Main Menu
User Menu

Jednotky městského vojska za švédského obležení Prahy roku 1648

Od středověku byla města rozdělena na správní čtvrti, jejichž fyzicky zdatní, pokud možno vojensky alespoň trochu vycvičení mužští obyvatelé se v případě ohrožení museli dostavit na předem určené shromaždiště. Za švédského obležení Prahy v létě a na podzim roku 1648 bojovalo toto městské vojsko po boku jednotek císařské armády, a významnou měrou se zasloužilo o úspěch obrany.

Ve Starém Městě je tvořily čtyři setniny jednotlivých městských čtvrtí (týnská, havelská, linhartská a mikulášská), tři setniny řemeslníků, jedna setnina nájemníků a podruhů bez měšťanských práv a jedna setnina obyvatel postranních práv (částí města podléhajících jiné než městské jurisdikci).


V Novém Městě to byly také čtyři čtvrtní setniny (zderazská, štěpánská, jindřišská a petrská), dvě setniny řemeslníků, jedna setnina nájemníků a jedna setnina postranních práv.


V průběhu bojů přibylo v obou Městech pražských po jedné setnině nájemníků a jedné tzv. „freykompanii“ (svobodné, tedy ve vyšší jednotce nezařazené setnině), složené z městských a císařských úředníků. Ve Starém Městě přibyla ještě setnina, složená pravděpodobně z uprchlíků z částí města obsazených nepřítelem. Celkový stav městského vojska se tak zvýšil na 21 pěších setnin po dvou stech mužích, čili na přibližně 4 000 bojovníků.

Oddílům městského vojska velel obvykle vyšší městský úředník s propůjčenou hodností majora (Obristwachtmeister), jemu podléhali velitelé setnin s hodnostmi hejtmanů (Haubtmann), z nichž každý měl k ruce poručíka (Leutenant) a praporčíka (Fendrich).


Prameny:
Václav Líva - Bouře nad Prahou aneb Švédové před Prahou a v Praze 1648 (Praha 1948)
Jan Županič, Michal Fiala - Praha 1648 (Praha 2001)
URL CZ: https://www.valka.cz/Jednotky-mestskeho-vojska-za-svedskeho-oblezeni-Prahy-roku-1648-t108751#385657Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Jednotky-mestskeho-vojska-za-svedskeho-oblezeni-Prahy-roku-1648-t108751#385657Version : 0
MOD
Velitel:
Obristwachtmeister Mikuláš Turek z Rožmitálu (císařský rychtář)


Důstojníci (v pořadí Haubtmann, Leutenant, Fendrich):


1. setnina
Vojtěch st. Had z Proseče (radní),
Jan Kornelius Dvorský z Gryfí Hory
Linhart Kretzig


2. setnina
Karel Felix Šuster
Jan Wolf (uzdař)
Martin Glott


3. setnina
Vojtěch ml. Had z Proseče (radní)
Fridrich Rašp
Kristián Miller


4. setnina
Jan Václav Kletblatt
Jiří Behem
Kašpar ml. ze Švenkfeldu (lékárník)


5. setnina
Šimon Koukol
Ondřej Štoček (nákladník)
Pavel Petr Pavlacký (starší pořádku řeznického)


6. setnina
Jakub Bivet (cukrář)
Melichar Plincler (starší pořádku postřihačského)
Hendrych Bouček


7. setnina
Jan Pavel Dvorský z Gryfí Hory
Adam Václav Cejz
Martin Jaroň


8. setnina
Daniel Jaroměřský (kupec)
Rudolf Štramanc (kupec)
Jindřich ml. Řečický


9. setnina
Felix Had z Proseče (perkmistr hor viničních a obecní starší)
Jiří Karel Murarius
Jan Neander


10. setnina
Jakub Wölcker (císařský mincmistr)
Adam Khyr z Khyrpachu (stavební písař Pražského hradu)
Adam Ludvík Khayl ze Šternbergku (gegenhandler pomezních cel)


11. setnina
Jan Baptista Reymund (starší pořádku kupeckého)
Jan Antonín Casanova (starší pořádku kupeckého)
Mikuláš Grulois (kupec)


12. Svobodná setnina
Jan Antonín Losi z Losinthalu (cís. rada a inspektor nad důchody)
Václav Jezbera z Olivé Hory (místopísař Král. českého)
Jan Benedikt Smolík (sekretář místodržitelské kanceláře)


Prameny:
Václav Líva - Bouře nad Prahou aneb Švédové před Prahou a v Praze 1648 (Praha 1948)
Jan Županič, Michal Fiala - Praha 1648 (Praha 2001)
URL CZ: https://www.valka.cz/Jednotky-mestskeho-vojska-za-svedskeho-oblezeni-Prahy-roku-1648-t108751#385661Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Jednotky-mestskeho-vojska-za-svedskeho-oblezeni-Prahy-roku-1648-t108751#385661Version : 0
MOD
Velitel:
Obristwachtmeister Václav Augustin Kavka (císařský rychtář)


Důstojníci (v pořadí Haubtmann, Leutenant, Fendrich):


1. setnina (Zderazská čtvrť)
Jeremiáš Braumšmíd
Ondřej Peyr
Václav Třebický (písař úřadu rychtářského)


2. setnina (Svatoštěpánská čtvrť)
Matěj Vojtěch Miller z Mildenberka
Šimon Kutnauer ze Sonenštejna
Daniel Kalivoda


3. setnina (Svatojindřišská čtvrť)
Daniel Nathaniel Kunštát (radní)
Jan Jindřich Ludic
Samuel Zahořanský z Vorlíka (radní)


4. setnina (Svatopetrská čtvrť)
Jan Severin Cic
Kryštof Pachta z Rájova (radní písař)
Vilém Ješek z Rittrsfeldu (nákladník)


5. setnina (1. setnina řemeslníků)
Pavel Daniel Termanus (primas)
Jiří Smrčka jinak Čížek (pekař)
Daniel Miller z Mildenberka


6. setnina (2. setnina řemeslníků)
Václav Vltavský ze Šlangfelzu (pokladní při generálproviantu)
Martin Špatenka (kovář)
Fridrich Písecký z Kranichfeldu (desetisoudce)


7. setnina (postranních práv)
Daniel Kňour (radní)
Daniel Junger z Hiršperku
Samuel Miller z Mildenberka


8. setnina (1. setnina obyvatelů, nájemníků a podruhů)
Jiří Antonín Vitášek (písař při mlýnech Šitkovských)
Lorenc Svátek (registrátor české kanceláře
Václav Petržilka (starší práva poříčného)


9. setnina (2. setnina obyvatelů, nájemníků a podruhů)
Jan Měchejř (zeměměřič král. Českého)
Vilém Vilímovský z Lichtenburka
Bartoloměj Kačík


10. setnina (svobodná)
Aleš Vratislav z Mitrovic (hejtman Nového Města pražského)
Kryštof Beck z Lilienthalu (obecní starší)
Viktorin Zikmund Šventle z Třebska (adjunkt zemského berního písaře)


Prameny:
Václav Líva - Bouře nad Prahou aneb Švédové před Prahou a v Praze 1648 (Praha 1948)
Jan Županič, Michal Fiala - Praha 1648 (Praha 2001)
URL CZ: https://www.valka.cz/Jednotky-mestskeho-vojska-za-svedskeho-oblezeni-Prahy-roku-1648-t108751#385663Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Jednotky-mestskeho-vojska-za-svedskeho-oblezeni-Prahy-roku-1648-t108751#385663Version : 0
MOD