Main Menu
User Menu

Rambousek, Jaroslav

     
Příjmení:
Surname:
Rambousek
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Rambousek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál šéf vojenský kontrolor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.01.1882 Vranov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.06.1947 /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Rambousek-Jaroslav-t109239#386647Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Rambousek
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Rambousek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1898-DD.07.1901 Českoslovanská obchodní akademie, Praha
DD.10.1919-DD.10.1920 Vysoká škola obchodní, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1902-DD.05.1903 Škola jednoročních dobrovolníků, Plzeň
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1903 kadet rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 praporčík rakousko-uherské branné moci
23.05.1918 poručík legií
30.09.1918 nadporučík legií
20.11.1918 kapitán legií
25.02.1919 major legií
01.08.1919 podplukovník legií
30.10.1920 podplukovník pěchoty
22.12.1922 plukovník pěchoty
10.01.1923 plukovník intendantstva
16.12.1927 plukovník vojenský kontrolor
04.05.1928 generál vojenský kontrolor
21.02.1933 generál šéf vojenský kontrolor
01.09.1938 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.10.1902-DD.11.1902 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 35, Plzeň
DD.11.1902-DD.05.1903 vojenské studium, Plzeň
DD.05.1903-DD.09.1903 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 35, Plzeň
DD.07.1914-DD.12.1914 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 102, balkánské válčiště
13.12.1914-13.12.1914 zajetí na balkánském válčišti
DD.12.1914-DD.05.1918 srbské a italské zajatecké tábory
DD.05.1918-DD.11.1918 velitel pěší roty 33. československého střeleckého pluku, italské válčiště
DD.11.1918-DD.01.1919 důstojník operačního oddělení štábu Československého armádního sboru, přesun
DD.01.1919-DD.02.1919 důstojník operačního oddělení štábu Velitelství operujících vojsk na Slovensku, slovenské válčiště
DD.02.1919-DD.10.1919 důstojník Osobního oddělení ministerstva, Praha
DD.10.1919-DD.10.1920 civilní studium, Praha
DD.10.1920-DD.03.1922 zástupce přednosty 27. oddělení /rozpočtového/ ministerstva, Praha
DD.03.1922-DD.01.1925 přednosta 37. oddělení /finančního a komerčního/ ministerstva, Praha
DD.01.1925-DD.08.1938 přednosta Kontrolního sboru vojenské správy, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Československá revoluční medaile
Czechoslovak Revolutionary Medal
-

DD.MM.1919

Válečný záslužný kříž
War Merit Cross
Croce al Merito di Guerra
-

DD.MM.1919

Pamětní medaile na sjednocení Itálie
United Italy Commemorative Medal
Medaglia commemorativa dell'Unità d'Italia
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1922

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1925

Pamětní válečná medaile 1915-1918
War Medal 1915-1918
Medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca 1915-1918
-

DD.MM.1926

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Rambousek-Jaroslav-t109239#386648Verze : 0
MOD