Main Menu
User Menu
Reklama

Čeček, Stanislav

     
Příjmení:
Surname:
Čeček
Jméno:
Given Name:
Stanislav
Jméno v originále:
Original Name:
Stanislav Čeček
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:

Hodnost:
Rank:
divisní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.11.1886 Líšno /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
29.05.1930 České Budějovice /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:

Divizní generál Stanislav Čeček

👤Pavel Jaroslav Kuthan 🕔07.12.2003

První český velitel čs. roty a pluku za první světové války, jeden z vrchních velitelů našich legionářů v Rusku a vrcholný funkcionář nově vzniklé Československé armády, muž, který se stal legendou už za svého života.

Zobrazit celý článek

Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Cecek-Stanislav-t10985#33904Verze : 2
     
Příjmení:
Surname:
Čeček
Jméno:
Given Name:
Stanislav
Jméno v originále:
Original Name:
Stanislav Čeček
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1900-DD.07.1904 Českoslovanská obchodní akademie, Praha
DD.09.1904-DD.07.1907 Vyšší obchodní akademie, Leipzig
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1907-DD.02.1908 Škola jednoročních dobrovolníků, Praha
DD.07.1921-DD.10.1923 Vysoká válečná škola, Paris
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1908 kadet rakousko-uherské branné moci
01.10.1910 poručík rakousko-uherské branné moci
22.10.1914 podporučík ruské armády
01.03.1917 poručík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
17.06.1918 plukovník legií
02.09.1918 generálmajor legií
01.11.1920 generál V. hodnostní třídy
29.12.1922 generál IV. hodnostní třídy
19.12.1927 divisní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
11.07.1915-06.01.1916 Velitel : 5. rota České družiny
06.01.1916-03.02.1916 Velitel : 1. rota české družiny
02.02.1916-18.05.1916 Velitel : 1. rota čs. střeleckého pluku
21.06.1917-27.06.1917 Velitel : 1. československý střelecký pluk
00.03.1918-DD.05.1918 Velitel : 4. československý střelecký pluk
17.06.1918-20.07.1918 Velitel : Hlavní štáb Lidové armády
20.07.1918-29.07.1918 Velitel : Hlavní vojenský štáb Lidové armády
06.07.1918-17.10.1918 Velitel : 1. československá střelecká divise
DD.11.1924-01.01.1927 Velitel : Letecký odbor ministerstva
01.01.1927-15.02.1927 Velitel : III. odbor /letecký/ ministerstva
23.10.1923-16.12.1927 Velitel : Vojenská kancelář presidenta republiky
16.12.1927-01.03.1929 Velitel : Vojenská kancelář presidenta republiky
01.03.1929-29.05.1930 Velitel : 5. divise

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1907-DD.11.1907 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 102, Praha
DD.11.1907-DD.02.1908 vojenské studium, Praha
DD.02.1918-DD.09.1908 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 102, Praha
DD.10.1914-DD.07.1915 velitel pěší čety České družiny, východoevropské válčiště
DD.07.1915-DD.02.1916 velitel pěší roty České družiny, východoevropské válčiště
DD.02.1916-DD.05.1916 velitel pěší roty Československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.05.1916-DD.06.1917 velitel pěší roty 1. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.06.1917-DD.09.1917 velitel praporu 1. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.09.1917-DD.04.1918 zástupce velitele 4. československého střeleckého pluku, Polonnoje a přesun
DD.04.1918-DD.05.1918 velitel 4. československého střeleckého pluku, přesun
DD.05.1918-DD.07.1918 velitel Pěnzenské operační skupiny, sibiřské válčiště
DD.05.1918-DD.10.1918 zatímní velitel 1. československé střelecké divise, sibiřské válčiště
DD.08.1918-DD.10.1918 hlavní velitel spojeneckých vojsk v Povolží, sibiřské válčiště
DD.10.1918-DD.10.1920 velitel Velitelství Dálného východu, sibiřské válčiště a přesun
DD.10.1920-DD.12.1920 repatriační dovolená
DD.12.1920-DD.07.1921 první zástupce náčelníka Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.07.1921-DD.10.1923 vojenské studium, Paris
DD.10.1923-DD.02.1929 přednosta Vojenské kanceláře presidenta republiky, Praha
DD.11.1924-DD.01.1927 přednosta Leteckého odboru ministerstva, Praha
DD.01.1927-DD.02.1927 přednosta III. odboru /leteckého/ ministerstva, Praha
DD.02.1929-DD.05.1930 velitel 5. divise, České Budějovice
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1915

Kříž Sv. Jiří 4. stupeň
St. George Cross 4th Class
Георгиевский крест 4-й степени
-

DD.MM.1915

Řád Sv. Stanislava 2. třída s meči
Order of St Stanislaus 2nd Class with Swords
Орден Святого Станислава 2-я степень с мечами
-

DD.MM.1915

Řád Sv. Stanislava 3. třída s meči a mašlí
Order of St Stanislaus 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святого Станислава 3-я степень с мечами и бантом
-

DD.MM.1915

Řád Sv. Anny 3. třídy s meči a mašlí
Order of St. Anne 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святой Анны 3 степень с мечами и бантом
-

DD.MM.1916

Řád Sv. Anny 4. třídy
Order of St. Anne 4th Class
Орден Святой Анны степень
-

DD.MM.1916

Řád Sv. Vladimíra 4. třída s meči a mašlí
Order of St. Vladimir 4th Class with Swords and Bow
Орден Святого Владимира 4-я степень с мечами и бантом
-

DD.MM.1917

Řád Sv. Jiří 4. třída
Order of St. George 4th Class
Орден Святого Георгия 4-й степени
-

DD.MM.1918

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1918

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1918

Řád lázně rytíř komandér (vojenský) 2. třída
Order of Bath Knight Commander (Mil.) 2nd Class
-

DD.MM.1919

Řád Sv. Sávy 2. třída
Order of St. Sava 2nd Class
Орден Светог Саве 2. ред
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný záslužný kříž
War Merit Cross
Croce al Merito di Guerra
-

DD.MM.1920

Řád rumunské koruny 3. třída s meči
Order of Crown of Romania 3rd Class with Swords
Ordinul Coroana României Comandor
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1920

Řád Zlatého luňáka 2. třídy
Order of Golden Kite 2nd Class
功二級金鵄勲章 / こうにきゅうきんしくんしょう
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1921

Řád italské koruny velkodůstojník (2. třída)
Order of Crown of Italy Grandofficer (2nd Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-

DD.MM.1923

Řád Čestné legie 3. třída
Order of Legion of Honour 3rd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Commandeur
-

DD.MM.1923

Řád Rumunské hvězdy 1. třída
Order of Star of Romania 1st Class
Ordinul Steaua României Mare Cruce
-

DD.MM.1924

Řád medvědobijce 2. třída
Order of Bearslayer 2nd Class
Lacplesa Kara Ordenis
-

DD.MM.1926

Řád Vytisova kříže 1. stupeň 2. třída
Order of Cross of Vytis 1st Grade 2nd Class
Vyties Kryžiaus Ordinas
-

DD.MM.1926

Řád bílého orla 2. třída
Order of White Eagle 2nd Class
Орден белог орла 2. cтепен
-

DD.MM.1926

Řád polského znovuzrození - komandér s hvězdou [1921]
Order of Polonia Restituta - Commander with Star
Order Odrodzenia Polski - Krzyż Komandorski z Gwiazdą
-

DD.MM.1929

Pamětní Kříž na válku 1916-1919
Commemorative Cross of the War 1916-1919
Crucea Comemorative a Razboiului 1916-1919
-

28.10.2018

Řád Bílého lva I. tř. vojenská skupina (1994)
Order of the White Lion 1st Class Military Division
Řád Bílého lva I. tř. vojenská skupina
in memoriam

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Cecek-Stanislav-t10985#374915Verze : 1
MOD
Fotografia Stanislava Čečeka


Zdroj: www.tatranci.sk


Na fotografii je zachytený v hodnosti poručík, veliteľ 4. pluku - povolžská skupina
URL : https://www.valka.cz/Cecek-Stanislav-t10985#281153Verze : 0
Pro znalce si dovolím vložit obrázek z Vladivostoku. Jsou zde důstojníci spojeného velení. Domnívám se, že mezi důstojníky vidíme i generála Čečka.


Vysoký generál je generál Chorvát s představiteli vojenského velení. Vladivostok 1918.
URL : https://www.valka.cz/Cecek-Stanislav-t10985#323162Verze : 0