Main Menu
User Menu

Britská Východoindická společnost

Honourable East India Company

     
Název:
Name:
Britská Východoindická společnost
Originální název:
Original Name:
Honourable East India Company
Historie názvů:
History of Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR -
Obory výroby:
Production Subjects:
export, import
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
Londýn
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
-
Vznik:
Founded:
DD.MM.1600
Zánik:
Cancelled:
01.06.1874 rozpustená
Produkty:
Products:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
obchodná spoločnosť zabezpečujúca spočiatku obchod a postupne aj správu novoobjavených zámorských území v britskej sfére vplyvu.
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/East_India_Company

URL : https://www.valka.cz/Britska-Vychodoindicka-spolecnost-t109045#433467Verze : 1
MOD
Obchodná spoločnosť založená 31.12.1600 v gescii kráľovnej Alžbety I.. Spoločnosť zabezpečovala obchod medzi Anglickom (neskôr veľkou Britániou) a Áziou, najmä juhovýchodnou a Indickým subkontinentom. Okrem obchodu získala spoločnosť aj silný teritiriány vplyv v juhiovýchodnej ázii, vrátane práva vyhlasovať vojnový stav voči miestnym štátom.

Od roku 1803 disponovala vlastnou armádou, ktorá v čase najväčšieho rozmachu dvakrát prevyšovala početný stav Britskej armády. Jedným z dôsledkov Indického povstania v roku 1857 bolo včlenenie jednotiek tejto spoločnosti do Britskej armády v roku 1858.

Spoločnosť bola oficiálne rozpustená k 01.01.1874, aj keď jej meno zostalo zachované a používané britským ministertsvom financií. K obnoveniu spoločnosti došlo súkromnými investormi v roku 1974.


Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/East_India_Company
URL : https://www.valka.cz/Britska-Vychodoindicka-spolecnost-t109045#386316Verze : 2
MOD