Main Menu
User Menu

3. vojenský zeměpisný ústav [1951-1952]

3rd Military Geographical Institute

     
Název:
Name:
3. vojenský zeměpisný ústav
Originální název:
Original Name:
3. vojenský zeměpisný ústav
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1951
Předchůdce:
Predecessor:
Vojenský zeměpisný ústav
Datum zániku:
Disbanded:
01.08.1952
Nástupce:
Successor:
2. vojenský kartografický ústav
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.05.1951-01.08.1952 Topografické oddelení
Dislokace:
Deployed:
01.05.1951-01.08.1952 Banská Bystrica, ? /

Velitel:
Commander:
01.05.1951-DD.MM.1952 Vaňha, František (Podplukovník)
DD.MM.1951-01.08.1952 Kop, Vladimír (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kolektiv autorů - Vojenský zeměpisný ústav - historie, tradice, odkaz (Praha 2004)
URL : https://www.valka.cz/3-vojensky-zemepisny-ustav-1951-1952-t108890#526344Verze : 0
MOD
Roku 1951 byla „Vojenská zeměpisná služba“ služba přejmenována na „Vojenskou topografickou službu Československé armády“ a prošla první z mnoha poválečných reorganizací. V jejím průběhu byl dosavadní Vojenský zeměpisný ústav Praha rozdělen na tři samostatné ústavy: 1. vojenský zeměpisný ústav Praha, 2. vojenský zeměpisný ústav Dobruška a 3. vojenský zeměpisný ústav Banská Bystrica. Hlavním úkolem 3. VZÚ bylo zabezpečení kartoreprodukčních prací.


Dislokace: Banská Bystrica


Reprodukční odbor Harmanec (1951-1952)


Prameny:
Historie Geografické služby AČR 1918 - 2008 (Praha 2008)
URL : https://www.valka.cz/3-vojensky-zemepisny-ustav-1951-1952-t108890#385957Verze : 0
MOD