Main Menu
User Menu

Odznak Gardového atamanského pluku

Gardový atamanský pluk


Odznak slavného Atamanského pluku osobní gardy byl založen dne 9. dubna roku 1910 při příležitosti stého výročí (jubilea) pluku.


Popis odznaku:
Dvouhlavý carský korunovaný orel s rozevlátými (rozprostřenými) křídly drží v pařátech polokruhový štít. Na štítu, v horní části jsou dvě malé rozetky v dolní části pak velké zlaté písmeno "A", zleva datum 1775 zprava datum 1875. Mezi orlem a vlastním štítem je zmenšený klenot řádu Virtuti Militari a do středního medailonu kříže je vložena šifra cara Nikolaje II. (N. II.). U důstojnických křížů je vše obklopeno proužkem v bílém a zeleném smaltu.


Zadní strana je opatřena šroubem a maticí k upevněný na stejnokroj. Kříže pro důstojníky byly opatřeny registračními čísla, například v muzeu v Petrohradě je uložen odznak s pořadovým či registračním číslem 133.


Rozměr odznaku pro důstojníky i mužstvo je jednotný: 51 x 48 mm. Výrobce Kortman, ale i Eduard.


Edit JRT
URL : https://www.valka.cz/Odznak-Gardoveho-atamanskeho-pluku-t108999#376708Verze : 0