Main Menu
User Menu

Pamětní odznak pro čs. dobrovolníky z let 1918-1919

Commemorative Badge for Czechoslovak Volunteers from 1918-1919

     
Název:
Name:
Pamětní odznak pro čs. dobrovolníky z let 1918-1919
Název v originále:
Original Name:
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1938
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička V. Československá vyznamenání V. část, článek 63, ČNS Hradec Králové
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-pro-cs-dobrovolniky-z-let-1918-1919-t109665#387449Verze : 1
     
Název:
Name:
Pamětní odznak pro čs. dobrovolníky z let 1918-1919
Název v originále:
Original Name:
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1938
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Pod ratolesti je monogram výtvarníka, kterým byl štábní kapitán Oldřich Pilz. (U pozdějšího vydání monogram O. Pilze chybí).
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička V. Československá vyznamenání V. část, článek 63, ČNS Hradec Králové
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-pro-cs-dobrovolniky-z-let-1918-1919-t109665#387450Verze : 2
Tato nevládní, tedy spolková medaile byla založena v roce 1938, a to v souladu s vládním nařízením ze dne 22. října roku 1937 Československou obcí dobrovoleckou a byla určena pro všechny dobrovolníky, kteří se v letech 1918 / 1919 vojensky angažovali na vojenských akcích či bojích ve Slezsku a na Slovensku.
V našich sbírkách se tato medaile vyskytuje v několika typech:
- Vydání z roku 1938. Ražba v červenavém odstínu bronzu, matná medaile s monogramem O.P. ( válcovité ouško )
- Vydání z roku 1938 ve světlejším odstínu bronzu, opět s monogramem O.P. ( válcovité ouško )
- Vydání z roku 1938, kvalitní ražba ve stříbře s válečkovitým ouškem na kterém je puncovní značka
- Vydání z roku 1945/48 tmavší odstín bronzu, ouško úzké, medaile bez monogramu O.P.
- Vydání z roku 1945/48 ražba v bílém kovu
Po roce 1945 jsou zhotovovány miniatury medaile různých typů, velikosti. Po roce 1945 se na některé stuhy upevňovala malá pěticípá hvězdička jako symbol pochvaly.
Medaile z roku 1938 se předávala v papírové etuji s malou stužkou a dekretem o udělení dekorace.
Poznámka :
Pro podrobnější studium lze doporučit článek pana Ondřeje Holuba: Příspěvek k dějinám vzniku pamětního odznaku pro dobrovolníky z let 1918-1919, který byl zveřejněn v časopise Drobná plastika v 2. čísle (červen roku 1977).
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-pro-cs-dobrovolniky-z-let-1918-1919-t109665#387897Verze : 1

Citace :

Pamětní odznak pro československé dobrovolníky z let 1918 - 1919Doplňuji medaili ve stříbře: na rubu dole je značena O.P., na rubu nahoře na okraji je značka ryzosti "900", puncovní značka pro stříbro a značka výrobce "RM".
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-pro-cs-dobrovolniky-z-let-1918-1919-t109665#388301Verze : 0
Název
Name
Pamětní odznak pro čs. dobrovolníky z let 1918-1919
-
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1938 Číla, Antonín
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-pro-cs-dobrovolniky-z-let-1918-1919-t109665#628126Verze : 0
MOD