Main Menu
User Menu

Pamětní medaile 8. střeleckého pluku slezského

Commemorative Medal of 8th Rifle Regiment Silesian

     
Název:
Name:
Pamětní medaile 8. střeleckého pluku slezského
Název v originále:
Original Name:
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS Hradec Králové 1979, str.28
Měřička, V. ČSPDP Praha 1966, str.12
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-8-streleckeho-pluku-slezskeho-t108696#377666Verze : 2
     
Název:
Name:
Pamětní medaile 8. střeleckého pluku slezského
Název v originále:
Original Name:
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:

Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS Hradec Králové 1979, str.28
Měřička, V. ČSPDP Praha 1966, str.11
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-8-streleckeho-pluku-slezskeho-t108696#377667Verze : 3
Medaile 8. střeleckého pluku byla založena při příležitosti armádních oslav této jednotky, která se do povědomí zapsala mimo jiné i tím, že v roce 1939 jako jedna z mála přijala boj proti předčasné okupace ČSR.
Medaile o průměru 36 mm a síle 1,5 mm je ražena z patinovaného bronzu.
Medaile se předávala v papírové etuji s potvrzením (dekretem) o udělení medaile.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-8-streleckeho-pluku-slezskeho-t108696#385403Verze : 1
Název
Name
Pamětní medaile 8. střeleckého pluku slezského
Commemorative Medal 8th Rifle Regiment Silesian
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-8-streleckeho-pluku-slezskeho-t108696#626719Verze : 0
MOD