Main Menu
User Menu

92. (horalský) pěší pluk [1798-1809]

92nd (Highland) Regiment of Foot

     
Název:
Name:
92. (horalský) pěší pluk
Originální název:
Original Name:
92nd (Highland) Regiment of Foot
Datum vzniku:
Raised/Formed:
16.10.1798
Předchůdce:
Predecessor:
100. pěší pluk (Gordonovi horalé)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1809
Nástupce:
Successor:
92. pěší pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
16.10.1798-DD.MM.1809 ?
Dislokace:
Deployed:
16.10.1798-DD.06.1799 Irsko /
DD.06.1799-DD.06.1799 presun po mori
DD.06.1799-DD.08.1799 Anglicko /
DD.08.1799-DD.09.1799 presun po mori
27.08.1799-DD.MM.1799 Holland 3) /
27.08.1799-DD.08.1779 near Helder 1) /
02.10.1799-DD.10.1799 Alkmaar 2) /
DD.10.1799-DD.MM.1799 presun po mori
DD.MM.1799-27.05.1800 Anglicko /
27.05.1800-18.06.1800 presun po mori
18.06.1800-23.06.1800 Quiberon Bay /
23.06.1800-20.07.1800 presun po mori
20.07.1800-DD.03.1801 Menorca, /
DD.03.1801-DD.03.1801 na mori
DD.03.1801-DD.03.1801 Abu Qir 4) /
20.03.1801-DD.03.1801 Aboukir /
20.04.1801-DD.10.1801 Egypt /
DD.01.1802-30.01.1802 presun po mori
30.01.1802-DD.MM.180R Cork /
DD.MM.180R-DD.MM.180R Scotland /
DD.MM.180R-DD.08.1807 England /
DD.08.1807-DD.08.1807 presun po mori
29.08.1807-DD.08.1807 Køge 5)
DD.08.1807-DD.09.1807 Kodaň 6)
DD.09.1807-DD.MM.1807 presun po mori
DD.MM.1807-DD.MM.1808 Anglicko /
10.05.1808-17.05.1808 na mori
17.05.1808-03.07.1808 Göteborg
03.07.1808-15.07.1808 presun po mori
15.07.1808-31.07.1808 Anglicko /
31.07.1808-27.08.1808 presun po mori
27.08.1808-DD.MM.1808 Mondego Bay /
DD.MM.1808-DD.01.1809 Iberský poloostrov /
DD.01.1809-17.01.1809 A Coruña 7) /
17.01.1809-26.01.1809 Portsmouth /
DD.MM.1809-DD.MM.1809 Weeley /

Velitel:
Commander:
16.10.1798-DD.MM.1799 Gordon, George (Colonel)
DD.MM.1799-DD.MM.1801 Gordon, George (Brigadier General)
DD.MM.1801-03.01.1806 Gordon, George (Major General)
03.01.1806-07.05.1808 Hope, John (Major General)
07.05.1808-DD.MM.1809 Hope, John (Lieutenant General)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
16.10.1798-DD.MM.1809 1. prapor 92. (horalského) pěšího pluku
24.11.1803-DD.MM.1809 2. prapor 92. (horalského) pěšího pluku

Ručně vyplněné položky:
16.10.1798-DD.MM.1809 Velenie
16.10.1798-DD.MM.1809 1. prapor
DD.MM.1803-DD.MM.1809 2. prapor
16.10.1798-DD.MM.1809 ?
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- roku 1800 absorbuje dobrovolníkov z 2. praporu domobrany z Caithness
1) kampaň Helder
2) bitva u Alkmaar
3) Anglo-ruská invázia do Holandska
4) bitva Mandora 13.03.1801
5) bitva Køge
6) bitva o Copenhagen počas Vojny delových člnov
7) bitva u La Coruña
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.regiments.org/regiments/uk/inf/092-798.htm
home.tiscali.nl/k.denbreejen/HIGHLANDERS
URL : https://www.valka.cz/92-horalsky-pesi-pluk-1798-1809-t108547#385103Verze : 12
MOD
Armádna divízia gen. Moora, ktorej 92 pluk tvorí súčasť, sa ráno 17.8.1997 vyloďuje bez odporu na Holandskom pobreží v blízkosti obce Helder. Avšak zakrátko po vytvorení formácie na plážových dunách boli napadnutý nepriateĺom, ktorý jednotku prinúti na ústup po niekoľkohodinovom boji.


92. pluk nebol do tejto akcie zapojený a 2.10.1997 bojuje v priestore medzi Bergenom a Egmontom s veľmi dobrými výsledkami.


Po návrate do Anglicka je 27.5.1800 pluk znovu nalodený a plaví sa k Francúzskemu pobrežiu, avšak nevyloďuje sa tu a pokračuje ďalej v plavbe na Menorcu, kde sa vyloďuje 20.8.1800?.


Pluk tvorí súčasť expedičných síl vyslaných do Egyptu.


Gordonovy horali sa vyznamenali v bojoch dňa 13.3.1801.


Pluk na ceste z Menorcy do Egyptu trpel značne kôli nemociam, a z tohoto dôvodu ako aj z dôvodu nedávnym bojovým stratám, bolo mu nariadené, aby 20.4.1801 sa vylodil na brehu u Aboukir, kde by sa mal zotaviť a pripraviť k ďalším operáciám.


Zakrátko sa príslušníci pluku zotavujú a zúčastňujú sa všetkých pohybov armády v Egypte, až kým sa v oblasti neupokojuje situácia a neukonćujú nepriatelské akcie. Následne je jednotka nalodená a preplavená do Corku, kam pripláva 30.1.1802.


Za služby plukov v Egypte, Kráľ Juraj III, udeľuje právo dávať si meno Sfinga a Egypt (resp. Sfingy al. Egyptský)


Pluk v roku 1807 tvorí súčasť expedície, ktorá je vyslaná proti Kodani a slúži v rámci brigády Sira Arthur Wellesleya. Počas tejto expedície sa prísluśníci vyznamenávajú v jednej akcii, kedy s nasadenými bajonetmi, prinútia k úteku početne silnejśie nepriateľské jednotky.


V roku 1808 je pluk nalodený smerom do Švédka, pod velením Sira John Mooreho, ale jeho služby tu nebolo zapotreby a tak je poslaný späť do Anglicka, kde ihneď je znovu vyslaný do Portugalska, pod velením znovu J. Mooreho. V Portugalsku pluk pristáva 27.8.1808. 92. pluk sa podieľa na všetkých pohyboch armády gen. Mooreho, pričom pluk v tomto období prichádza o svojho veliteľa plk. Napier of Blackstone, ktorý padne v A Coruňi, kam prichádza s 1. praporom po tom, ako opúšťa hlavný smer armády na ceste do Betanzos.


Po Portugalskej kampani je pluk vyslaný späť do Anglicka, kde sa pluk usídľuje v Weeley, kde sa mu dostáva poslíl vo forme nových rekrútov, pričom vďaka tomuto pluk číta na 1.000 mužov. Tento počet je však po Walcherenovej expedícii do Holandska značne redukovaný. Z expedície sa vracia iba 300 mužov schopných ďalšej služby, avšak straty sú rýchlo nahradené rekrútmi z 2 praporu.zdroj
en.wikipedia.org
www.regiments.org/regiments/uk/inf/092-798.htm
home.tiscali.nl/k.denbreejen/HIGHLANDERS

URL : https://www.valka.cz/92-horalsky-pesi-pluk-1798-1809-t108547#385105Verze : 0
MOD