GRC - Prezidentská stráž

Proedriki Froura
Prezidentská stráž - Proedriki Froura


Prezidentská stráž Řecké pozemní armády je ceremoniální jednotka přezdívaná nebo nazývaná Evzones. Toto jméno nosily historické vojenské jednotky prvního nezávislého Řecka v 19. století.


S prvním řeckým králem, bavorským princem Ottou, v roce 1833 přišly vojenské jednotky evropských mocností. V těchto jednotkách bylo i 10 praporů v Evropě naverbovaných Řeků. Tyto prapory se nazývaly Skirmisher nebo Evzone. Z nich byla vyčleněna jedna rota na ochranu nového krále.
V roce 1836 byla část těchto praporů přejmenována na Horské prapory. Tyto jednotky byly používány na ochranu řecko-turecké hranice, v boji proti osmanským povstalcům a banditům. V roce 1854 byly Horské prapory přejmenovány na Skirmisher.
V prosinci 1867 bylo oficiálně zformováno několik praporů lehké pěchoty Evzones. O rok později, 12. prosince 1868, byly z těchto praporů navíc zformovány dvě pěší, jedna a jedna jízdní rota, sloužící přímo k ochraně královského paláce a krále. Tak vznikla královská garda pojmenovaná jménem Agema a později přejmenována na Palácová garda.


Prapory Evzones byly sloučeny v roce 1897 v jednu divizi při řecko-osmanské válce. Prapory Evzones dále bojovaly v takzvaných Balkánských válkách 1912-1913, v I. světové válce, v následné řecko-osmanské válce v Malé Asii 1919-1922 a při italském vpádu do Řecka v roce 1940. Po německém vpádu 1941, kdy byly prapory Evzones téměř zmasakrovány, byly rozpuštěny. Po válce byly pravděpodobně obnoveny, ale po občanské válce v roce 1950 byly zcela zrušeny či rozpuštěny a zachována zůstala pouze Královská stráž. Ta v roce 1973, kdy s konečnou platností byla zrušena monarchie, byla přejmenována na Prezidentskou stráž - Proedriki Froura v počtu asi 120 mužů.


Dnes z tak původních praporů Evzones zbyla jen Prezidentská stráž, která je rekrutována z pozemních jednotek Helénské pozemní armády. Příslušníci této Prezidentské stráže musí kromě jiných požadavků býti minimálně 186 cm vysocí.


Jejich oblek Fustanella vychází z tradičního řeckého obleku používaného v boji o nezávislost Řecka nad Otomanskou říší. Jeho součástí je vlněný kilt (pánská sukně), vlněné bílé (krémové) punčochy a bavlněná volná halena. Hlavu zdobí červený fez s černými dlouhými třásněmi a nohy červené kožené pantofle s černou bambulí.
Dnes mají několik druhů ceremoniálních uniforem.
Nejstarší uniforma Model 1914 „Doulamas“ – Blue pochází z roku 1910, kdy byla navrhnuta. Dnes je nazývána zimní a je používána od října do března.
Letní – béžová, Model 1995 je používána v ostatních jarních a letních měsících roku.
Slavnostní - Ceromoniální uniforma je též světlá a její základ je stár 400 let. Používá se v neděli, ve dny státních svátků a při státních oficiálních záležitostech.
Výstroj doplňuje černý kožený opasek se dvěma sumkami na náboje a pouzdro bodáku.
Jsou vyzbrojeni samonabíjecí puškou M1 Garand s nasazeným bajonetem, důstojníci šavlí.
Jinak jsou trénováni a ozbrojeni jako lehká pěchota pro případ nenadálé situace a oblečeni do standardní řecké uniformy.
K jejich povinnostem patří držet stráž před prezidentským palácem a před řeckým parlamentem u hrobu neznámého vojína. Kde se střídají v každou celou hodinu. Zúčastňovat se slavnostních přehlídek a ceremonií a vyvěšovat a spouštět každé ráno a večer státní vlajku na Akropoli. Především však jsou určeni k ochraně prezidenta Helénské republiky.Poznámky:
Dnešní Prezidentská stráž za svou dobu trvání vystřídala několik názvů, nejprve Agema, Královská stráž, Palácová stráž, Vlajková stráž – Stráž vlajky, Stráž hrobu neznámého vojína a od roku 1974 Prezidentskou stráž – Proedriki Froura (anglicky Presidential Guard).Zdroje:
Osobní návštěva – osobní poznámky - vlastní archiv
http://en.wikipedia.org/wiki/Evzones
www.militaryphotos.net
GRC - Prezidentská stráž - Proedriki Froura pod Akropolí
Kontrola zbraní

Proedriki Froura pod Akropolí
Kontrola zbraní

URL : https://www.valka.cz/GRC-Prezidentska-straz-t109845#387855 Verze : 0
Proedriki Froura


Prezidentská stráž oblečena v zimní uniformě Doulamas – Blue, Model 1914.


Zdroje:
Osobní návštěva – vlastní archiv
GRC - Prezidentská stráž - Proedriki Froura, uniforma Doulamas – Blue, Model 1914

Proedriki Froura, uniforma Doulamas – Blue, Model 1914
GRC - Prezidentská stráž - Proedriki Froura, uniforma Doulamas – Blue, Model 1914

Proedriki Froura, uniforma Doulamas – Blue, Model 1914
GRC - Prezidentská stráž - Proedriki Froura, uniforma Doulamas – Blue, Model 1914

Proedriki Froura, uniforma Doulamas – Blue, Model 1914
GRC - Prezidentská stráž - Proedriki Froura, uniforma Doulamas – Blue, Model 1914

Proedriki Froura, uniforma Doulamas – Blue, Model 1914
GRC - Prezidentská stráž - Proedriki Froura, uniforma Doulamas – Blue, Model 1914

Proedriki Froura, uniforma Doulamas – Blue, Model 1914
URL : https://www.valka.cz/GRC-Prezidentska-straz-t109845#387856 Verze : 0
Proedriki Froura


Prezidentská stráž oblečena v Ceremoniální (slavnostní) uniformu


Zdroje:
Osobní návštěva – vlastní archiv
GRC - Prezidentská stráž - Proedriki Froura v ceremoniální uniformě

Proedriki Froura v ceremoniální uniformě
GRC - Prezidentská stráž - Proedriki Froura v ceremoniální uniformě

Proedriki Froura v ceremoniální uniformě
GRC - Prezidentská stráž - Proedriki Froura v ceremoniální uniformě

Proedriki Froura v ceremoniální uniformě
GRC - Prezidentská stráž - Proedriki Froura v ceremoniální uniformě

Proedriki Froura v ceremoniální uniformě
GRC - Prezidentská stráž - Proedriki Froura v ceremoniální uniformě

Proedriki Froura v ceremoniální uniformě
URL : https://www.valka.cz/GRC-Prezidentska-straz-t109845#387857 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více