Main Menu
User Menu

Vojenský zeměpisný ústav [1958-1992]

Military Geographic Institute

     
Název:
Name:
Vojenský zeměpisný ústav
Originální název:
Original Name:
Vojenský zeměpisný ústav
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1958
Předchůdce:
Predecessor:
1. vojenský kartografický ústav
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
Vojenský zeměpisný ústav
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1958-31.12.1992 Topografické oddelení
Dislokace:
Deployed:
01.10.1958-31.12.1992 Praha, Vojenský zeměpisný ústav /

Velitel:
Commander:
01.10.1958-01.07.1970 Skoupý, Otakar (Plukovník)
01.07.1970-01.09.1972 Karas, Zdeněk (Podplukovník)
01.09.1972-01.09.1989 Puškár, Ján (Plukovník)
01.09.1989-01.10.1989 Haltmar, Bohuslav (Plukovník)
01.10.1989-31.12.1992 Fingr, Jaroslav (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1958-01.09.1965 2. ústřední sklad topografického materiálu

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kolektiv autorů - Vojenský zeměpisný ústav - historie, tradice, odkaz (Praha 2004)
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-1958-1992-t108608#526352Verze : 0
MOD
Předchozí období / Následující období


Roku 1958 byl dosavadní 1. vojenský kartografický ústav reorganizován na Vojenský zeměpisný ústav. Další reorganizace pak probíhaly v rámci ústavu, vznikem nových a změnou názvů starých odborů.


Dislokace: Praha


Prameny:
Kolektiv autorů - Vojenský zeměpisný ústav - historie, tradice, odkaz (Praha 2004)
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-1958-1992-t108608#385324Verze : 0
MOD
plukovník Ing. Otakar Skoupý (15. 7. 1958 do 30. 6. 1970)
plukovník Ing. Zdeněk Karas, CSc. (1. 7. 1970 do 31. 8. 1972)
plukovník Ing. Ján Puškár (1. 9. 1972 do 31. 8. 1989)
plukovník Ing. Bohuslav Haltmar (od 1. 9. 1989 do 30. 9. 1992)
plukovník Ing. Jaroslav Fingr (1. 10. 1992 do 30. 6. 2000)


Prameny:
Kolektiv autorů - Vojenský zeměpisný ústav - historie, tradice, odkaz (Praha 2004)
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-1958-1992-t108608#385552Verze : 0
MOD
KARTOGRAFICKÝ ODBOR
pplk. Josef Košťál (1954 - 1959)


REPRODUKČNÍ ODBOR
pplk. Ing. Karel Kosař, CSc. (1955 - 1959)


Prameny:
Kolektiv autorů - Vojenský zeměpisný ústav - historie, tradice, odkaz (Praha 2004)
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-1958-1992-t108608#385556Verze : 0
MOD
KARTOREPRODUKČNÍ ODBOR (do roku 1963)
pplk. Václav Simín (1959 - 1963)
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-1958-1992-t108608#385559Verze : 0
MOD
REDAKČNÍ ODBOR (do roku 1978)
pplk. Josef Havel (1963 - 1964)
pplk. Josef Košťál (1964 - 1965)
pplk. Ing. František Kučera (1965 - 1967)
pplk. Jiří Linhart (1967 - 1973)
pplk. Ing. Michal Jiras (1973 - 1978)


KARTOGRAFICKÝ ODBOR
pplk. Josef Košťál (1963 - 1978)
pplk. Ing. Václav Tvrdek (1978 - 1979)


REPRODUKČNÍ ODBOR
pplk. Josef Vlastník (1963 - 1969)
plk. Ing. Karel Havlín (1969 - 1979)


ODBOR VYHODNOCOVÁNÍ VÁLČIŠŤ (1967 - 1970)
pplk. Ing. Evžen Orlich (1967 - 1970)


VOJENSKOGEOGRAFICKÝ ODBOR (1970 - 1979)
pplk. Ing. Evžen Orlich (1970 - 1979)
mjr. Ing. Vladimír Balšánek (1978 - 1979)
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-1958-1992-t108608#385561Verze : 0
MOD
VOJENSKOGEOGRAFICKÝ ODBOR (1979 - 1987)
pplk. Ing. Vlastimil Rybenský (1979 - 1986)
mjr. RNDR. Ladislav Kristin (1986 - 1987)


VÝPOČETNÍ STŘEDISKO AUTOMATIZOVANÉ TVORBY MAP
plk. Ing. Václav Tvrdek (1979 - 1987)


REPRODUKČNÍ ODBOR
plk. Ing. Karel Havlín (1979 - 1980)
plk. Ing. Bohuslav Haltmar (1980 - 1984)
pplk. Ing. Jaroslav Březina (1984 - 1987)


Prameny:
Kolektiv autorů - Vojenský zeměpisný ústav - historie, tradice, odkaz (Praha 2004)
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-1958-1992-t108608#385567Verze : 0
MOD
STŘEDISKO VOJENSKOGEOGRAFICKÝCH INFORMACÍ
pplk. RNDR. Ladislav Kristin (1987 - 1992)


VÝPOČETNÍ STŘEDISKO AUTOMATIZOVANÉ TVORBY MAP
plk. Ing. Václav Tvrdek (1987 - 1989)
pplk. Ing. Zdeněk Širůček (1989 - 1990)
plk. Ing. Karel Tůma (1991 - 1992)


STŘEDISKO POLYGRAFICKÉ VÝROBY
pplk. Ing. Jaroslav Březina (1987 - 1990)
mjr. Ing. Vladimír Meško (1991 - 1992)
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-1958-1992-t108608#385570Verze : 0
MOD
STŘEDISKO GEOGRAFIE A INFORMATIKY
mjr. Ing. Vladimír Meško (1992 - 1993)
npor. Ing. Michal Kopecký (1993)


STŘEDISKO MAPOVÉ TVORBY
pplk. Ing. Jiří Grufa (1993)


STŘEDISKO POLYGRAFICKÉ VÝROBY
mjr. Ing. Vladimír Meško (1992 - 1993)
npor. Ing. Michal Kopecký (1993)


Prameny:
Kolektiv autorů - Vojenský zeměpisný ústav - historie, tradice, odkaz (Praha 2004)
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-1958-1992-t108608#385576Verze : 0
MOD