Main Menu
User Menu

Pamětní odznak svazu příslušníků bývalé čs. domobrany z Italie

Commemorative Badge of Members of Former Czechoslovak Militia from Italy

     
Název:
Name:
Pamětní odznak svazu příslušníků bývalé čs. domobrany z Italie
Název v originále:
Original Name:
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1938
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička V. : Československá vyznamenání, V. část, čl. 64, ČNS Hradec Králové 1979, 176 s.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-svazu-prislusniku-byvale-cs-domobrany-z-Italie-t109666#387452Verze : 3
     
Název:
Name:
Pamětní medaile Svazu příslušníků bývalé Čs. domobrany z Itálie - vydání z roku 1938
Název v originále:
Original Name:
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1938
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Odznakem je kruhová medaile vyrobena z bronzu o průměru 32 mm při síle 1,5 mm. Okraj medaile je plasticky zvýšený mezikružím vzdáleným 0,25 mm od okraje.


Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička V. : Československá vyznamenání, V. část, čl. 64, ČNS Hradec Králové 1979, 176 s.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-svazu-prislusniku-byvale-cs-domobrany-z-Italie-t109666#387947Verze : 3
     
Název:
Name:
Pamětní odznak svazu příslušníků bývalé čs. domobrany z Italie - vydání 1945
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1938
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička V. : Československá vyznamenání, V. část, čl. 64, ČNS Hradec Králové 1979, 176 s.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-svazu-prislusniku-byvale-cs-domobrany-z-Italie-t109666#628127Verze : 0
MOD
Název
Name
Pamětní medaile Svazu příslušníků bývalé Čs. domobrany z Itálie - vydání z roku 1938
Commemorative Badge of Members of Former Czechoslovak Militia from Italy - 1938 edition
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-svazu-prislusniku-byvale-cs-domobrany-z-Italie-t109666#628128Verze : 0
MOD
Pamětní medaile Svazu příslušníků bývalé Československé domobrany z Itálie (vydání z roku 1938).
Toto spolkové vyznamenání bylo založeno svazem v roce 1938. Odznakem je kruhová medaile vyrobena z bronzu o průměru 32 mm při síle 1,5 mm. Okraj medaile je plasticky zvýšený mezikružím vzdáleným 0,25 mm od okraje.
Medaile byla vyrobena, ale nebylo možno již rozdělit či přidělit všem těm, kteří splňovali podmínky. Medaile se udělovala v obdélníkové etujce s malou stužkou a potvrzením o udělení dekorace.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-svazu-prislusniku-byvale-cs-domobrany-z-Italie-t109666#387898Verze : 1