Main Menu
User Menu

Pamětní medaile svazu čs. důstojnictva

Commemorative Medal of Union of Czechoslovak Officers

     
Název:
Name:
Pamětní medaile svazu čs. důstojnictva
Název v originále:
Original Name:
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, článek 68, ČNS Hradec Králové 1979, 176 s.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-svazu-cs-dustojnictva-t109888#387953Verze : 1
     
Název:
Name:
Pamětní medaile svazu českoskoslovenského důstojnictva
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile svazu českoskoslovenského důstojnictva
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Medaile je vyrobena z bronzu o průměru 35mm, při síle střižku 1,5 mm.

Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, článek 68, ČNS Hradec Králové 1979, 176 s.
Foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-svazu-cs-dustojnictva-t109888#387954Verze : 1
Název
Name
Pamětní medaile svazu českoskoslovenského důstojnictva
-
Pamětní medaile svazu českoskoslovenského důstojnictva
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1946 Husák, Otakar
DD.MM.RRRR Matoušek, Otto
DD.MM.RRRR Nálepka, Ján
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-svazu-cs-dustojnictva-t109888#583009Verze : 1
MOD
Pamětní medaile Svazu Československého důstojnictva. Pan Měřička tuto dekoraci včlenil mezi, tak zvané plukovní medaile, ale jde o spolkovou, pamětní či veteránskou dekoraci, která měla být připomínkou služby důstojníků v záloze, ale i v činné službě.
Medaile je vyrobena z bronzu o průměru 35mm, při síle střižku 1,5 mm. Medaile je neoficielní ražbou Svazu čs. důstojníků z roku 1945.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-svazu-cs-dustojnictva-t109888#388048Verze : 1