Main Menu
User Menu

Kropáček, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Kropáček
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Kropáček
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál zdravotnictva
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
MUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.03.1868 Klášter nad Jizerou
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.10.1929 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kropacek-Josef-t108720#385608Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kropáček
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Kropáček
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1880-DD.06.1883 Státní nižší gymnasium, Plzeň
DD.09.1883-DD.07.1887 Státní reálné gymnasium, Praha
DD.10.1887-DD.04.1891 Karlo-Ferdinandova universita, lékařská fakulta, Praha
DD.10.1891-DD.11.1894 Karlo-Ferdinandova universita, lékařská fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.04.1895 praporčík rakousko-uherské branné moci
01.09.1895 nadlékař rakousko-uherské branné moci
01.11.1897 plukovní lékař rakousko-uherské branné moci
01.11.1913 štábní lékař rakousko-uherské branné moci
01.11.1917 vrchní štábní lékař 2. třídy rakousko-uherské branné moci
19.03.1919 podplukovník zdravotnictva
16.12.1921 plukovník zdravotnictva
31.12.1924 generál zdravotnictva V. hodnostní třídy
16.12.1927 generál zdravotnictva
01.03.1929 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.04.1891-DD.09.1891 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 84, Wien
DD.04.1895-DD.09.1895 mladší lékař Posádkové nemocnice č. 4, Linz
DD.09.1895-DD.04.1896 mladší lékař Posádkové nemocnice č. 13, Terezín
DD.04.1896-DD.10.1899 mladší lékař Husarského pluku č. 12, Lwów
DD.10.1899-DD.10.1900 civilní studium na klinice Karlo-Ferdinandovy university, Praha
DD.10.1900-DD.05.1901 praporní lékař Pěšího pluku č. 44, Liberec
DD.05.1901-DD.11.1910 praporní lékař Pěšího pluku č. 98, Vysoké Mýto
DD.11.1910-DD.07.1914 pobočník přednosty zdravotní služby IX. sboru, Litoměřice
DD.07.1914-DD.06.1915 velitel Záložní nemocnice č. 13, Vysoké Mýto
DD.06.1915-DD.09.1916 přednosta zdravotní služby Pěší divise č. 8, italské válčiště
DD.09.1916-DD.08.1917 velitel Polní nemocnice č. 1304, italské válčiště
DD.08.1917-DD.12.1917 hlavní lékař Doplňovacího okresního velitelství č. 33, Arad
DD.12.1917-DD.10.1918 velitel Záložní nemocnice č. 29, Hradec Králové
DD.10.1918-DD.12.1918 mimo službu
DD.12.1918-DD.10.1919 zástupce přednosty zdravotní služby Zemského vojenského velitelství pro Čechy, Praha
DD.10.1919-DD.03.1922 důstojník 31. oddělení /zdravotního/ ministerstva, Praha
DD.03.1922-DD.10.1925 přednosta skupiny 33. oddělení /zdravotního/ ministerstva, Praha
DD.10.1925-DD.02.1928 přednosta zdravotní služby Divise 10, Banská Bystrica
DD.02.1928-DD.02.1929 přednosta zdravotní služby Zemského vojenského velitelství v Praze
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1915

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-

DD.MM.1917

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kropacek-Josef-t108720#385609Verze : 0
MOD
Diskuse
jedna se o Klášter Hradiště Nad Jizerou ? Klaster nad Jizerou jako takovy se mi nepodarilo najit.
URL : https://www.valka.cz/Kropacek-Josef-t108720#385682Verze : 0
MOD