Main Menu
User Menu
Reklama

Raše, Rudolf

     
Příjmení:
Surname:
Raše
Jméno:
Given Name:
Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Raše
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál zdravotnictva V. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
MUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
21.03.1872 Křinec /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
25.11.1954 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Rase-Rudolf-t109236#386639Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Raše
Jméno:
Given Name:
Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Raše
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1882-DD.07.1890 Státní gymnasium, Jičín
DD.10.1890-DD.04.1896 Karlo-Ferdinandova universita, lékařská fakulta, Praha
DD.10.1896-DD.09.1898 Karlo-Ferdinandova universita, lékařská fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1898 praporčík rakousko-uherské branné moci
01.06.1899 korvetní lékař rakousko-uherské branné moci
20.08.1917 starší lékař ruské armády
08.02.1918 kapitán legií
22.10.1918 podplukovník legií
15.03.1919 plukovník legií
01.11.1920 plukovník zdravotnictva
29.12.1922 generál zdravotnictva
01.08.1924 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.04.1896-DD.09.1896 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 27, Ljublanja
DD.10.1898-DD.07.1899 mladší lékař Posádkové nemocnice č. 9, Trieste
DD.07.1899-DD.09.1901 mladší lékař Námořní nemocnice, Pola
DD.07.1914-DD.08.1914 mladší lékař Záložní nemocnice č. 14, východoevropské válčiště
19.08.1914-19.08.1914 zajetí na východoevropském válčišti
DD.08.1914-DD.08.1917 ruské zajatecké tábory
DD.08.1917-DD.12.1917 hlavní lékař 5. československého střeleckého pluku, Borispol
DD.12.1917-DD.06.1918 hlavní lékař 2. československé dělostřelecké brigády, Borispol a přesun
DD.06.1918-DD.08.1918 velitel 1. československého zdravotnického vlaku, sibiřské válčiště
DD.08.1918-DD.10.1918 hlavní lékař posádkového velitelství, Vladivostok
DD.10.1918-DD.01.1919 přednosta zdravotní služby Odbočky československé národní rady v Rusku, sibiřské válčiště
DD.01.1919-DD.08.1919 přednosta zdravotního oddělení Ministerstva války, sibiřské válčiště
DD.08.1919-DD.10.1920 přednosta zdravotní služby Československého evakuačního střediska, Vladivostok a přesun
DD.10.1920-DD.11.1920 repatriační dovolená
DD.11.1920-DD.03.1922 zástupce velitele Posádkové nemocnice č. 11, Praha
DD.03.1922-DD.01.1923 zástupce velitele Divisní nemocnice 1, Praha
DD.01.1923-DD.04.1924 přednosta zdravotní služby posádkového velitelství, Praha
DD.04.1924-DD.08.1924 zástupce přednosty 33. oddělení /zdravotního/ ministerstva, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Řád Posvátného pokladu 5. třídy
Order of Sacred Treasure 5th Class
瑞宝双光章 / ずいほうそうこうしょう
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1921

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1921

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Rase-Rudolf-t109236#386640Verze : 0
MOD