Main Menu
User Menu

Klein, Karel

     
Příjmení:
Surname:
Klein
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Klein
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
22.02.1880 Trutnov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Klein-Karel-t108740#385639Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Klein
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Klein
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1891-DD.06.1895 Státní nižší reálka, Trutnov
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1895-DD.08.1898 Vojenská vyšší reálka, Hranice
DD.08.1898-DD.08.1901 Vojenská technická akademie, Mödling
DD.10.1904-DD.10.1906 Válečná škola, Wien
DD.04.1911-DD.07.1911 Dělostřelecká střelecká škola, Hajmáskér
DD.08.1927-DD.09.1928 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1901 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1906 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.11.1910 setník rakousko-uherské branné moci
01.09.1915 major rakousko-uherské branné moci
01.11.1917 podplukovník rakousko-uherské branné moci
22.11.1918 podplukovník generálního štábu
29.12.1922 plukovník generálního štábu
04.05.1928 brigádní generál
01.01.1935 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
00.09.1919-10.02.1920 Velitel : 7. československý lehký dělostřelecký pluk
00.10.1921-DD.01.1923 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství pro Čechy
00.01.1923-DD.11.1923 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství pro Čechy
DD.01.1927-DD.09.1927 Velitel : 3. polní dělostřelecká brigáda
DD.01.1929-DD.09.1930 Velitel : 3. polní dělostřelecká brigáda
DD.11.1931-DD.02.1932 Velitel : 3. polní dělostřelecká brigáda
15.10.1930-31.12.1934 Velitel : Velitelství zemského dělostřelectva v Košicích
15.10.1935-DD.12.1936 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství v Praze

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1895-DD.08.1901 vojenské studium, Hranice a Mödling
DD.08.1901-DD.10.1904 velitel dělostřelecké čety Polního dělostřeleckého pluku č. 24
DD.10.1904-DD.10.1906 vojenské studium, Wien
DD.10.1906-DD.11.1910 pobočník velitele Dělostřelecké brigády 9, Josefov a Terezín
DD.11.1910-DD.04.1911 velitel dělostřelecké baterie Polního dělostřeleckého pluku č. 28, Zurawica
DD.04.1911-DD.07.1911 vojenské studium, Hajmáskér
DD.07.1911-DD.11.1912 velitel dělostřelecké baterie Polního dělostřeleckého pluku č. 28, Zurawica
DD.11.1912-DD.07.1914 instruktor Kadetní školy dělostřelectva, Wien
DD.07.1914-DD.12.1914 důstojník velitelství dělostřelectva 5. armády, balkánské válčiště
DD.12.1914-DD.01.1916 velitel oddílu Houfnicového dělostřeleckého pluku č. 36, východoevropské válčiště
DD.01.1916-DD.10.1916 dělostřelecký referent velitelství V. sboru, italské válčiště
DD.10.1916-DD.09.1917 styčný dělostřelecký důstojník u velitelství německé 9. armády, východoevropské válčiště
DD.09.1917-DD.01.1918 styčný dělostřelecký důstojník u velitelství německé 14. armády, italské válčiště
DD.01.1918-DD.05.1918 náčelník štábu velitelství dělostřelectva Kövessovy skupiny armád, východoevropské válčiště
DD.05.1918-DD.10.1918 velitel Hrubého dělostřeleckého pluku č. 5, italské válčiště
DD.10.1918-DD.11.1918 zástupce velitele dělostřelectva IX. sboru, západoevropské válčiště
DD.11.1918-DD.05.1919 referent Likvidační komise ministerstva, Wien
DD.05.1919-DD.09.1919 velitel dělostřelectva Velitelství vojsk operujících na Těšínsku, slezské válčiště
DD.09.1919-DD.01.1920 velitel dělostřelectva Divise č. 7, Praha
DD.01.1920-DD.02.1920 velitel Velitelství dělostřelectva 1. divise, Praha
DD.02.1920-DD.10.1920 přednosta oddělení štábu Zemského vojenského velitelství pro Čechy, Praha
DD.10.1920-DD.11.1923 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství pro Čechy, Praha
DD.11.1923-DD.08.1927 velitel Polní dělostřelecké brigády 3, Litoměřice
DD.08.1927-DD.09.1928 vojenské studium, Praha
DD.09.1928-DD.10.1930 velitel Polní dělostřelecké brigády 3, Litoměřice
DD.10.1930-DD.12.1934 velitel Velitelství zemského dělostřelectva v Košicích
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Klein-Karel-t108740#385640Verze : 0
MOD