Main Menu
User Menu

Mollinary, Eduard

     
Příjmení:
Surname:
Mollinary
Jméno:
Given Name:
Eduard
Jméno v originále:
Original Name:
Eduard Mollinary
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál V. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.05.1862 Poděbrady /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
12.11.1935 Liberec /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Mollinary-Eduard-t109202#386584Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Mollinary
Jméno:
Given Name:
Eduard
Jméno v originále:
Original Name:
Eduard Mollinary
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1873-DD.06.1877 Městská nižší reálka, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1877-DD.08.1881 Kadetní škola pěchoty, Praha
DD.02.1895-DD.07.1895 Sborová důstojnická škola, Josefov
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1881 kadet rakousko-uherské branné moci
01.05.1884 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1889 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.11.1895 setník rakousko-uherské branné moci
01.11.1908 major rakousko-uherské branné moci
01.05.1912 podplukovník rakousko-uherské branné moci
01.11.1914 plukovník rakousko-uherské branné moci
01.06.1919 plukovník pěchoty
16.12.1921 generál V. hodnostní třídy
29.11.1922 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.12.1914-DD.03.1915 Velitel : Pěší pluk č. 1
06.06.1919-DD.06.1921 Velitel : 11. pěší brigáda
DD.10.1921-16.12.1921 Velitel : 11. pěší brigáda
16.12.1921-05.01.1922 Velitel : 11. pěší brigáda
DD.01.1922-DD.02.1923 Velitel : 16. pěší brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1877-DD.08.1881 vojenské studium, Praha
DD.08.1881-DD.05.1891 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 36, Liberec a Cattaro
DD.05.1891-DD.02.1895 praporní pobočník Pěšího pluku č. 36, Liberec
DD.02.1895-DD.07.1895 vojenské studium, Josefov
DD.07.1895-DD.11.1908 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 36, Liberec a Josefov
DD.11.1908-DD.08.1914 velitel praporu Pěšího pluku č. 11, Praha a Mostar
DD.08.1914-DD.12.1914 velitel Domobraneckého pěšího pluku č. 7, východoevropské válčiště
DD.12.1914-DD.03.1915 velitel Pěšího pluku č. 1, východoevropské válčiště
DD.03.1915-DD.05.1915 velitel Pěšího pluku č. 56, východoevropské válčiště
DD.05.1915-DD.09.1915 nemocniční ošetřování
DD.09.1915-DD.01.1917 zdravotní dovolená
DD.01.1917-DD.10.1917 člen komise pro válečná vyznamenání Říšského ministerstva války, Wien
DD.10.1917-DD.11.1918 velitel brigády Alpské střelecké divise, italské válčiště
DD.11.1918-DD.06.1919 mimo službu
DD.06.1919-DD.01.1920 velitel Pěší brigády č. 11, Německý Brod a Brno
DD.01.1920-DD.01.1922 velitel Pěší brigády 11, Brno
DD.01.1922-DD.11.1922 velitel Pěší brigády 16, Moravská Ostrava
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1914

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.1915

Železný kříž 2. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

DD.MM.1915

Řád Leopolda 5. třída
Order of Leopold 5th Class
Ordre de Leopold Chevalier
-

DD.MM.1915

Řád železné koruny 3. třída
Order of Iron Crown 3rd Class
Orden der Eisernen Krone III. Kl.
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-

DD.MM.1918

Vojenský záslužný kříž 2. třída
Military Merit Cross 2nd Class
Militärverdienstkreuz II. Kl.
-

DD.MM.1918

Řád železné koruny 2. třída
Order of Iron Crown 2nd Class
Orden der Eisernen Krone II. Kl.
-


Poznámka:
ote:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Mollinary-Eduard-t109202#386585Verze : 0
MOD