Main Menu
User Menu

83. pěší pluk [1795-1859]

83rd Regiment of Foot

     
Název:
Name:
83. pěší pluk
Originální název:
Original Name:
83rd Regiment of Foot
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1795
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk Williama Fitche
Datum zániku:
Disbanded:
29.10.1859
Nástupce:
Successor:
83. (Dublinskýho hrabství) pěší pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1795-29.10.1859 ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1795-DD.MM.1795 Irsko, ? /
DD.MM.1795-DD.MM.1795 presun po mori,
DD.MM.1795-DD.MM.1802 Jamaica, /
DD.MM.1802-DD.MM.1802 presun po mori,
DD.MM.1802-DD.MM.1803 Anglicko, /
DD.MM.1803-DD.MM.1805 Jersey, /
DD.MM.1806-01.08.1806 presun po mori,
01.08.1906-DD.MM.1817 Cape of Good Hope, /
DD.MM.1817-DD.MM.1817 presun po mori,
DD.MM.1817-DD.12.1825 Ceylon, /
DD.12.1825-DD.05.1826 presun po mori,
DD.05.1826-DD.MM.1829 Anglicko, /
DD.MM.1829-DD.MM.1830 Glasgow, /
DD.MM.1830-DD.MM.1833 Irsko, /
DD.MM.1833-DD.02.1834 Dublin, /
DD.02.1834-DD.MM.1834 presun po mori,
DD.MM.1834-DD.06.1837 Halifax, /
DD.06.1837-DD.12.1837 Quebec, /
DD.12.1837-DD.12.1837 Montreal, /
DD.01.1838-DD.MM.1843 Kingston, /
DD.MM.1838-DD.MM.1843 Kanada, /
DD.MM.1843-DD.07.1843 presun po mori,
DD.07.1843-DD.MM.1845 Anglicko, /
DD.MM.1845-DD.MM.1848 Dublin, Richmond Barracks /
DD.MM.1848-DD.MM.1848 presun po mori,
DD.MM.1848-DD.MM.1856 Bombay, /
DD.MM.184R-DD.MM.184R Poona, /
DD.MM.184R-DD.MM.184R Kurrachee, /
DD.MM.184R-DD.MM.1856 Hyderabad, /
DD.01.1856-DD.06.1857 Deesa, Camp Deesa /
DD.06.1857-29.10.1859 India, /

Velitel:
Commander:
DD.MM.1795-18.11.1795 Fitch, William (Lieutenant Colonel)
18.11.1795-01.01.1807 Balfour, James (Major General)
01.01.1807-25.10.1809 Balfour, James (Lieutenant General)
25.10.1809-20.03.1823 Balfour, James (General)
20.03.1823-30.09.1835 Hodgson, John (Lieutenant General)
30.09.1835-01.09.1848 Fraser, Hastings (Lieutenant General)
01.09.1848-11.11.1851 Stovin, Frederick (Major General)
11.11.1851-14.08.1859 Stovin, Frederick (Lieutenant General)
14.08.1859-29.10.1859 Stovin, Frederick (General)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1795-29.10.1859 1. prapor 83. pěšího pluku
01.08.1804-DD.MM.1817 2. prapor 83. pěšího pluku

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1795-29.10.1859 Velenie
DD.MM.1795-29.10.1859 1. prapor
DD.MM.1804-DD.MM.1817 2. prapor
DD.MM.1856-29.10.1859 ?X Náhradný prapor
DD.MM.1795-29.10.1859 ?
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.1812 Battle Honours - Talavera
DD.MM.1812 Battle Honours - Peninsula
DD.MM.1814 Battle Honours - Salamanca
DD.MM.1816 Battle Honours - Nivelle
DD.MM.1817 Battle Honours - Busaco
DD.MM.1817 Battle Honours - Fuentes d'Onor
DD.MM.1817 Battle Honours - Ciudad Rodrigo
DD.MM.1817 Battle Honours - Badajoz
DD.MM.1817 Battle Honours - Vittoria
DD.MM.1817 Battle Honours - Orthes
DD.MM.1817 Battle Honours - Toulouse
DD.MM.1824 Battle Honours - Cape of Good Hope 1806
DD.MM.1857 Battle Honours - Central India
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
web.archive.org
web.archive.org
URL : https://www.valka.cz/83-pesi-pluk-1795-1859-t109338#386794Verze : 13
MOD
Pluk bol zostavený roku 1793 Williamom Fitchom, ako Williamov Fitchov peší pluk. Pluk bol verbovaný z oblasti Dublinského grófstva z potreby, kôli ohrozeniu Napoleónskym Francúzskom.
Prvou zámoskou destináciou pluku sa stávajú Západné Indie a to v rokoch 1795-1798. Následne sa pluk vracia do Európy a zúčastňuje sa bojov na Iberijskom poloostrove v rámci armády Lorda Wellingtona. Pluk sa tu zúčastňuje bojov u Talavera, Busaco, Badajoz a Salamancy.


V roku 1815 pluk znovu slúži v armáde Lorda Wellingtona, tentokrát v bitve u Waterloo.


Pluk slúži v rokoch 1834-1843 v Kanade, pričom sídli od 1834-1837 v Halifaxe, v roku 1837 v Quebecu, 1837 v Montreale, Kingstone 1838 -1843, a napokon znova roku 1843 v Quebecu.


Tu v Kanade (dolnej a hornej) úlohou pluku je udržiavanie poriadku počas rebélie roku 1837, a zadržať invázne nájazdy zo strany USA. Tu sa podieľa a zadržuje invázorov v bitve Windmill roku1838.


Po službe v Kanade, pluk slúži vo Východných indiách, kde sa podieľa na potlačení Sepoyskej rebélie, roku 1857.

zdroj
en.wikipedia.org
www.regiments.org/regiments/uk/inf/083-793.htm

URL : https://www.valka.cz/83-pesi-pluk-1795-1859-t109338#386830Verze : 0
MOD