Boleslav I.

Boleslaus I / Boleslav I.
     
Příjmení:
Surname:
- -
Jméno:
Given Name:
Boleslav I. Boleslaus I
Jméno v originále:
Original Name:
Boleslav I.
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
- -
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
kníže Duke
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.915
DD.MM.915
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.972
DD.MM.972
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
český kníže Duke of Bohemia
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Boleslav_I.
URL : https://www.valka.cz/Boleslav-I-t10931#518989 Verze : 0
Boleslav I. Ukrutný, český kníže


(asi 915 – 15. 7. 972)


Mladší syn Vratislava I. a Drahomíry. Původně byl pouze údělným knížetem ve (Staré) Boleslavi, ale poté, co byl v roce 935 Boleslavovými družiníky zavražděn jeho bratr, Václav I. Svatý, se stal pátým českým knížetem z rodu Přemyslovců. Po svém nástupu pokračoval ve sjednocování českého prostoru, započatém již jeho bratrem, ale po obsazení prosaské Kouřimi se dostal do sporu s králem Otou I. První útok Sasů v roce 936 sice odrazil (tím skončilo i placení tributu, které začalo po porážce Václava Sasy v roce 929) ale po čtrnácti letech války byl definitivně poražen a tribut byl obnoven.
Poté se jako spojenec Oty I. účastnil bojů proti Maďarům, v roce 955 se český sbor účastnil vítězné bitvy na řece Lechu a zároveň Boleslav porazil Maďary na Moravě, čímž skončil prvotní maďarský útok na západ a poražení kočovníci se začali usazovat. Svoji expanzi potom Boleslav zaměřil na obchodní cestu na východ do Kyjeva přes severní Moravu a Slezsko, kterou ovládl snad až ke Krakovu. Kolem roku 955 také pravděpodobně začal razit denáry, a jak zaznamenává arabský cestovatel Ibrahím ibn Jakúb, Praha se stala (na svou dobu) rozsáhlým sídlem (dokonce s kamennými domy) a obchodním centrem- hlavním artiklem v této době byli otroci. Za jeho vlády začala také vznikat hradská soustava, upevňující vládu panovníka ve všech částech země.
Za Boleslavovy vlády vlastně také začal kult svatého Václava, jehož tělo nechal po třech letech od vraždy přenést z Boleslavi a náležitě pohřbít ve Václavem založené rotundě svatého Víta na Pražském hradě.
Manželkou Boleslava I. byla jistá Biagota, jejich dcera Mlada se (pod jménem Marie) stala abatyší prvního českého kláštera, u sv. Jiří, na Pražském hradě. Na popud Boleslava také jednala s papežem o vzniku pražského biskupství, toho se ale Boleslav již nedožil (vzniklo 973). Další dcera, Dobrava, manželka polského knížete Měška I., se zase zasadila o christianizaci Polska. Nástupcem Boleslava I. se pak stal jeho syn Boleslav II., zvaný Pobožný.
URL : https://www.valka.cz/Boleslav-I-t10931#158099 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více