Main Menu
User Menu

České Budějovice, Mariánské kasárny

České Budějovice, Barracks of Maria

     
Název:
Name:
České Budějovice, Mariánské kasárny
Originální název:
Original Name:
Mariánské kasárny
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kasárny plukovníka Švece
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kasárny Jana Švermy
Obec:
Municipality:
České Budějovice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
0°00'00.00"S 0°00'00.00"W
Vznik:
Established:
DD.MM.1844
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000,
URL : https://www.valka.cz/Ceske-Budejovice-Marianske-kasarny-t109504#455165Verze : 0
MOD
Mariánská kasárna stojící na stejnojmenném náměstí, patří k nejznámějším v Českých Budějovicích. Byla postavena v letech 1843/44 a klasicistní budova kasáren má dvě patra a přízemí, budovu stavěl Josef Sandler. Tvůrce návrhu není znám, ale byl to pravděpodobně inženýr Antonín Krátký, který byl krajským inženýrem. Původně na místě stály dva dvorce, ty byly vykoupeny v roce 1842, v dalším roce v únoru schválen státem rozpočet na 61997 zlatých. Za ně měly být postavena kasárna pro jeden prapor o šesti rotách, každá po cca 100 vojácích, dále pro kapelu a důstojníky. To se povedlo do roku 1844. Budova má tvar L a uvnitř je dvůr sloužící jako cvičiště. Dnešní podoba je mírně pozměněna tím že k původní budově byl přistavěn kus v ulici Haškově, kde byly umístěny záchody a podobný přístavek i na konci druhém kde je přístavek směrem do dvora. Na ten v Haškově ulici navazuje zeď uzavírající spolu s bránou nádvoří objektu. Tyto přístavky vznikly v roce 1874. Z nějakého důvodu byly roku 1890 rekonstruovány sklepy a následně v roce 1906 i posádkové vězení umístěné v budově kasáren. Pokud srovnáme pohlednice z počátku 20. století s dneškem je rozdílů jen velmi málo, dříve bylo více komínů (kasárna měla za ČSLA od padesátých let ústřední topení, takže komíny byly zřejmě sneseny) a ve střeše dnes hladké byly původně jak na straně náměstí tak Husovi ulice malé arkýře, což navozuje myšlenku že půda byla využívána možná jako sklad, nebo i k ubytování. V padesátých letech byl v budově zřízen i nákladní výtah. Zajímavý je i vývoj jména, po názvu Mariánská kasárna, který byl podle náměstí kde stojí, byla za první republiky nazvána Kasárna plukovníka Švece, po druhé světové válce bylo náměstí a s ním i kasárna přejmenována na „Jana Švermy“, zajímavé je že názvy se nevžily a po celou dobu se jim ve městě (jak náměstí tak kasárnám) říkalo „mariánské“.
Tato kasárna byla sídlem 91. pěšího pluku, v jehož řadách sloužil Fráňa Šrámek a také za WWI J. Hašek (od února do května 1915), v jejich zdech se odehrává i část známého románu (film nikoli, ten byl natáčen na radnici). Kasárna sloužila armádě i po WWI a armáda je opustila až v roce 1990. Bohužel po krátké době kdy v nich byly pronajaté místnosti pro různé firmy podnikající ve službách, je město které je dnešním majitelem uzavřelo, takže budova je dnes prázdná, minimálně udržovaná a pouze v nádvoří je umístěno parkoviště, které dáví možnost nahlédnout do vnitřní části. Původní plán využití jako obchodního centra, možná zmařilo i to že objekt v roce 2005 prohlášen kulturní památkou a následně vrácen městu. Byl několikrát nabídnut k prodeji a nakonec prodána v prosinci 2010, jeho další osud není zatím jasný.

Zdroj : vlastní zápisky z různých místních akcí, a zkušenost z pobytu v těchto kasárnách v roce 1989
zvp.fa.cvut.cz
http://www.c-budejovice.cz
České Budějovice, Mariánské kasárny - Pohled ze dvora přístavek je v levé části snímku

Pohled ze dvora přístavek je v levé části snímku
České Budějovice, Mariánské kasárny - pohled ze dvora na delší stranu budovy

pohled ze dvora na delší stranu budovy
České Budějovice, Mariánské kasárny - kámen s vročením stavby budovy

kámen s vročením stavby budovy
České Budějovice, Mariánské kasárny - pohled ze strany náměstí a Husovi ulice

pohled ze strany náměstí a Husovi ulice
URL : https://www.valka.cz/Ceske-Budejovice-Marianske-kasarny-t109504#387097Verze : 0
Diskuse
Fota v předchozím i tomto příspěvku jsou má vlastní a pochází z roku 2010
České Budějovice, Mariánské kasárny - pohled ze strany Husovi ulice

pohled ze strany Husovi ulice
České Budějovice, Mariánské kasárny - pohled na roh Haškovi ulice, i zde je přístavek jasně znát.

pohled na roh Haškovi ulice, i zde je přístavek jasně znát.
URL : https://www.valka.cz/Ceske-Budejovice-Marianske-kasarny-t109504#387098Verze : 0