Main Menu
User Menu

Boleslav I.

Boleslaus I / Boleslav I.

     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Boleslav I.
Jméno v originále:
Original Name:
Boleslav I.
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
kníže
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.915
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.972
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
český kníže
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Boleslav I.

👤ing. Vilém Vácha 🕔17.11.2002

15. července 2002 tomu bylo 1030 let od úmrtí českého knížete Boleslava I.
Boleslav I. je pro mně nejvýznamnější politik Českého státu, a to z toho důvodu, že díky jeho politické práci nás nepotkal osud Polabských Slovanů (byli vyhlazeni Germány) nebo osud Podunajských Slovanů (byli vyhlazeni Maďary). Boleslav I. je tedy vlastně otcem Českého státu a národa.

Zobrazit celý článek

Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Boleslav_I.
URL : https://www.valka.cz/Boleslav-I-t10931#518989Verze : 0
MOD
Boleslav I. Ukrutný, český kníže


(asi 915 – 15. 7. 972)


Mladší syn Vratislava I. a Drahomíry. Původně byl pouze údělným knížetem ve (Staré) Boleslavi, ale poté, co byl v roce 935 Boleslavovými družiníky zavražděn jeho bratr, Václav I. Svatý, se stal pátým českým knížetem z rodu Přemyslovců. Po svém nástupu pokračoval ve sjednocování českého prostoru, započatém již jeho bratrem, ale po obsazení prosaské Kouřimi se dostal do sporu s králem Otou I. První útok Sasů v roce 936 sice odrazil (tím skončilo i placení tributu, které začalo po porážce Václava Sasy v roce 929) ale po čtrnácti letech války byl definitivně poražen a tribut byl obnoven.
Poté se jako spojenec Oty I. účastnil bojů proti Maďarům, v roce 955 se český sbor účastnil vítězné bitvy na řece Lechu a zároveň Boleslav porazil Maďary na Moravě, čímž skončil prvotní maďarský útok na západ a poražení kočovníci se začali usazovat. Svoji expanzi potom Boleslav zaměřil na obchodní cestu na východ do Kyjeva přes severní Moravu a Slezsko, kterou ovládl snad až ke Krakovu. Kolem roku 955 také pravděpodobně začal razit denáry, a jak zaznamenává arabský cestovatel Ibrahím ibn Jakúb, Praha se stala (na svou dobu) rozsáhlým sídlem (dokonce s kamennými domy) a obchodním centrem- hlavním artiklem v této době byli otroci. Za jeho vlády začala také vznikat hradská soustava, upevňující vládu panovníka ve všech částech země.
Za Boleslavovy vlády vlastně také začal kult svatého Václava, jehož tělo nechal po třech letech od vraždy přenést z Boleslavi a náležitě pohřbít ve Václavem založené rotundě svatého Víta na Pražském hradě.
Manželkou Boleslava I. byla jistá Biagota, jejich dcera Mlada se (pod jménem Marie) stala abatyší prvního českého kláštera, u sv. Jiří, na Pražském hradě. Na popud Boleslava také jednala s papežem o vzniku pražského biskupství, toho se ale Boleslav již nedožil (vzniklo 973). Další dcera, Dobrava, manželka polského knížete Měška I., se zase zasadila o christianizaci Polska. Nástupcem Boleslava I. se pak stal jeho syn Boleslav II., zvaný Pobožný.
URL : https://www.valka.cz/Boleslav-I-t10931#158099Verze : 0
MOD