Main Menu
User Menu

95. (derbyshirský) pěší pluk [1825-1881]

95th (Derbyshire) Regiment of Foot

     
Název:
Name:
95. (derbyshirský) pěší pluk
Originální název:
Original Name:
95th (Derbyshire) Regiment of Foot
Datum vzniku:
Raised/Formed:
21.12.1825
Předchůdce:
Predecessor:
95. pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.1881
Nástupce:
Successor:
Sherwoodští lesníci (Derbyshirský pluk)1)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
21.12.1825-01.07.1881 ?
Dislokace:
Deployed:
21.12.1825-DD.MM.1830 Malta, ? /
DD.01.1830-DD.01.1830 presun po mori, ?
DD.01.1830-DD.12.1831 Corfu, ?
DD.12.1831-DD.05.1832 Vido, ?
DD.05.1832-DD.04.1833 Corfu, ?
DD.04.1833-DD.06.1834 Cephalonia, ?
DD.06.1834-DD.12.1834 Corfu, ?
DD.12.1834-DD.MM.1834 presun po mori, ?
DD.MM.1834-DD.10.1838 Irsko, ? /
DD.10.1838-DD.MM.1838 presun po mori, ?
DD.MM.1838-DD.09.1841 Colombo, ? /
DD.09.1841-DD.01.1844 Kandy, ? /
DD.01.1844-DD.03.1847 Colombo, ? /
DD.03.1847-DD.03.1847 presun po mori, ?
DD.03.1847-DD.03.1850 Hong Kong, ? /
DD.03.1850-DD.MM.1850 presun po mori, ?
DD.MM.1850-DD.03.1854 Anglicko, ? /
DD.03.1854-DD.MM.1854 presun po mori, ?
DD.09.1854-DD.MM.RRRR Kalamita Bay, ? /
20.09.1854-DD.MM.RRRR River Alma 3), ? /
DD.11.1854-DD.MM.1854 Inkerman 4), ? /
DD.MM.1854-DD.MM.1854 Sevastopol 5), ? /
DD.09.1854-DD.06.1856 Krym 2), ? /
DD.06.1856-DD.MM.1856 presun po mori, ?
DD.MM.1856-DD.06.1857 Anglicko, ? /
DD.06.1857-DD.09.1857 presun po mori, ?
DD.09.1857-DD.09.1857 Cape of Good Hope, ? /
DD.09.1857-DD.MM.1857 presun po mori, ?
DD.MM.1857-DD.10.1870 India 6), ? /
DD.01.1858-DD.MM.1858 Rowa, ?
DD.06.1858-DD.06.1858 Gwalior 7), Serai Fort /
DD.06.1858-DD.MM.RRRR Gwalior, ? /
DD.10.1870-DD.MM.1870 presun po mori, ?
DD.MM.1870-DD.MM.1876 Anglicko, ? /
DD.MM.1876-DD.MM.1880 Irsko, ? /
DD.MM.1880-DD.MM.1881 Anglicko, ? /

Velitel:
Commander:
21.12.1825-21.09.1829 Halkett, Colin (Major General)
21.09.1829-21.12.1834 Campbell, Archibald (General Lieutenant)
21.12.1834-05.11.1838 Pratt, Charles (General Lieutenant)
05.11.1838-12.06.1843 Buchan, John (Major General)
12.06.1843-29.03.1848 Carleton L'Estrange, George Guy (Major General)
29.03.1848-25.05.1850 Armstrong, Richard (Major General)
25.05.1850-11.11.1851 Bell, John (Major General)
11.11.1851-26.12.1853 Bell, John (General Lieutenant)
26.12.1853-DD.MM.1854 Cockburn, Francis (Major General)
DD.MM.1854-DD.MM.1860 Cockburn, Francis (General Lieutenant)
DD.MM.1860-25.08.1868 Cockburn, Francis (General)
25.08.1868-05.09.1869 Crofton, John Ffolliott (Major General)
05.09.1869-05.04.1871 Robe, Frederick Holt (Major General)
05.04.1871-24.06.1876 Sparks, James Pattoun (General)
24.06.1876-01.07.1881 Studholme Brownrigg, John (General)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
21.12.1825-01.07.1881 1. prapor 95. pěšího pluku

Ručně vyplněné položky:
21.12.1825-01.07.1881 Velenie
21.12.1825-01.07.1881 1. prapor
DD.MM.1856-DD.MM.1871 X? Náhradný prapor
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.1854 Battle Honours - Alma
DD.MM.1854 Battle Honours - Inkerman
DD.MM.1854 Battle Honours - Sevastopol
DD.MM.1858 Battle Honours - Central India
Poznámka:
Note:
1) vytvára ho spojením sa s 45. peším Nottinghamshireským plukom Sherwoodských lesníkov
2) Krymská vojna
3) bitva Alma
4) bitva Inkerman
5) obliehanie Sevastopolu
6) Sepoyská rebélia
7) bitva Kota-ki-Serai
26. plukovná, rekrutačný okres, výcviková jednotka a sklad v Derby, Normanton Barracks
Zdroje:
Sources:
www.regiments.org/regiments/uk/inf/095-823.htm
en.wikipedia.org
freespace.virgin.net/stephen.mee/95th_regiment.htm
web.archive.org
web.archive.org

95. (derbyshirský) pěší pluk [1825-1881] - Sergeant John Geary, Thomas Onslow a Lance Corporal Patrick Carthay po bitve Inkerman počas Krymskej vojny

https://www.colourisehistory.com/colourised-photos/95th-derbyshire-regiment-of-foot/

Sergeant John Geary, Thomas Onslow a Lance Corporal Patrick Carthay po bitve Inkerman počas Krymskej vojny

www.colourisehistory.com

URL : https://www.valka.cz/95-derbyshirsky-pesi-pluk-1825-1881-t108904#385986Verze : 12
MOD
95. peší pluk bol vytvorený roku 1823 v Derbyshire. Bol šiestym plukom s číslom 95 a počas jeho histórie slúžil na Malte, Ionskych ostrovoch v Ceylóne a v Číne.


Krymská vojna
95. pluk bol povolaný do aktívnej služby roku 1854 s vypuknutím Krymskej vojny. Počas tejto vojny sa pluk podieľa na ťažkých bojoch tejto vojny. Vo oblasti Almy, 20.9. je pluk v čele útoku cez tamojší tok a tu pluk utrpí ťažké straty na velení ako aj na mužstve.


Oslabený pluk bojuje v bitve Inkerman, ktorá sa odohráva v hmle. Poćas tejto bitvy Ruské vojsko o sile 30.000 mužov útočí a v tom čase 95 pluk sa nachádza mimo svojej základne. Rozpúta sa ťažký boj v ktorom až útok 95. pluku na bajonety prinúti útočiacich Rusov ustúpiť.


Aj napriek tomuto úspechu pluk, teraz o sile iba 100 mužov ustupuje z Inkermanu a už sa nezapája do bojových operácií až na posledný útok na Sevastopol. U 2. divízie sa rozšírilo rčenie "Boli tu iba zopár z 95-teho ale ktorí tu boli mali tvrdé nechty" a toto spôsobilo prezývku pluku "nechty (The Nails)".


Indian Mutiny
95. pluk bol na ceste do Kapského mesta, keď vypukly nepokoje v Indii (Indian Mutiny). Pluk je odklonený a je mu nariadené, dostaviť sa do Bombaya, kde sa pripája k stredoindickým poľným silám (Central Indian Field Force). Následne sa podieľa na bojoch v Indickej džungli a preukazuje tu znovu bojové odhodlanie a majstrovstvo. Počas tejto vojny sa zúćastňuje bitiev u Awah, Kotah, Kotah-ke-Serai; obliehania a následného obsadenia pevnosti Gwalior a Pouree, ako aj obsadenia rebelského tábora Koondryee.


Počas 16 mesiacov pluk prešiel viac ako 3.000 míľ a podieľal sa na 14 dôležitých bitvách. Pluk sa zdržiava v Indii do roku 1870.

zdroj
www.regiments.org/regiments/uk/inf/095-823.htm
en.wikipedia.org
freespace.virgin.net/stephen.mee/95th_regiment.htm

URL : https://www.valka.cz/95-derbyshirsky-pesi-pluk-1825-1881-t108904#385987Verze : 0
MOD

Victoria Cross Recipients
Rank / hodnostName / MenoDate / datum (London Gazette)Unit / jednotka
Private / vojak Bernard McQuirt06.01.1858Indian Mutiny

en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/95-derbyshirsky-pesi-pluk-1825-1881-t108904#599200Verze : 0
MOD