Main Menu
User Menu

1. vojenský kartografický ústav [1952-1958]

1st Military Cartographic Institute

     
Název:
Name:
1. vojenský kartografický ústav
Originální název:
Original Name:
1. vojenský kartografický ústav
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1952
Předchůdce:
Predecessor:
1. vojenský zeměpisný ústav
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1958
Nástupce:
Successor:
Vojenský zeměpisný ústav
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1952-DD.MM.1958 Topografické oddelení
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1952-DD.MM.1958 Praha, Vojenský zeměpisný ústav /

Velitel:
Commander:
01.09.1952-14.07.1958 Kop, Vladimír (Plukovník)
15.07.1958-01.10.1958 Skoupý, Otakar (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA-0000
URL : https://www.valka.cz/1-vojensky-kartograficky-ustav-1952-1958-t108607#526340Verze : 4
MOD
Předchozí období / Následující období


Roku 1952 byl dosavadní 1. vojenský zeměpisný ústav přejmenován na 1. vojenský kartografický ústav.
[/b]
Dislokace: Praha


Náčelník:
plukovník zeměpisné služby Vladimír Kop (1. 9. 1952 do 14. 7. 1958)


Prameny:
Kolektiv autorů - Vojenský zeměpisný ústav - historie, tradice, odkaz (Praha 2004)
URL : https://www.valka.cz/1-vojensky-kartograficky-ustav-1952-1958-t108607#385323Verze : 0
MOD
KARTOGRAFICKÝ ODBOR
mjr. Jaroslav Pitel (1951 - 1954)
pplk. Josef Košťál (1954 - 1959)


REPRODUKČNÍ ODBOR
pplk. Ing. Tomáš Šesták (1951 - 1952)
pplk. Karel Kostečka (1952 - 1955)
pplk. Ing. Karel Kosař, CSc. (1955 - 1959)


POPISNÝ ODBOR (do roku 1953)
plk. Josef Ruda (1951 - 1953)


Prameny:
Kolektiv autorů - Vojenský zeměpisný ústav - historie, tradice, odkaz (Praha 2004)
URL : https://www.valka.cz/1-vojensky-kartograficky-ustav-1952-1958-t108607#385550Verze : 0
MOD
Sklady map a materiálu (do 1954)


Prameny:
Historie Geografické služby AČR 1918 - 2008 (Praha 2008)
URL : https://www.valka.cz/1-vojensky-kartograficky-ustav-1952-1958-t108607#385980Verze : 0
MOD