Main Menu
User Menu

98. pěší pluk [1824-1876]

98th Regiment of Foot

     
Název:
Name:
98. pěší pluk
Originální název:
Original Name:
98th Regiment of Foot
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.03.1824
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
27.10.1876
Nástupce:
Successor:
98. (prince z Walesu) pěší pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.03.1824-27.10.1876 ?
DD.MM.1842-DD.MM.RRRR 1. brigáda
DD.MM.1858-DD.MM.1858 Sittana Field Force
Dislokace:
Deployed:
25.03.1824-DD.12.1824 Chichester /
DD.12.1824-DD.MM.1824 presun po mori
DD.MM.1824-DD.MM.1826 Cape Town /
DD.MM.1826-DD.MM.1828 Grahamstown /
DD.MM.1828-DD.MM.1837 Južná Afrika /
DD.MM.1837-DD.MM.1837 presun po mori
DD.MM.1837-DD.MM.1841 Newcastle upon Tyne /
DD.MM.1839-DD.MM.1841 presun po mori
DD.MM.1841-DD.MM.1842 Irsko /
DD.MM.1842-DD.MM.1842 presun po mori
DD.MM.1842-DD.MM.1842 Hong Kong 1) /
21.07.1842-DD.MM.1842 Zhenjiang 1) 2) /
DD.MM.1842-DD.MM.1842 Čína 1) /
DD.MM.1842-DD.MM.1846 Hong Kong /
DD.MM.1846-DD.MM.1846 Calcutta /
DD.MM.1846-DD.MM.1848 Dinapore /
DD.MM.1848-DD.MM.1849 3) Punjab /
DD.MM.1849-DD.MM.1851 Kohat Pass Area /
DD.MM.1851-DD.MM.1855 Kalkata /
DD.MM.1855-DD.MM.1855 presun po mori
DD.MM.1854-DD.MM.1857 Anglicko /
DD.MM.1857-DD.MM.1857 presun po mori
DD.MM.1857-DD.MM.1858 severozápadná hranica / North West Frontier 4) /
DD.MM.1858-DD.MM.1867 India /
DD.MM.1867-DD.MM.1867 presun po mori
DD.MM.1867-DD.MM.1870 Anglicko /
DD.MM.1870-DD.MM.1873 Írsko /
DD.MM.1873-DD.MM.1873 resun po mori
DD.MM.1873-DD.MM.1875 Barbados /
DD.MM.1875-DD.MM.1875 presun po mori
DD.MM.1875-27.10.1876 Malta /

Velitel:
Commander:
25.03.1824-DD.MM.1825 Conran, Henry (Major General)
DD.MM.1825-22.07.1829 Conran, Henry (General Lieutenant)
22.07.1829-DD.MM.1830 Venables Hinde, Samuel (Major General)
DD.MM.1830-28.02.1832 Venables Hinde, Samuel (General Lieutenant)
28.02.1832-30.05.1836 Greville, Charles James (Major General)
30.05.1836-28.06.1838 Ross, John (Major General)
28.06.1838-01.08.1839 Ross, John (General Lieutenant)
01.08.1839-17.04.1854 Cotton, Willoughby (General)
17.04.1854-09.10.1863 Darling, William Lindsay (General)
09.10.1863-07.01.1864 Wynyard, Robert Henry (Major General)
07.01.1864-22.05.1874 Douglas, Robert Percy (General Lieutenant)
22.05.1874-27.10.1876 Douglas, Robert Percy (General)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
25.03.1824-27.10.1876 1. prapor 98. pěšího pluku

Ručně vyplněné položky:
25.03.1824-27.10.1876 Velenie
25.03.1824-27.10.1876 1. prapor
DD.MM.1856-DD.MM.1871 X? náhradný prapor
25.03.1824-27.10.1876 ?
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.1843 Battle Honours - China
DD.MM.1848 Battle Honours - Punjaub
Poznámka:
Note:
1) Prvá opiová vojna
2) bitva Chinkiang
3) druhá anglo sikhská vojna
4) služba počas Indického povstania
- 20. brigádna náhrada, rekrutačný okres a výcvikové centrum v Lichfielde , Whittington Barracks
Zdroje:
Sources:
web.archive.org
en.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/98-pesi-pluk-1824-1876-t108615#385337Verze : 14
URL EN: https://www.armedconflicts.com/98th-Regiment-of-Foot-t108615#385337Version : 0
MOD
98. peší pluk bol vytvorený v Chichesteri v roku 1824 pplk. Mildmay Fanem. Bol šiestym plukoms označením 98. peší pluk. Prvým veliteľom pluku sa stáva gen. mjr. Henry Conran. Prvá prehliadka pluku sa koná 6.10.1824 v Chichesteri.


V decembri 1824 odchádza nový pluk do Južnej Afriky, kde sídli v Cape Town a v Grahamstown. Počas celého pôsobenia v Juažnej Afrike nedošlo k jeho bojovému nasadeniu.


Roku 1837 sa vracia späť do Anglicka. Tu je dislokovaný počas dvoch rokov v Newcastle upon Tyne. Pluku velí počas rokov 1835 - 1847 Sir Colin Campbell.


V roku 1841 je pluk presunutý do Írska, ale zakrátko na to odtiaľto sa plaví do Číny, aby sa tu podieľal na bojoch 1. ópiovej vojny. Roku 1842 prichádza do Hong Kongu, kde tvorí súčasť 1. Brigády, ktorej velí gen. mjr. Lord Saltoun. Je do nej zaradená spolus 26. peším plukom, Bengálskym dobrovolníckym praporom a granátnickými a ľahkými rotami 41. pluku Madráskej domorodej pechoty.


Brigáda postupuje na Chinkiang a po prenasledovaní nepriateľa sa sily brigády podieľajú na konečnom postupe na Nanking. Počas vojny pluk priśiel o veĺmi málo vojakov, avšak viac ako 50 jeho príslušníkov zomrelo na choleru a ďaľších viac ako 200 bolo zhliadnutých nevhodných ďalšej služby zo zdravotných dôvodov. Po návrate do Hong Konghu sa straty pluku zvýśili na 500 mŕtvych alebo chorých.


Z Hong Konghu sa pluk roku 1846 presúva do Indie.


Zspoćiatku sídli v Kalkate a Dinapore. Roku 1848 prichádza do Punjabu, kde sa nepriamo zapája do druhej Anglo Sikhskej vojny.


Následne je prevelený spolu s ďalšími jednotkami na Severozápadnú hranicu, kde slúži v rokoch 1849-1851 v oblasti Kohat Pass.


Roku 1851 je pluk 9 rokov preć z domova a jeho straty za toto obdobie sú 1.100 mŕtvych, väčšína na nemoci a približne 200 invalidov. Až do roku 1854 sa pluk nachádza v Kalkate a tohoto roku sa vracia do Anglicka.


Po troch rokoch pobytu v Anglicku sa pluk vracia do Indie a na Severozápadnú hranicu.


Pluk sa znovu z Indie vracia domov roku 1867 a roku 1870 sa presúva do Írska, kde trávi 3 roky.


Z Írska smeruje do Západných Indií, kde sa zdržiava od roku 1873 do 1880.


zdroj:
www.regiments.org/regiments/uk/inf/098-824.htm
en.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/98-pesi-pluk-1824-1876-t108615#385338Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/98th-Regiment-of-Foot-t108615#385338Version : 0
MOD