Serie 65.7
DD.MM.1917-DD.MM.1918 Hansa-Brandenburg W.13
DD.MM.1917-DD.MM.1918 UFAG C.I
DD.MM.1918-DD.MM.1918 UFAG C.II
DD.MM.191R-DD.MM.19RR Hansa-Brandenburg W.29
DD.MM.191R-DD.MM.191R UFAG D.I
Poznámka:
Note:
1912 firma založena společnostmi Ganz Danubius a Weiss
Manfréd
1914 přesun do Albertfalvy, kde měla k dispozici letiště
1915 z UFAGu největší továrna na letadla v monarchii s 3000 zaměstnanci
1921 továrna na základě Trianonské dohody uzavřena
Zdroje:
Sources:
Taylor, M. J. H. Jane's Fighting Aircraft of World War I.
library.hungaricana.hu
monarchiahadiipar.hupont.hu
http://air.wz.cz/60-ufag/60-s.htm
URL : https://www.valka.cz/Magyar-Repuelogepgyar-Rt-1914-1921-t109903#540992Verze : 0
MOD