Main Menu
User Menu

3. rota české družiny [1914-1916]

3rd Company of Czech Group / 3-я компания Чешскoй Дружины

     
Název:
Name:
3. rota české družiny
Originální název:
Original Name:
3-я компания Чешскoй Дружины
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1914
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
02.02.1916
Nástupce:
Successor:
3. rota čs. střeleckého pluku
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1914-06.01.1916 Česká družina
06.01.1916-03.02.1916 I. prapor české družiny
Dislokace:
Deployed:
15.09.1914-21.10.1914 Kyjev, ? /

Velitel:
Commander:
15.09.1914-DD.MM.1915 Ivšin, Konstantin Nikitič (poručík ruské armády)
DD.MM.1915-06.01.1916 Ivšin, Konstantin Nikitič (podkapitán ruské armády)
06.01.1916-03.02.1916 Husák, Otakar (podporučík ruské armády)
Výzbroj:
Armament:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 564 (Česká družina), 1914–1916.
Literatura: Číla, M.: Rozvědky České družiny a čs. brigády. Brno 1924.
Fidler, J.: Zborov 1917. Brno, Jota 2003.
Ivšin, K.: Česká družina. Praha 1934.
Mašín, E.: Česká družina. Praha 1922.
Pod slavnými prapory starodružiníků. Red. E. Lauseger. Sv. 1–4. Praha 1927–1929.
Prášek, V.: Česká Družina. Praha 1934.
Tatarov, B.: Novodobí husité. Praha 2010.
URL : https://www.valka.cz/3-rota-ceske-druziny-1914-1916-t108877#565118Verze : 2
MOD